Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Lefel 1 Diploma mewn celfyddydau creadigol & cyfryngau

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich symbylu i archwilio meysydd Celf, y Cyfryngau, Dylunio, Cerddoriaeth, Crefft a Ffotograffiaeth yn greadigol. Mae’r cwrs wedi’i rannu’n naw uned; maen nhw i gyd yn rhai ymarferol gydag elfennau o theori a chyfarwyddyd

Mae’r cwrs yn hyblyg ac yn caniatáu i chi ystyried y Celfyddydau Creadigol a’r Cyfryngau er mwyn rhoi syniad cyffredinol i chi a sail gadarn i chi symud ymlaen yn eich astudiaethau.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn dysgu sut i feddwl yn greadigol am y byd o’ch cwmpas a phrofi ystod o ddisgyblaethau a fydd yn cynnwys Celf, y Cyfryngau, Dylunio, Cerddoriaeth a gwahanol sgiliau Crefft. Yn dilyn y broses greadigol, cewch amser yn y gweithdy a fydd yn eich symbylu i ddatblygu sgiliau newydd.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 3 TGAU graddau A*- E yn cynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg, neu gwblhau rhaglen alwedigaethol lawn ar Lefel 3 ddylai hefyd gynnwys TGAU graddau A*- E Mathemateg a Saesneg/Cymraeg neu gyfwerth fel Mynediad 3 Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu a Chymwyso Rhif

Cewch asesiad cychwynnol mewn llythrennedd a rhifedd yn ystod yr wythnosau cyntaf er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu ar ddiwedd pob uned drwy’r cwrs a does dim arholiadau ffurfiol

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

9AF110AA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus a chael geirda tiwtor personol, bydd y cymhwyster creadigol hwn yn eich galluogi i arbenigo mewn cwrs Lefel 2 o’ch dewis o fewn y diwydiannau creadigol neu gallwch drosglwyddo’ch sgiliau personol a chyflogadwyedd i’r gweithle. Gallai’r cwrs hwn fod yn sylfaen i nifer o gyrsiau galwedigaethol eraill. Mae’n bosibl symud ymlaen drwy Lefel 3 a lefel gradd os cwblheir pob cam yn llwyddiannus. Mae Diwydiannau Creadigol De Cymru yn chwilio am feddylwyr creadigol cadarn a gallai’r cwrs hwn fod yn gychwyn ar yrfa gyffrous. Mae Diwydiannau Creadigol DE Cymru yn chwilio a feddylwyr creadigol da a gallai’r cwrs hwn fod yn fan cychwyn i yrfa gyffrous.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.