Lefel 1 Diploma mewn celfyddydau creadigol & cyfryngau

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich symbylu i archwilio meysydd Celf, y Cyfryngau, Dylunio, Cerddoriaeth, Crefft a Ffotograffiaeth yn greadigol. Mae’r cwrs wedi’i rannu’n naw uned; maen nhw i gyd yn rhai ymarferol gydag elfennau o theori a chyfarwyddyd

Mae’r cwrs yn hyblyg ac yn caniatáu i chi ystyried y Celfyddydau Creadigol a’r Cyfryngau er mwyn rhoi syniad cyffredinol i chi a sail gadarn i chi symud ymlaen yn eich astudiaethau.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn dysgu sut i feddwl yn greadigol am y byd o’ch cwmpas a phrofi ystod o ddisgyblaethau a fydd yn cynnwys Celf, y Cyfryngau, Dylunio, Cerddoriaeth a gwahanol sgiliau Crefft. Yn dilyn y broses greadigol, cewch amser yn y gweithdy a fydd yn eich symbylu i ddatblygu sgiliau newydd.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 3 TGAU graddau A*- E yn cynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg, neu gwblhau rhaglen alwedigaethol lawn ar Lefel 3 ddylai hefyd gynnwys TGAU graddau A*- E Mathemateg a Saesneg/Cymraeg neu gyfwerth fel Mynediad 3 Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu a Chymwyso Rhif

Cewch asesiad cychwynnol mewn llythrennedd a rhifedd yn ystod yr wythnosau cyntaf er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu ar ddiwedd pob uned drwy’r cwrs a does dim arholiadau ffurfiol

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Cod cwrs

9AF110AA

Dilyniant Gyrfa

 • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus a chael geirda tiwtor personol, bydd y cymhwyster creadigol hwn yn eich galluogi i arbenigo mewn cwrs Lefel 2 o’ch dewis o fewn y diwydiannau creadigol neu gallwch drosglwyddo’ch sgiliau personol a chyflogadwyedd i’r gweithle. Gallai’r cwrs hwn fod yn sylfaen i nifer o gyrsiau galwedigaethol eraill. Mae’n bosibl symud ymlaen drwy Lefel 3 a lefel gradd os cwblheir pob cam yn llwyddiannus. Mae Diwydiannau Creadigol De Cymru yn chwilio am feddylwyr creadigol cadarn a gallai’r cwrs hwn fod yn gychwyn ar yrfa gyffrous. Mae Diwydiannau Creadigol DE Cymru yn chwilio a feddylwyr creadigol da a gallai’r cwrs hwn fod yn fan cychwyn i yrfa gyffrous.

Potential Careers

Career Info

 • Advertising accounts manager or creative director

  Average salary: £35,568

 • Artist

  Average salary: £22,601

 • Product, clothing or related designer

  Average salary: £25,292

 • Textile, garment or related trade n.e.c.

  Average salary: £19,734

 • Pre-press technician

  Average salary: £25,916

 • Printer

  Average salary: £26,774

Description

Advertising accounts managers and creative directors plan, design, organise and direct the advertising activities of an organisation.

Entry Requirements

Entry is generally via career progression from related occupations. There are no pre-set entry standards, but in practice most directors hold a degree. Off- and on-the-job training is provided.

£20,690
£35,568
£55,341

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa