Cam 3 Sgiliau Adeiladu

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Trwy sesiynau gweithdy ac ystafell ddosbarth ochr yn ochr â phrofiad gwaith, mae'r cwrs hwn yn rhoi profiad gwerthfawr ichi mewn amryw grefftau adeiladu a'i nod yw gwella sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Gan ddilyn y cwricwlwm sgiliau ymarferol, byddwch yn astudio Tystysgrif mewn Astudiaethau Galwedigaethol, a all gynnwys Peintio ac Addurno, Gwaith Saer, Bricwaith, Plastro, cynnal a chadw adeiladau, Theori Adeiladu a Sgiliau Hanfodol.

Ymhlith y cymwysterau ychwanegol mae Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Rhifedd.

Gofynion Mynediad

Rhaid ichi fod yn gweithio ar Lefel Mynediad 2 mewn Llythrennedd a Rhifedd a byddwch yn gweithio tuag at gymwysterau Mynediad 3.

Fe'ch gwahoddir i ddod i gyfweliad, a byddwch yn sefyll asesiad mewn llythrennedd a rhifedd er mwyn pennau a oes angen unrhyw gefnogaeth arnoch.

Asesiad

Bydd eich gwaith yn cael ei asesu drwy ystod o ddulliau, gan gynnwys portffolios ac arholiadau.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Notes

Purchase of Safety Boots and Equipment is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

ISFE07AA

Dilyniant Gyrfa

 • Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus gallwch symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch eraill neu i gyflogaeth.

Potential Careers

Career Info

 • Production manager or director in construction

  Average salary: £36,524

 • Construction or building trade n.e.c.

  Average salary: £22,757

 • Plasterer

  Average salary: £17,297

 • Floorer or wall tiler

  Average salary: £19,988

 • Painter or decorator

  Average salary: £19,871

 • Construction or building trades supervisor

  Average salary: £27,924

Description

Production managers and directors in construction direct and co-ordinate resources for the construction and maintenance of civil and structural engineering works including houses, flats, factories, roads and runways, bridges, tunnels and railway works, harbour, dock and marine works and water supply, drainage and sewage works.

Entry Requirements

There are no pre-set entry standards. Entry is possible with either a degree or equivalent qualification and/or relevant experience, via apprenticeships or S/NVQs in Management at levels 3 to 5. On-the-job training is provided and professional qualifications are available.

£18,720
£36,524
£73,866

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa