Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Systemau

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cynnig cyfle i chi ddatblygu gyrfa ym maes cynnal a chadw adnoddau TGCh. Byddwch yn cael y wybodaeth a’r dealltwriaeth sydd eu hangen i gynorthwyo a chynnal a chadw systemau cyfrifiadurol

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru lle byddwch yn ystyried ystod eang o feysydd yn cynnwys Cymru, Ewrop a’r Byd, Addysg yn y Gweithle, ac Addysg Bersonol a Chymdeithasol. Fel rhan o Fagloriaeth Cymru byddwch yn datblygu eich Sgiliau Hanfodol.

Byddwch yn astudio meysydd yn cynnwys: gofal cwsmeriaid, iechyd a diogelwch, cynnal a chadw caledwedd (yn cynnwys rhagfynegi cynnal a chadw a gwaith adfer ac atal, gwaith diweddaru a chanfod namau), gosod, cynnal a chadw meddalwedd a rhwydweithio. Mae’r cwrs hefyd yn dysgu’r sgiliau ehangach trosglwyddadwy i chi, sef y sgiliau hynny sydd eu hangen i gwblhau asesiadau Lefel 2 yn llwyddiannus.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 4 TGAU graddau A*- D yn cynnwys Saesneg a Mathemateg neu Fagloriaeth Cymru gyda Lefel 1 mewn Defnyddwyr TG neu gymhwyster galwedigaethol perthnasol i’r maes.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir Bagloriaeth Cymru a Sgiliau Hanfodol drwy dystiolaeth portffolio a phrosiect uwch. Ar gyfer cymhwyster Lefel 2 Cymorth Systemau, cewch eich asesu ar ddiwedd pob uned. Bydd yr asesiadau hyn naill ai mewn efelychiadau yn y dosbarth neu gwestiynau aml-ddewis ar-lein.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

06F208AA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn byddwch wedi’ch paratoi ar gyfer cyflogaeth mewn rôl rhoi cymorth TG neu yn y gwasanaethu cynnal. Neu gallech wneud cais am le ar gwrs Lefel 3 mewn Cymorth Systemau TG neu Lefel 3 Arholiadau Cenedlaethol mewn TG.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.