Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

BA (Hons) TV & Film: Hair, Make-Up and Special Effects

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Nod y cwrs hwn ydy dangos i chi'r technegau gwaith a ddefnyddir yn niwydiant y cyfryngau a datblygu ac ehangu’ch portffolio o sgiliau ym maes trin gwallt, coluro ac effeithiau arbennig ar gyfer y Teledu a Ffilm.

Mae’r cysylltiadau cadarn sydd wedi’u sefydlu gyda’r diwydiant wedi sicrhau bod y sgiliau y mae myfyrwyr yn eu caffael yn yr ystafell ddosbarth yn cael eu datblygu ymhellach drwy leoliadau gwaith perthnasol. Mae’r diwydiant sydd ar gynnydd yn Ne Cymru yn darparu ystod o gyfleoedd i fyfyrwyr gael profiad gwaith mewn mannau megis y BBC, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn ogystal â chwmnïau ffilm annibynnol. Bydd y sgiliau a’r profiadau y byddwch yn eu hennill yn rhoi’r arbenigedd angenrheidiol i chi gael gyrfa o fewn y diwydiant.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn datblygu sgiliau penodol megis:

• Coluro ar gyfer teledu a ffilm • Steilio gwallt ar gyfer gwahanol gyfnodau • Addurno les wig gwallt a’i osod • Effeithiau arbennig gydag amrediad o dechnegau castio a mowldio • Technegau defnyddio brwsh aer

Gofynion Mynediad

Mae gofyn eich bod wedi cwblhau Gradd Sylfaen 2 flynedd neu HND mewn maes perthnasol i’r pwnc a hynny’n llwyddiannus.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy waith cwrs gorffenedig yn seiliedig ar aseiniad a gwaith ymarferol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Notes

Dim ceisiadau gan fyfyrwyr o wledydd tramor nad ydynt yn hanu o'r UE

Cod cwrs

9AF612NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus byddwch wedi’ch paratoi ar gyfer gweithio yn y Diwydiannau Creadigol, naill ai ar eich liwt eich hun neu’n cael eich cyflogi yn rhan o dimoedd trin gwallt a choluro cwmnïau cynhyrchu Teledu/ffilm neu’r celfyddydau byw. Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus byddwch yn derbyn dyfarniad Prifysgol De Cymru.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa