Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Lefel 2 mewn Cerddoriaeth

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs Diploma Ategol Lefel 2 hwn a ysgrifenwyd gan ‘Access to Music’ a’i ddilysu gan ‘Rock School’ (http://www.accesstomusic.co.uk/courses/further-education-music-courses ), yn cynnwys nifer o unedau craidd gorfodol ac unedau arbenigol, tra’n caniatáu hyblygrwydd i ddysgwyr ddilyn eu dewis eu hunain o bedwar llwybr annibynnol – Perfformiad, Technoleg, Busnes a Chyfansoddi. Byddwch yn dilyn yn ôl troed cyn-fyfyrwyr fel: Ed Sheeran, Jess Glynne a Rita Ora, sydd i gyd wedi dilyn y llwybr y galwedigaethol hwn gyda darparwyr eraill yn y DU.

Byddwch yn gallu ennill y sgiliau cerddorol a’r hyder angenrheidiol o fewn amgylchedd cefnogol, a chreadigol a’ch cyfarwyddo gan staff ymroddedig cymwys iawn sydd â thros 20 mlynedd o brofiad proffesiynol yn y diwydiant ac sydd wedi’u cymeradwyo i gyflenwi’r cwrs. Cynhelir y cwrs ar Gampws Nantgarw lle caiff dysgwyr ddefnyddio Stiwdio Recordio heb ei hail ac yn llawn offer a hefyd 'Mac Lab', lle cewch ddefnyddio’r cyfleusterau a’r adnoddau mwyaf diweddar. Mae’r cwrs cyfwerth â phedwar TGAU.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae’r cwrs yn cynnwys nifer o elfennau cerddoriaeth gyda phwyslais arbennig ar: Sgiliau Perfformio Cerddoriaeth Fyw a Rihyrsio; Dilyniannu Cerddoriaeth a Chynhyrchu Cerddoriaeth; Recordia Sain Byw, Trefnu Digwyddiadau Cerddorol, Recordio a Chynhyrchu Digidol, Ail-gymysgu ac Atgyfnerthu Sain Byw.

Mae’r coleg wedi ennill enw eithriadol o dda iddo’i hun o ran sicrhau bod myfyrwyr yn rhan o weithgareddau hyrwyddo a marchnata sy’n alwedigaethol berthnasol gan gynnwys ein Gwyl Gerddorol ni ein hunain, “Valleys SoundFest” (http://www.valleyssoundfest.co.uk ), a’n Sianel Technoleg Cerddoriaeth ar YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCIkoE9Qkvz3dVR_Udz0mD5w).

Mae’r ddau ddigwyddiad yn amlygu gwaith ardderchog ein dysgwyr ac yn dangos y cyfoeth o brofiad allgyrsiol sydd yn cael ei gynnig i baratoi dysgwyr ar gyfer cael gwaith yn y diwydiant. Byddwch hefyd yn derbyn hyfforddiant yn agweddau mwy traddodiadol o arferion cerddoriaeth, gan gynnwys: sgiliau technegau perfformio cerddoriaeth a rihyrsio, i wella’ch gallu cerddorol cyffredinol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 4 TGAU gradd A*- D o ddewis yn cynnwys Mathemateg neu Saesneg neu gymhwyster Lefel 1 sgiliau sector.

Cewch eich gwahodd i fynychu clyweliad/cyfweliad. Bydd angen asesiad cychwynnol arnoch ar eich llythrennedd a’ch rhifedd i sefydlu os oes arnoch angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu’n barhaus drwy gydol y cwrs drwy aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig. Asesir pob uned yn fewnol a’u safoni’n allanol. Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, dyfernir gradd gyffredinol – Pas, Teilyngdod neu Ragoriaeth.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of Materials and/or Kit is required for this course (Studio Fees - £40). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

9AF202NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus gallech symud ymlaen i gwrs Diploma Ategol Lefel 3 yr Ysgol Roc (Rock School) ar gyfer Ymarferwyr Cerddoriaeth.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.