Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Rhondda

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau mewn ystod o bynciau yn y Celfyddydau Creadigol a Pherfformio sy'n canolbwyntio ar ddawns, drama a chanu. Bydd myfyrwyr hefyd yn dysgu am yr amrywiaeth o swyddi sydd ar gael yn y diwydiant.

Mae gan y cwrs ffocws ymarferol a bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau perfformio gan gynnwys cymryd rhan yng Ngwyl Ysgolion Shakespeare (a berfformir mewn theatrau proffesiynol amrywiol yn yr ardal leol), Sioe Ddawns Jazz a pherfformiad Theatr Gerdd; yn ogystal â darnau wedi'u dyfeisio, paratoi monologau a datblygu dealltwriaeth a chyd-destun o’r diwydiant.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae'r unedau a gwmpesir fel a ganlyn:

• Cynllunio ar gyfer Gyrfa yn y Celfyddydau Creadigol a Pherfformio • Theatr Elisabethaidd a Jacobeaidd ? Perfformiad Dawns Ensemble ? Drama Gomedi mewn Perfformiad L2 ? Cynhyrchu Terfynol

Gofynion Mynediad

4 TGAU graddau A * -D, gan gynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg yn ddelfrydol neu SHC ar Lefel 2, neu gymhwyster sgiliau sector Lefel 1.

Gofynnir ichi gymryd rhan mewn clyweliad. Mae parodrwydd i gymryd rhan lawn mewn gweithgareddau perfformio’n hanfodol. Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn clyweliad sy'n profi eu sgiliau a'u rhinweddau dawnsio/actio/canu.

Asesiad

Ceir asesu parhaus drwy gydol y cwrs ar gyfer aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig. Caiff yr holl unedau eu hasesu'n fewnol a'u safoni'n allanol. Ar ôl cwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, rhoddir gradd gyffredinol o Pas, Teilyngdod neu Ragoriaeth.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of Materials and/or Kit is required for this course (Studio Fees - £50). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

9AF204RA

Dilyniant Gyrfa

  • Mae'r cwrs yn cyfateb i 4 TGAU graddau A-C. Rhaid i ddysgwyr ennill gradd Teilyngdod yn y safon L2 er mwyn symud ymlaen i'r Diploma RSL (95 Credyd) Celfyddydau Creadigol a Pherfformio. Fel arall, gallai myfyrwyr gael mynediad at ystod o gyrsiau ar Lefel 3 yn dibynnu ar eu cyflawniad yn eu pynciau galwedigaethol a chraidd. Mae pob cynnig yn ddarostyngedig i graddio a phroses clyweliad / cyfweliad.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.