Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Lefel 2 mewn Celf a Dylunio

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs blwyddyn hwn gyfwerth â 4 TGAU graddau A*- C. Cwrs ymarferol ydy hwn ond hefyd astudir celf a dylunio hanesyddol a chyfoes. Rydych yn dysgu drwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau sy’n eich annog i arbrofi ac archwilio gwahanol dechnegau a phrosesau

Mae’n rhoi sylfaen da i chi symud ymlaen i gymwysterau uwch perthnasol i waith. Mae’r cwrs yn darparu dull eang ei sail o ystyried y sector celf a dylunio, gan roi chyfle i chi gaffael a datblygu sgiliau cyfathrebu gweledol.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae’r cwrs yn cyflwyno sgiliau lluniadu a phaentio a gweithio mewn modd arbrofol gydag ystod o gyfryngau a thechnegau 2 a 3 dimensiwn.

Byddwch yn dysgu hanfodion technegau traddodiadol yn ogystal â thechnoleg gyfrifiadurol. Cewch eich annog i arbrofi a datblygu syniadau celf a dylunio a chreu canlyniadau effeithiol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 4 TGAU graddau A* - D, o ddewis, i gynnwys Saesneg a Mathemateg neu Sgiliau Hanfodol Cymru Lefel 2, neu gymhwyster Lefel 1 cwrs sgiliau sector.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad gyda’ch portffolio o waith celf a dylunio. Yn ystod y cyfweliad hwn, asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi a chwblhau tasg fer berthnasol i’r cwrs.

Asesiad

Asesir pob uned yn fewnol a’u safoni’n allanol ac ar ôl cwblhau’r cymhwyster yn llwyddiannus dyfernir gradd gyffredinol sef Pas, Teilyngdod neu Ragoriaeth.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of Materials and/or Kit is required for this course (Studio Fees - £75, Kit Fees - £35.32). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

9BF202NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus ac ennill gradd teilyngdod, cewch wneud cais am gyrsiau Diploma Lefel 3 mewn Celf a Dylunio.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.