Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Cam 3 Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn fan cychwyn ardderchog ar gyfer gyrfa yn y sectorau chwaraeon neu wasanaethau cyhoeddus, gyda'r nod o gynyddu hyder, caffael amrywiaeth o gymwysterau a phrofiadau. Bydd y prif ffocws ar yr agweddau ymarferol.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio amrywiaeth o bynciau fydd yn cynnwys: Cymryd rhan mewn Chwaraeon, Cydweithio. Bydd cymwysterau ychwanegol yn cynnwys Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Rhifedd.

Gofynion Mynediad

Dylech fod yn gweithio ar Lefel Mynediad 2 mewn Llythrennedd a Rhifedd a byddwch yn gweithio ar gyfer cymwysterau Lefel M3 (E3).

Cewch wahoddiad i fynychu cyfweliad, a chynhelir asesiad mewn llythrennedd a rhifedd i ganfod os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Caiff eich gwaith ei asesu'n barhaus drwy'r flwyddyn.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of Kit is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

ISFE22NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus gallech fod yn symud ymlaen i gyrsiau eraill ar lefel uwch neu i swydd.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.