Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Ysgol Roc (Rock School) : Diploma Ategol Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Cerddoriaeth

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Rhondda

Gwybodaeth am y Cwrs

Gyda nifer cynyddol o gyfleoedd am gyflogaeth yn y Sector Creadigol yng Nghymru, cafwyd cynnydd yn y galw am ddysgwyr gyda sgiliau cynhyrchu technegol penodol i ddiwallu anghenion cyflogwyr lleol a’r diwydiant lleol ym maes teledu, ffilm a digwyddiadau. Mae cwrs newydd RSL sef y Celfyddydau Creadigol a Pherfformio nid yn unig yn darparu llwybr perfformio a chreadigol (fel yn y Celfyddydau Perfformio traddodiadol) ond hefyd llwybr technegau / busnes cynhyrchu

Anelir y cwrs hwn at y dysgwyr hynny sy’n dymuno dilyn llwybr technegau/ busnes cynhyrchu i mewn i faes y Celfyddydau Creadigol.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau a gwybodaeth ar sail arferion ar draws sbectrwm eang o unedau technegau a busnes megis: .

Cynllunio am Yrfa yn y Celfyddydau Perfformio a Chreadigol, Adeiladu Setiau, Cynllunio Gwisgoedd. Sgiliau Technegydd Goleuo, Sgiliau Technegydd Sain, Gwisgoedd a Gwisgo, Diogelwch Tu Cefn ac ar y Llwyfan, Rheoli Set. Cyfarwyddo Ffilm, Golygu Ffilm, Coluro a Phrostheteg, Steilio gwallt a wigiau.

Gofynion Mynediad

Byddwch angen 5 TGAU gradd A*- C yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Ddiploma Lefel 2 BTEC gradd Teilyngdod mewn pwnc creadigol neu bwnc TG perthnasol. Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad.

Bydd angen asesiad cychwynnol ar eich llythrennedd a’ch rhifedd i sefydlu os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir pob uned ar sail gofynion penodol meini prawf y corff dyfarnu ac mae’n cynnwys cyfuniad o asesiad ymarferol o brosiect ac ymchwil ysgrifenedig, gwerthuso ac adfyfyrdodau. Bydd prosiectau yn golygu ymwneud â pherfformiadau proffesiynol a sioeau /digwyddiadau’r diwydiant. Asesir pob uned yn fewnol a’u safoni’n allanol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of Materials and/or Kit is required for this course (Studio Fees - £40). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

9AF301RA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus gallech symud ymlaen i gwrs Diploma Ategol Lefel 3 yr Ysgol Roc (Rock School) ar gyfer Ymarferwyr Cerddoriaeth.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.