Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Lefel 3 Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol (Teledu a Ffilm)

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Cwrs 1 flwyddyn cyfwerth â 3 Lefel UG ydy’r Diploma mewn Cynhyrchu yn y Cyfryngau. Mae’r cwrs ar gyfer y rhai sydd am yrfa yn y diwydiant Ffilm a Theledu. Yn ystod y cwrs, cewch gyfle i brofi amrywiaeth o rolau cynhyrchu gan gynnwys bod yn Gyfarwyddwr, Cynhyrchydd, Ffilmiwr a Dylunydd Sain cyn arbenigo mewn un maes

Byddwch yn gweithio i gynhyrchu rhaglenni dogfen, ffilmiau byr a dramâu teledu, hysbysebion a fideos cerddoriaeth gan ddefnyddio adnoddau a chyfarpar o safon y diwydiant.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae’r cwrs yn cynnwys naw uned – un uned graidd ac wyth uned arbenigol

Uned Graidd: Dadansoddi Cynnyrch y Cyfryngau a Chynulleidfaoedd

Unedau Arbenigol: gallai’r rhain gynnwys Ysgrifennu Sgript, Hysbysebu, Effeithiau Arbennig, Fideo Cerdd, Cynhyrchu ar gyfer y Teledu ac Ôl-Gynhyrchu.

Gofynion Mynediad

Mae angen 5 TGAU graddau A*- C. yn cynnwys Saesneg a Mathemateg neu Ddiploma Lefel 2 gradd Teilyngdod mewn pwnc creadigol neu bwnc perthnasol i TG. Mae’r cwrs yn gofyn am safon dda o lythrennedd cyfrifiadurol.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad. Hefyd, ar y cychwyn asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig yn barhaus drwy gydol y cwrs. Asesir pob uned yn fewnol a’u safoni’n allanol. Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus dyfernir gradd gyffredinol sef Pas, Teilyngdod neu Ragoriaeth.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

9AF305NA

Dilyniant Gyrfa

  • Gallech symud ymlaen i Diploma Estynedig Lefel 3 Estynedig mewn Cynhyrchu yn y Cyfryngau (Teledu a Ffilm).
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.