Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Cam 3 Lletygarwch ac Arlwyo

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae'r cwrs hwn yn darparu cyfle i wella'ch sgiliau gwaith drwy'r cwricwlwm lletygarwch ac arlwyo. Byddwch hefyd yn trafod hylendid bwyd.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Drwy ddilyn y cwricwlwm lletygarwch ac arlwyo byddwch yn astudio o fewn amgylchedd waith realistig.

Byddwch yn astudio: Cyflwyniad i Hylendid Bwyd ac Ymarfer Diogel, Datblygu Sgiliau Paratoi Bwyd a Choginio, a Sgiliau Datblygu Gwasanaethau Bwyd.

Bydd cymwysterau ychwanegol yn cynnwys Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Rhifedd, ynghyd â Thystysgrif Hylendid Bwyd Sylfaenol.

Gofynion Mynediad

Dylech fod yn gweithio ar Lefel Mynediad 2 mewn Llythrennedd a Rhifedd a byddwch yn gweithio ar gyfer cymwysterau Lefel M3 (E3).

Cewch wahoddiad i fynychu cyfweliad, a chynhelir asesiad byr mewn llythrennedd a rhifedd i ganfod os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Caiff eich gwaith ei asesu drwy amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys portffolios ac aseiniadau ysgrifenedig.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of Uniform is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

ISF109YA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus gallech fod yn symud ymlaen i gyrsiau eraill lefel uwch neu i swydd.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.