Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Cam 3 Diwydiannau Gofal a Gwasanaeth

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Bwriad y cwrs hwn yw rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr yn y diwydiannau gofal a gwasanaeth. Bydd myfyrwyr yn cael eu hannog i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i weithio yn y diwydiant gofal a gwasanaeth gan ganolbwyntio ar ddefnyddwyr y gwasanaeth, anghenion gofal, annog ffordd iach o fyw, cynorthwyo amser bwyd ac annog y defnydd o weithgareddau creadigol a hamdden.

Bydd y myfyrwyr hefyd yn dechrau adnabod llwybrau gyrfa addas ym mhob sector.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Bydd myfyrwyr yn cwblhau Tystysgrif mewn Astudiaethau Galwedigaethol gan gynnwys yr unedau:

Gweithgareddau Hunanasesu, Dilyniant Gyrfa, Gweithgareddau Creadigol a Hamdden i Oedolion a Phlant, Anghenion Iechyd, Cyflwyno Delwedd Broffesiynol mewn Salon, Rôl y Gofalwr Amseroedd Bwyd a Pharatoi Bwyd Sylfaenol.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cwblhau cymhwyster Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif ar Lefel Mynediad 3.

Gofynion Mynediad

Rhaid ichi fod yn gweithio ar Lefel Mynediad 3 mewn llythrennedd a rhifedd.

Asesiad

Defnyddir ystod o dasgau ysgrifenedig, ymarferol a TGCh i asesu cynnydd pob myfyriwr. Bydd cyfleoedd hefyd i fyfyrwyr gymryd rhan mewn lleoliadau gwaith. Felly bydd angen iddynt gael gwiriadau DBS perthnasol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

ISFE42NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i symud ymlaen i un o'r cyrsiau Lefel 1 a gynigir yn y coleg.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.