Level 2 Certificate In Computer Aided Design Parametric Modeling

Cychwyn (w/c): 07/09/2020 Day/time and duration: To Be Confirmed Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r defnydd o systemau Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) yn y diwydiant wedi datblygu’n rhan hanfodol o’r amgylchedd gwaith modern. Mae’n cael ei ddefnyddio ymhob cam o’r broses gynllunio, o’r cyfnod trafod syniadau a chynhyrchu lluniadau gweithio i gynhyrchu delweddau rhith realaeth. Mae systemau modern CAD yn datblygu drwy’r amser ac maen nhw wedi newid y sgiliau cyfrifaduraeth sydd eu hangen ar ddylunydd.

Mae’r cymhwyster hwn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i greu modelau solet parametrig o gydrannau a chyfosodiadau peirianneg. Byddwch yn gwella’ch dealltwriaeth o Fodelu Parametrig CAD o ran caledwedd, meddalwedd a thechnegau modelu.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Defnyddio braslunio cymhleth a chyfyngiadau 2D i greu nodweddon Sut i greu a golygu nodweddion gwaith a defnyddio gorchmynion nodweddion cymhleth

Sut i greu ac addasu rhannau ‘table driven’ syml a chydosodiadau Defnyddio cyfyngiadau mudiant a chyfosod gyriedig

Sut i ychwanegu anodiadau i luniad Sut i greu cyflwyniadau o rannau a chydosodiadau o safon addas i arddangosfeydd

Gofynion Mynediad

Efallai bod gennych beth profiad mewn cyfrifiaduraeth, o bosb mewn gweithgynhyrchu neu ddylunio peirianneg, ac yn awyddus i ymestyn eich gwybodaeth a gwella’ch sgiliau a symud ymlaen yn eich gyrfa. Rydych eisoes wedi cwblhau cymhwyster Lefel 1.

Asesiad

Asesir y cwrs drwy'r canlynol: Dau aseiniad yn y dosbarth yn delio â’r sgiliau ymarferol a ddatblygwyd drwy gydol y flwyddyn Un prawf aml-ddewis ar-lein GOLA yn delio â’r wybodaeth sylfaenol sydd ei hangen.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio. Nid yw ffioedd addysg uwch ar gyfer cyrsiau sy'n dechrau ym mis Medi 2020 wedi'u penderfynu eto. Amcangyfrifwn y byddant yn cael eu cadarnhau erbyn Ebrill 2020.

Cod cwrs

04E207NB

Dilyniant Gyrfa

  • Gall y cwrs eich helpu i ddod o hyd i waith mewn ystod o swyddi gan gynnwys: Technegydd CAD Rhaglennydd CAD/CAM Gweithiwr Peiriant CNC Dylunydd Peirianneg Gall y cymhwyster hwn hefyd arwain at astudiaeth bellach ar lefel uwch.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa