Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Level 3 Certificate in Electrical and Electronic Engineering Technology

Cychwyn (w/c): 07/09/2020 Day/time and duration: To Be Confirmed Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Yn y cwrs hwn byddwch yn astudo nifer o unedau lefel 3 sy’n cyfuno i arwain at y Dystysgrif mewn Technoleg Peirianneg Trydan ac Electroneg.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf byddwch yn astudio electroneg digidol ac analog ynghyd â dwy uned graidd, materion iechyd a diogelwch amgylcheddol ynghyd ag effeithlonrwydd sefydliadol.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio amrywiaeth o unedau’r cwrs Lefel 3 VRQ yn arwain at Uwch Dystysgrif Technegol sy’n cynnwys Electroneg Analog a Digidol. Byddwch yn gallu symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 3 mewn Technoleg Trydan ac Electroneg sy’n cynnwys Rheoli, Meicro-brosesyddion, System Radar a Radio ynghyd ag Egwyddorion Electroneg Peirianneg

Gofynion Mynediad

5 TGAU gradd A* - C gan gynnws Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth neu gymhwyster Lefel 2 priodol arall.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad ac asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir eich cymwyseddau ymarferol yn barhaus a byddwch yn sefyll arholiad aml-ddewis.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

04E319NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch wedi datblygu sgiliau ymarferol sylfaenol a dealltwraieth sylfaenol o gysyniadau trydan ac electroneg, felly, gallai dysgwyr chwilio am waith ym maes Offeryniaeth a Rheoli Electroneg megis dosbarthiad petrogemegau, nwy a dwr ynghyd â Chydosod Offer Electronig ac Awtomeiddio.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.