Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Level 1 Carpentry and Joinery

Cychwyn (w/c): 07/09/2020 Tuesday (18:00 to 21:00) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cwrs blwyddyn hwn ar gyfer y rhai heb unrhyw brofiad blaenorol o waith coed na gwaith saer er mwyn darparu sylfaen i yrfa yn y diwydiant adeiladu.

Byddwch yn elwa o amrediad o weithgareddau a luniwyd i wireddu’ch potensial llawn a’ch galluogi i ddefnyddio’ch sgiliau a’ch gwybodaeth i gael gwaith yn y diwydiant.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio unedau sy’n adlewyrchu anghenion y diwydiant adeiladu, tra’n eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y sector hwn

Ymhlith yr unedau gallwch eu hastudio mae: Trafod a Storio Deunyddiau; Perthynas Waith; Llwyfannau Gwaith; Technegau Sylfaenol ar gyfer Uniadu Pren; Paratoi a Defnyddio Offer Pwer Cludadwy a Chadw a Chynnal a Defnyddio Offer Llaw. Mae’r cwrs yn cynnwys gwersi ymarferol gwaith coed yn y gweithdy gyda llawer o gyfleoedd i weithio gydag offer llaw.

Gofynion Mynediad

Does dim gofynion mynediad ffurfiol, fodd bynnag bydd angen i chi fynychu cyfweliad.

Asesiad

Defnyddir ystod o ddulliau i’ch asesu, sy’n cynnwys profion uned ymarferol a gwybodaeth.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05E103YA

Dilyniant Gyrfa

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.