Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Level 2 Plumbing

Cychwyn (w/c): 07/09/2020 Monday & Tuesday (18:00 to 21:00) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r diploma lefel 2 hwn yn gam pellach i fewn i’r diwydiant. Mae’n delio ag agweddau allweddol y proffesiwn, gan ystyried agweddau ymarferol a theori gwaith plymwr – felly, bydd angen i chi allu gweithio gyda rhifau yn dda, deall egwyddorion gwyddonol sylfaenol a bod yn barod i ymgymryd ag ystod eang o weithgareddau ymarferol.

Cwrs blwyddyn ydy hwn sy’n golygu mynychu’r coleg am 2 noson yr wythnos am y ddwy flynedd.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae’r cwrs Diploma Lefel 2 yn para am 2 flynedd ac yn ystod y cwrs bydd yr ymgeiswyr yn dysgu ac yn ymarfer y sgiliau y bydd eu hangen arnyn nhw i ymgymryd â thasgau Gwaith Sylfaenol Plymwr ac i gynorthwyo Plymwr cymwys, profiadol. Byddwch yn delio ag agweddau megis:

• Gosod a phrofi systemau peipiau • Deall systemau dwr twym ac oer • Systemau draenio ar yr wyneb

Byddwch hefyd yn dysgu am y canlynol: • Iechyd a Diogelwch, • Egwyddorion allweddol gwaith plymwr • Prosesau cyffredin gwaith plymwr • Systemau gwres canolog • Ymwybyddiaeth o’r amgylchedd

Gofynion Mynediad

Bydd angen Diploma Lefel 1 mewn gwaith Plymwr neu 3 TGAU gradd A*- D gan gynnwys Saesneg a Mathemateg. Rhaid eich bod yn gweithio yn y diwydiant.

Fodd bynnag, caiff dysgwyr yn meddu ar brofiad blaenorol eu hystyried hefyd, cewch eich gwahodd i gyfweliad ac asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth ychwanegol arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu yn barhaus ar ffurf arsylwi’ch gwaith ymarferol yn uniongyrchol, ynghyd â chwestiynau aml-ddewis ar-lein drwy gydol y flwyddyn. Bydd prawf aml-ddewis terfynol ar-lein ar ddiwedd y cwrs.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05E207YA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech chwilio am waith yn y diwydiant gwaith plymwr. Gallech hefyd symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 3. Fodd bynnag, fe’ch cynghorir chi i wneud NVQ Lefel 2 gyda chyflogwr yn gyntaf.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.