Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Level 3 in Barbering

Cychwyn (w/c): 07/09/2020 Tuesday (17:30 to 20:30) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae Tystysgrif Lefel 3 VTCT mewn Gwaith Barbwr (QCF) yn gymhwyster a luniwyd yn benodol i ddatblygu’ch sgiliau ymarferol i lefel uwch drwy amrywiaeth o dechnegau yn yr unedau canlynol; trin gwallt dynion yn greadigol a’r gwaith arbenigol cymhleth o dorri blew wyneb.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Yn sail i’r cymhwyster hwn byddwch yn datblygu gwybodaeth gadarn am fonitro iechyd a diogelwch wrth weithio yn y diwydiant gwaith barbwr. Byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r sgiliau ymarferol y byddwch yn eu dysgu drwy gydol y cwrs hwn. Pwrpas y cymhwyster hwn ydy datblygu’ch sgiliau ymarferol i lefel uchel o allu galwedigaethol i’ch galluogi i gynnal eich gwasanaethau yn eich salon eich hun. Mae cyfanswm o 3 uned; Monitro a chynnal arferion iechyd a diogelwch yn y salon; Torri gwallt dynion i greu steiliau gwahanol; torri blew wyneb i greu steiliau gwahanol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen naill ai TGAU graddau A*- C, cymhwyster cwrs sgiliau sector Lefel 2 neu gyfweliad llwyddiannus.

Ystyrir ymgeiswyr yn meddu ar y profiad priodol; heb o angenrhaid feddu ar y cymwysterau academaidd.

Asesiad

Defnyddir ystod o ddulliau i asesu’ch gwaith, sy’n cynnwys asesu parhaus drwy arsylwi’ch gwaith ymarferol, cwblhau e-bortffolio, tystiolaeth ddamcaniaethol a holi ar lafar ac arholiadau ar-lein.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

7BE305AA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallech symud ymlaen i gymwysterau sgiliau sector eraill.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.