Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Cychwyn (w/c): 07/09/2020 Monday & Wednesday (18:00 to 21:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae cymhwyster cyfrifeg yr AAT yn rhoi sgiliau ymarferol, sgiliau ariannol a chyfrifyddeg a gydnabyddir yn rhyngwladol i chi, sgiliau a all agor drysau i chi yn y diwydiant ar hyd a lled y byd. Gallwch astudio ar gyrsiau dydd neu ar gyrsiau nos. Mae’r cymhwyster hwn yn fras gyfwerth â graddau A-C TGAU.

Cymhwyso gydag AAT ydy’ch llwybr i: • Aelodaeth broffesiynol o AAT (Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddeg) • Gyrfa ym maes cyllid, yn ennill hyd at 15% yn fwy na staff heb gymwysterau • Cyfrifyddeg siartredig • Gradd prifysgol • Gweithio dramor Ewch ar wefan AAT am wybodaeth bellach – www.aat.org.uk

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Ar y lefel gyntaf, byddwch yn dysgu prosesu trafodion cadw cyfrifon, rheoli cyfrif, dyddlyfrau a’r system fancio, gweithio’n effeithiol mewn cyfrifyddeg a chyllid, costio sylfaenol gyda thaenlenni a chyfrifon cyfrifiadurol.

BOOKKEEPING TRANSACTIONS BOOKKEEPING CONTROLS ELEMENTS OF COSTING USING ACCOUNTING SOFTWARE SYNOPTIC ASSESSMENT

Students must successfully complete four unit assessments and one synoptic assessment to achieve this qualification. The proportion of this qualification assessed by external assessment is 100%.

Gofynion Mynediad

Does dim angen cymwysterau academaidd ffurfiol. Cewch eich gwahodd i gyfweliad a bydd gofyn i chi basio asesiad gan y coleg.

Asesiad

Asesir holl feysydd dysgu’r cymhwyster hwn gan ddefnyddio Asesiadau Cyfrifadurol wedi’u llunio gan AAT a gall aseiniad fod ar ffurf prawf neu brosiect. Rhaid cwblhau aseiniad o fewn amser penodol a’i sefyll a’i oruchwylio yn y coleg ar nos Lun. Mae myfyrwyr yn derbyn amserlen o’r asesiadau yn ystod y cyfnod sefydlu.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

15E205NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus byddwch yn cael Tystysgrif Lefel 2 mewn Cyfrifeg a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 3 mewn Cyfrifeg ar ôl cwblhau asesiad yn y coleg.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.