Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Lefel 1 mewn Peirianneg

Cychwyn (w/c): 07/09/2020 Day/time and duration: To Be Confirmed Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cymhwyster hwn yn ffocysu ar sgiliau ymarferol a gwybodaeth. Byddwch yn ennill profiad a chewch ychydig o ragflas o’r sefyllfaoedd y gallwch ddisgwyl eu hwynebu mewn swydd o fewn y sector peirianneg.

Mae’n delio â gwybodaeth a dealltwriaeth o beirianneg trydan ac electronig lefel sylfaen (blwyddyn 1) a lefel canolradd (blwyddyn 2).

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio nifer o unedau lefel 1. Cylchedau trydan: Bydd yr uned hon yn eich galluogi i ddeall cylchedau trydan a’r cyflenwad cerrynt eiledol. Electroneg: Bydd yr uned hon yn eich galluogi i ddeall ymddygiad gwrthydd, electrofagnedau, cynhwysydd, lled-ddargludydd a sut i fesur trydan.

Byddwch yn trin a defnyddio offer ac elfennau electronig: Bydd yr uned hon yn galluogi’r dysgwr i nabod, dethol a deall y defnydd a chyfyngiadau ar yr elfennau ac offer cyffredin sy’n gysylltiedig â gwaith electronig a thrydan.

Gwybodaeth a Systemau electronig: Bydd yr uned hon yn galluogi’r dysgwr i ddeall dyfeisiadau cyffredin electronig/trydan fel system sy’n cynnwys nifer o is-systemau a sut y gellir eu cynrychioli gan ddiagramau bloc.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 3 TGAU gradd A*- E gan gynnwys Saesneg a Mathemateg. Cewch eich gwahodd i gyfweliad ac asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Bydd eich cymwyseddau ymarferol yn cael eu hasesu’n barhaus a byddwch yn sefyll arholiad aml-ddewis.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

04P110NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen i gwrs Tystysgrif/Diploma mewn technoleg Trydan ac Electroneg. Byddwch wedi datblygu sgiliau ymarferol sylfaenol a dealltwraieth sylfaenol o gysyniadau trydan ac electroneg, felly, gallai dysgwyr chwilio am waith ym maes Offeryniaeth a Rheoli Electroneg megis dosbarthiad petrogemegol, nwy a dwr ynghyd â Chydosod ac Awtomeiddio Offer Electronig.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.