Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Level 3 Supporting Teaching and Learning in Schools

Cychwyn (w/c): 01/09/2020 Tuesday (10:00 to 14:30) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o'r wybodaeth sydd ei hangen wrth weithio'n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc mewn amgylchedd ysgol neu goleg. Bydd yn galluogi dysgwyr i feithrin dealltwriaeth o elfennau gan gynnwys datblygiad plant a phobl ifanc, diogelu eu lles, a chyfathrebu a pherthnasoed proffesiynol.

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i anelu at ddysgwyr sy'n gweithio mewn rolau cymorth mewn ysgolion a cholegau.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Cewch eich cyflwyno i'r wybodaeth sydd ei hangen i weithio mewn ysgol neu goleg.

Mae'r cymhwyster yn cynnwys 11 uned orfodol sy'n trafod pynciau fel; datblygiad plant a phobl ifanc, diogelu lles plant a phobl ifanc, cyfathrebu a pherthnasoedd proffesiynol ac ysgolion fel sefydliadau, dulliau asesu ayb.

Bydd gofyn ichi ennill profiad mewn lleoliad ysgol.

Gofynion Mynediad

CACHE L2 Cefnogi Addysgu a Dysgu neu 5 TGAU Gradd C neu’n uwch (gan gynnwys Saesneg / Cymraeg a Mathemateg). Yn ogystal â gwiriad DBS. Bydd profiad bywyd a chymwysterau eraill yn cael eu hystyried.

Asesiad

Caiff unedau eu hasesu trwy gyfrwng tasgau ysgrifenedig ac ystod o asesiadau mewn amgylcheddau gwaith go iawn

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

13P302YA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus byddwch yn derbyn Tystysgrif Lefel 3 CACHE mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu. Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i gael gwaith mewn ysgol.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.