Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

GCSE Mathematics

Cychwyn (w/c): 07/09/2020 Available on Various Days & Times Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae'r coleg yn cynnig yr Haen Ganolradd (graddau B i E) a'r Haen Uwch (graddau A * i C).

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Lluniwyd y cwrs TGAU i wella’ch mathemateg yn y meysydd canlynol: rhif, siâp a gofod; trin data a chymhwyso Mathemateg. Delir hefyd â’ch sgiliau cyfrifiannell a thechnegau arholiad.

Gofynion Mynediad

Mynediad i'r Haen Ganolradd: Gradd D. Mynediad i'r Haen Uwch: Gradd C

Bydd angen cyfrifiannell gwyddonol arnoch chi a set geometreg ac efallai bydd angen i chi brynu llyfr gwaith astudio.

Asesiad

Mae dau arholiad ar ddiwedd y flwyddyn academaidd, un gyda chyfrifiannell ac un heb gyfrifiannell. Cewch eich asesu drwy gydol y flwyddyn er mwyn monitro’ch cynnydd.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

GEP208AA

Dilyniant Gyrfa

  • Yn aml mae angen TGAU Mathemateg gradd C neu uwch i gael mynediad i addysg uwch, prentisiaethau a chyflogaeth.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.