Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Cychwyn (w/c): 07/09/2020 Part Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae cymhwyster cyfrifeg yr AAT yn rhoi sgiliau ymarferol, sgiliau ariannol a chyfrifyddeg a gydnabyddir yn rhyngwladol i chi, sgiliau a all agor drysau i chi yn y diwydiant ar hyd a lled y byd.

Gallwch astudio ar gyrsiau dydd neu ar gyrsiau nos. Cymhwyso gydag AAT ydy’ch llwybr i: • Aelodaeth broffesiynol o AAT (Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddeg) • Gyrfa ym maes cyllid, yn ennill hyd at 15% yn fwy na staff heb gymwysterau • Cyfrifyddeg siartredig • Gradd prifysgol • Gweithio dramor Ewch ar wefan AAT am wybodaeth bellach – www.aat.org.uk

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae ail lefel y cymhwyster hwn yn delio â phrosesau cymhleth swyddog cyllid, gan gynnwys cyfrifon terfynol unig-fasnachwyr a phartneriaethau, adroddiadau ac enillion, moeseg broffesiynol a meddalwedd taenlenni. Mae’r lefel hon bron gyfwerth â lefel A neu uwch ac hefyd yn ennill pwyntiau UCAS.

ADVANCED BOOKKEEPING, FINAL ACCOUNTS PREPARATION, MANAGEMENT ACCOUNTING: COSTING INDIRECT TAX, ETHICS FOR ACCOUNTANTS, SPREADSHEETS

Students will be awarded an overall qualification grade (Distinction, Merit, Pass). Students who do not achieve the qualification will not receive a qualification certificate, and will be shown as unclassified.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi fod wedi cwblhau Tystysgrif Lefel 2 AAT mewn Cyfrifyddeg. Bydd gofyn i chi fynychu cyfweliad a phasio asesiad gan y coleg.

Asesiad

Asesir holl feysydd dysgu’r cymhwyster hwn gan ddefnyddio Asesiadau Cyfrifadurol wedi’u llunio gan AAT (CBA) a gall aseiniad fod ar ffurf prawf (CBT) neu brosiect (CBP). Rhaid cwblhau aseiniad o fewn amser penodol a’i sefyll a’i oruchwylio yn y coleg ar nos Lun. Mae myfyrwyr yn derbyn amserlen o’r asesiadau yn ystod y cyfnod sefydlu.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

15P305YA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus byddwch yn cael Diploma Lefel 3 mewn Cyfrifyddeg a fydd yn eich galluogi i symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 4 mewn Cyfrifyddeg ar ôl cwblhau asesiad yn y coleg yn llwyddiannus.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.