Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld Cyngor

Level 4 Therapeutic Counselling

Cychwyn (w/c): 09/09/2020 Wednesday (17:00 to 21:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Bydd y cwrs yn addas ar gyfer hyfforddeion sy'n chwilio am gwrs hyfforddi ymarferwyr cwnsela uwch, yn ogystal â'r rhai sy'n ei weld fel cam pellach yn y llwybr dilyniant i Ddiploma Lefel 5 CPCAB.

Datblygu gwybodaeth, sgiliau a chymwyseddau sydd wedi'u cynllunio i arwain unigolyn at fod yn gyflogai neu’n wirfoddolwr mewn asiantaeth gwnsela. Gall dysgwyr sydd â digon o brofiad hefyd ddechrau gweithio fel ymarferwyr annibynnol mewn practis preifat.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

• Gweithio'n foesegol ac yn ddiogel fel cynghorydd • Gweithio mewn perthynas gwnsela

• Gweithio gydag amrywiaeth o gleientiaid • Gweithio mewn asiantaeth sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr

• Bod yn hunan-ymwybodol wrth weithio yn y broses gwnsela • Gweithio o fewn fframwaith o theori a sgiliau cwnsela • Myfyrio ynghylch eich perfformiad fel cynghorydd asiantaeth

Gofynion Mynediad

Cyfweliad ac mae’n rhaid eich bod eisoes wedi cwblhau

• Tystysgrif mewn Sgiliau Cwnsela (Dyfarniad CPCAB CSK2) • Tystysgrif mewn Sgiliau Cwnsela (Dyfarniad CPCAB CSTL3) neu • Yr hyn sydd gyfwerth â 180 awr o hyfforddiant cwnsela

Asesiad

Asesiadau ymarferol a theori

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

IMPORTANT INFORMATION WHICH OVERRIDES THE ABOVE STATEMENTS - FEES STATED ABOVE ARE TOTAL COURSE FEES FOR THE WHOLE TWO YEARS (I.E NOT ANNUAL FEES BUT TOTAL COST)

Cod cwrs

01E404TA

Dilyniant Gyrfa

  • Counselling practice within an agency setting or further training.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.