Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

AAT Accountancy Level 4

Cychwyn (w/c): 09/09/2020 Wednesday (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Myfyrwyr sy’n dymuno symud ymlaen i yrfa mewn cyllid neu fod yn gyfrifydd hunangyflogedig.

Mae cymhwyster cyfrifeg AAT yn rhoi ichi sgiliau cyllid a chyfrifeg ymarferol a gydnabyddir yn rhyngwladol a all agored drysau ichi mewn unrhyw ddiwydiant ar draws y byd.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Cyfriflenni Ariannol Cwmnïau Cyfyngedig Cyfrifeg Rheoli - Cyllidebu

Cyfrifeg Rheoli – Penderfyniadau a Rheolaeth Systemau a Rheolyddion Cyfrifeg

Treth Bersonol Treth Busnes

Gofynion Mynediad

Cymhwyster Cyfrifeg AAT L3 AAT

Asesiad

Profion ar-lein

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Cod cwrs

15P405TA

Dilyniant Gyrfa

  • Wedi ichi gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus gallwch wneud cais am statws MAAT Proffesiynol.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.