Level 2 Fitness Instructor

Cychwyn (w/c): 02/11/2020 Wednesday (09:00 to 12:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Os oes diddordeb gyda chi mewn gyrfa fel hyfforddwr ffitrwydd ym maes y sector iechyd a ffitrwydd preifat neu gyhoeddus, a'ch bod yn gallu dangos agwedd fywiog, egniol a brwdfrydig gyda sgiliau cyfathrebu hyderus, ac yn meddu ar sgiliau cyflwyno rhagorol ac agwedd aeddfed i gyflawni safon newydd y maes hyfforddi ffitrwydd y corff dyfarnu pwysicaf ym maes iechyd a ffitrwydd, yna hwn ydy’r cwrs i chi.

Mae'r cwrs hwn yn gwrs adennill costau llawn, ffioedd cwrs llawn yn gymwys HEB consesiynau derbyn.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae hwn yn gwrs theori ac ymarferol. Byddwch yn astudio pedair uned orfodol:

• Anatomi & Ffisoleg Ymarfer a Iechyd • Iechyd, Diogelwch a Lles mewn Amgylchedd Ffitrwydd • Egwyddorion Ymarfer, Ffitrwydd a Iechyd • Gwybod sut i Gynorthwyo Cleientiaid sy'n Cymryd Rhan mewn Ymarferion a Gweithgaredd Corfforol

Yr unedau ymarferol ydy: • Cynllunio Ymarferion yn y Gampfa • Hyfforddi Ymarferion yn y Gampfa

Gofynion Mynediad

Does dim gofynion ffurfiol. Bydd rhaid i chi feddu ar sgiliau cyfathredu a phersonol da. Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad anffurfiol.

Asesiad

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau i’ch asesu a fydd yn cynnwys llyfrau gwaith ysgrifenedig, profion theori aml-ddewis (a osodir yn allanol a’u marcio gan CYQ), asesiadau ymarferol parhaus a hefyd asesiad crynodol terfynol. Bydd yr asesiad terfynol hwn yn cynnwys cynllunio, cyflenwi a gwerthuso sesiwn yn y gampfa.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Cod cwrs

08P202NB

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, efallai hoffech chi symud ymlaen i gwrs dyfarniad Lefel 3 megis Tystysgrif Uwch Hyfforddwr neu fel hyfforddwr personol. Byddwch yn gallu cael gyrfa yn y diwydiant hamdden neu ffitrwydd. Mae’r cymhwyster hwn yn cael ei gydnabod yn fyd-eang, felly mae digon o gyfle i weithio dramor.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa