Cyngor Coronafeirws

Dyma'r cyngor diweddaraf gan Goleg y Cymoedd ar y Coronafeirws

Gweld y Cyngor

Foundation Degree Games Art and Design

Cychwyn (w/c): 07/09/2020 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Cynlluniwyd y cwrs hwn gydag arbenigwyr gemau cyfrifiadurol a bydd yn darparu addysg arbenigol i'ch helpu i lwyddo yn y diwydiant hwn sy'n ehangu

Gyda graffeg realistig a dychmygus, a nifer y chwaraewyr yn cynyddu, byddwch yn dysgu sut i ddod â'ch syniadau yn fyw a sut i greu'r genhedlaeth nesaf o gemau cyfrifiadurol.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Dylunio Gemau, Lluniadu a Symud Gemau, Rheolau Hapchwarae, Peiriannau Gemau a Diwylliant Gemau Fideo Digidol

Gofynion Mynediad

Bydd ceisiadau i'r cwrs yn cael eu hystyried yn unigol. Proffil BTEC Lefel 3 perthnasol o Teilyngdod / Teilyngdod, DD Safon Uwch, DE Safon Uwch ynghyd ag C ym Magloriaeth Cymru, Pas Mynediad i AU. Bydd eich gwaith a'ch profiadau bywyd yn cael eu hystyried.

Asesiad

Asesiadau parhaus (ymarferol)

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Nodwch: Mae'r ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Notes

Dim ceisiadau gan fyfyrwyr o wledydd tramor nad ydynt yn hanu o'r UE

Cod cwrs

06F514AA

Dilyniant Gyrfa

  • Dilyniant i flwyddyn olaf BA (Anrh) Celf Gemau; neu BA (Anrh) Dylunio Gemau Cyfrifiadurol Prifysgol De Cymru lle cewch gyfle i fireinio eich sgiliau mewn maes penodol.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.