Cyrsiau

filter

Lefel 3 Mynediad Cyfryngau Creadigol

Dysgu Sylfaenol Aberdâr Llawn Amser

Lefel 3 Mynediad Diwydiannau Gofal a Gwasanaeth

Dysgu Sylfaenol Aberdâr Llawn Amser

Llwybrau 2 Astudiaethau Galwedigaethol a Gwaith

Sgiliau Byw’n Annibynnol Aberdâr Llawn Amser

Llwybrau 3 Llwybrau Galwedigaethol

Sgiliau Byw’n Annibynnol Aberdâr Llawn Amser

Lefel 3 Mynediad mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Modur

Fodurol Ystrad Mynach Llawn Amser

Llwybrau 2 Sgiliau ar gyfer Bywyd a Gwaith

Sgiliau Byw’n Annibynnol Nantgarw Llawn Amser

Llwybrau 3 Llwybrau Galwedigaethol

Sgiliau Byw’n Annibynnol Nantgarw Llawn Amser

Llwybrau 2 Astudiaethau Galwedigaethol a Gwaith

Sgiliau Byw’n Annibynnol Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 Mynediad Diwydiannau Gofal a Gwasanaeth

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Llwybrau 2 Sgiliau Bywyd

Sgiliau Byw’n Annibynnol Nantgarw Llawn Amser

Llwybrau 2 Datblygiad Personol a Chymdeithasol

Sgiliau Byw’n Annibynnol Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 Mynediad Cyfryngau Creadigol

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 Mynediad Celfyddydau Perfformio

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Rhaglen Interniaeth Porth i Gyflogaeth Ymgysylltu i Newid

Sgiliau Byw’n Annibynnol Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 Mynediad Arlwyo

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 Mynediad Chwaraeon

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 Mynediad Gwallt a Harddwch

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 Mynediad Adeiladwaith

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Pobl â Nam ar eu Golwg

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Rhan Amser Dydd

Lefel 3 Mynediad Arlwyo

Dysgu Sylfaenol Rhondda Llawn Amser

Llwybrau 2 Astudiaethau Galwedigaethol a Gwaith

Sgiliau Byw’n Annibynnol Rhondda Llawn Amser

Llwybrau 3 Llwybrau Galwedigaethol

Sgiliau Byw’n Annibynnol Rhondda Llawn Amser

Lefel 3 Mynediad Adeiladwaith

Dysgu Sylfaenol Rhondda Llawn Amser

Lefel 3 Mynediad Gwallt a Harddwch

Dysgu Sylfaenol Rhondda Llawn Amser

Lefel 3 Mynediad Gwallt a Harddwch

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 Mynediad Adeiladwaith

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Llawn Amser

Llwybrau 3 Llwybrau Galwedigaethol

Sgiliau Byw’n Annibynnol Ystrad Mynach Llawn Amser

Llwybrau 2 Sgiliau ar gyfer Bywyd a Gwaith

Sgiliau Byw’n Annibynnol Ystrad Mynach Llawn Amser

Llwybrau 2 Astudiaethau Galwedigaethol a Gwaith

Sgiliau Byw’n Annibynnol Ystrad Mynach Llawn Amser

Llwybrau 2 Datblygiad Personol a Chymdeithasol

Sgiliau Byw’n Annibynnol Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 Mynediad Arlwyo

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel Sylfaen mewn Gwaith Saer ac Asiedydd (Lefel 1)

Adeiladu Aberdâr Llawn Amser

Lefel Sylfaen mewn Plymio (Lefel 1)

Adeiladu Aberdâr Llawn Amser

Diploma Rhagarweiniol Lefel 1 mewn TG

Cyfrifiadureg Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (cyfunol NCFE CACHE)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Llawn Amser

Lefel Sylfaen mewn Gosodiadau Trydanol (Lefel 1)

Adeiladu Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 mewn Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol

Arlwyo a Lletygarwch Aberdâr Llawn Amser

Diploma Lefel 1 yn y Celfyddydau Creadigol a'r Cyfryngau

Celfyddydau Creadigol Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Modur

Fodurol Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Peirianneg Electronig

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 mewn Peirianneg Gwaith Rheilffyrdd

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Lefel Sylfaen mewn Gosodiadau Trydanol (Lefel 1)

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (cyfunol NCFE CACHE)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Nantgarw Llawn Amser

Diploma Lefel 1 mewn Technoleg Gwybodaeth (TG)

Busnes a TG Nantgarw Llawn Amser

Lefel Sylfaen mewn Gwaith Saer ac Asiedydd (Lefel 1)

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Lefel Sylfaen mewn Bricwaith (Lefel 1)

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Lefel Sylfaen mewn Plymio (Lefel 1)

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol

Arlwyo a Lletygarwch Nantgarw Llawn Amser

Diploma Lefel 1 yn y Celfyddydau Creadigol a'r Cyfryngau

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 mewn Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 mewn Chwaraeon

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

Tystysgrif Lefel 1 mewn Modelu Parametrig Cynllunio Drwy Gymorth Cyfrifiadur

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Lefel 1 Defnyddwyr TG

Busnes a TG Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Lefel 1 mewn Peirianneg

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (cyfunol NCFE CACHE)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Llawn Amser

Diploma Lefel 1 mewn Technoleg Gwybodaeth (TG)

Busnes a TG Rhondda Llawn Amser

Lefel Sylfaen mewn Peintio ac Addurno (Lefel 1)

Adeiladu Rhondda Llawn Amser

Tystysgrif Lefel 1 mewn Technolegau Peirianneg

Peirianneg ac Electroneg Rhondda Llawn Amser

Lefel Sylfaen mewn Gwaith Saer ac Asiedydd (Lefel 1)

Adeiladu Rhondda Llawn Amser

Lefel 1 Gwallt a Harddwch Cyfunol

Trin Gwallt a Harddwch Rhondda Llawn Amser

Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol

Arlwyo a Lletygarwch Rhondda Llawn Amser

Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol

Arlwyo a Lletygarwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Lefel 1 yn y Celfyddydau Creadigol a'r Cyfryngau

Celfyddydau Creadigol Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Teithio a Thwristiaeth

Travel Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Chwaraeon

Chwaraeon Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel Sylfaen mewn Bricwaith (Lefel 1)

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel Sylfaen mewn Gwaith Saer ac Asiedydd (Lefel 1)

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel Sylfaen mewn Plastro (Lefel 1)

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel Sylfaen mewn Peintio ac Addurno (Lefel 1)

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel Sylfaen mewn Plymio (Lefel 1)

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Rhagarweiniol Lefel 1 mewn TG

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (cyfunol NCFE CACHE)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel Sylfaen mewn Gosodiadau Trydanol (Lefel 1)

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel Sylfaen mewn Plymio (Lefel 1)

Adeiladu Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Lefel Sylfaen mewn Cynnal a Chadw Adeiladau (Lefel 1)

Adeiladu Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Lefel Sylfaen mewn Gosodiadau Trydanol (Lefel 1)

Adeiladu Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Lefel Sylfaen mewn Gwaith Saer ac Asiedydd (Lefel 1)

Adeiladu Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Lefel 1 Iaith Arwyddion Prydain

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Lefel 1 Iaith Arwyddion Prydain

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Lefel 2 mewn Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Llawn Amser

Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol (yn cynnwys ystod o gymwysterau Bwyd a Diod Lefel 2)

Arlwyo a Lletygarwch Aberdâr Llawn Amser

Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Llawn Amser

Dilyniant mewn Gwaith Saer ac Asiedydd (Lefel 2)

Adeiladu Aberdâr Llawn Amser

Dilyniant mewn Gosodiadau Trydanol (Lefel 2)

Adeiladu Aberdâr Llawn Amser

Lefel 2 Cyfrifiadura a TG Creadigol

Cyfrifiadureg Aberdâr Llawn Amser

Dilyniant mewn Plymio (Lefel 2)

Adeiladu Aberdâr Llawn Amser

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Oedolion, Plant a Phobl Ifanc)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gofal, Chwarae, Datblygiad ac Addysg Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Llawn Amser

Diploma Lefel 2 Mynediad mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Aberdâr Llawn Amser

Diploma Lefel 2 mewn Cynhyrchu a Thechnoleg y Cyfryngau Creadigol

Celfyddydau Creadigol Aberdâr Llawn Amser

TGAU Saesneg

Iaith a Sgiliau Aberdâr Rhan Amser Noswaith

Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Cwnsela

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Rhan Amser Noswaith

Lefel 2 mewn Barbro

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Rhan Amser Noswaith

TGAU Mathemateg

Iaith a Sgiliau Aberdâr Rhan Amser Noswaith

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Aberdâr Rhan Amser Noswaith

Lefel 2 Cefnogi Addysgu a Dysgu

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Rhan Amser Dydd

TGAU Saesneg

Iaith a Sgiliau Aberdâr Rhan Amser Dydd

TGAU Mathemateg

Iaith a Sgiliau Aberdâr Rhan Amser Dydd

Cynnal a Chadw Cerbydau Lefel 2

Fodurol Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Peirianneg (yn cynnwys unedau trydanol/electroneg)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Peirianneg Fecanyddol

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Peirianneg Gwaith Rheilffyrdd

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Llwybr Gofal Craidd (Oedolion, Plant a Phobl Ifanc)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gofal, Chwarae, Datblygiad ac Addysg Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Oedolion, Plant a Phobl Ifanc)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Llawn Amser

Diploma Lefel 2 Mynediad mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Nantgarw Llawn Amser

Dilyniant mewn Gwaith Saer ac Asiedydd (Lefel 2)

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Dilyniant mewn Plymio (Lefel 2)

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Rhaglenni TG ar gyfer Busnes

Busnes a TG Nantgarw Llawn Amser

Dilyniant mewn Gosodiadau Trydanol (Lefel 2)

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Dilyniant mewn Bricwaith (Lefel 2)

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Chwaraeon (Cyffredinol)

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 Cyfrifiadura a TG Creadigol

Cyfrifiadureg Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Chwaraeon (Rygbi'r Undeb)

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Chwaraeon (Pêl-droed Dynion)

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

AAT Lefel 2 mewn Cyfrifo

Busnes a TG Nantgarw Llawn Amser

Diploma Lefel 2 mewn Busnes

Busnes a TG Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Barbro

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Tystysgrif Lefel 2 mewn Gwallt, Colur ac Effeithiau Arbennig Theatrig

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol, Lefel 2 mewn Gweini Bwyd a Diod

Arlwyo a Lletygarwch Nantgarw Llawn Amser

Diploma Lefel 2 mewn Cynhyrchu a Thechnoleg y Cyfryngau Creadigol

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Ysgol Roc: Diploma Atodol Lefel 2 ar gyfer Ymarferwyr Cerddoriaeth

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 Celf a Dylunio

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

TGAU Saesneg

Iaith a Sgiliau Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Lefel 3 Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Dyfarniad Lefel 2 mewn Triniaeth Dwylo

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Lefel 2 mewn Barbro

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

TGAU Mathemateg

Iaith a Sgiliau Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Lefel 3 Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Lefel 2 Defnyddwyr TG

Busnes a TG Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Dilyniant mewn Bricwaith (CSKILL) (Lefel 2)

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Dydd

Dilyniant mewn Gwaith Saer ar Safle (Lefel 2)

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Dydd

Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Cwnsela

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Rhan Amser Dydd

Lefel 2 Hyfforddwr Ffitrwydd

Chwaraeon Nantgarw Rhan Amser Dydd

TGAU Mathemateg

Iaith a Sgiliau Nantgarw Rhan Amser Dydd

TGAU Saesneg

Iaith a Sgiliau Nantgarw Rhan Amser Dydd

Lefel 2 mewn Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Rhondda Llawn Amser

Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Rhondda Llawn Amser

Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol (yn cynnwys ystod o gymwysterau Bwyd a Diod Lefel 2)

Arlwyo a Lletygarwch Rhondda Llawn Amser

Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio

Celfyddydau Creadigol Rhondda Llawn Amser

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Oedolion, Plant a Phobl Ifanc)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Llawn Amser

Diploma Lefel 2 Mynediad mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Rhondda Llawn Amser

Lefel 2 mewn Peirianneg Fecanyddol

Peirianneg ac Electroneg Rhondda Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gofal, Chwarae, Datblygiad ac Addysg Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Llawn Amser

Dilyniant mewn Gwaith Saer ac Asiedydd (Lefel 2)

Adeiladu Rhondda Llawn Amser

Diploma Lefel 2 mewn Rhaglenni TG ar gyfer Busnes

Busnes a TG Rhondda Llawn Amser

Dilyniant mewn Peintio ac Addurno (Lefel 2)

Adeiladu Rhondda Llawn Amser

Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Cwnsela

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Rhan Amser Noswaith

TGAU Mathemateg

Iaith a Sgiliau Rhondda Rhan Amser Noswaith

TGAU Saesneg

Iaith a Sgiliau Rhondda Rhan Amser Noswaith

TGAU Saesneg

Iaith a Sgiliau Rhondda Rhan Amser Dydd

TGAU Mathemateg

Iaith a Sgiliau Rhondda Rhan Amser Dydd

Lefel 2 Cefnogi Addysgu a Dysgu

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Rhan Amser Dydd

Dilyniant mewn Gwaith Saer ar Safle (Lefel 2)

Adeiladu Rhondda Rhan Amser Dydd

Dilyniant mewn Plastro (Lefel 2)

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Dilyniant mewn Peintio ac Addurno (Lefel 2)

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Dilyniant mewn Gwaith Saer ac Asiedydd (Lefel 2)

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Dilyniant mewn Gosodiadau Trydanol (Lefel 2)

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Dilyniant mewn Bricwaith (Lefel 2)

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Adeiladwaith

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Dilyniant mewn Plymio (Lefel 2)

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Level 2 Computing and Information Technology (IT)

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd (Oedolion, Plant a Phobl Ifanc)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gofal, Chwarae, Datblygiad ac Addysg Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Lefel 2 Mynediad mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 Mynediad Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gwyddoniaeth)

Gwyddoniaeth Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Criw Caban Awyr

Travel Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Chwaraeon (Cyffredinol)

Chwaraeon Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Teithio a Thwristiaeth

Travel Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Llawn Amser

AAT Lefel 2 mewn Cyfrifo

Busnes a TG Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Lefel 2 mewn Busnes

Busnes a TG Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol (yn cynnwys ystod o gymwysterau Bwyd a Diod Lefel 2)

Arlwyo a Lletygarwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Barbro

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

TGAU Mathemateg

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Lefel 3 Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Lefel 2 Hyfforddwr Ffitrwydd

Chwaraeon Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Lefel 2 Iaith Arwyddion Prydain

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Dilyniant mewn Plymio (Lefel 2)

Adeiladu Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Dilyniant mewn Gosodiadau Trydanol (Adeiladau a Strwythurau) (Lefel 2)

Adeiladu Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

TGAU Saesneg

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

TGAU Mathemateg

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

TGAU Saesneg

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Dilyniant mewn Gwaith Saer ar Safle (Lefel 2)

Adeiladu Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Tystysgrif Lefel 2 mewn Sgiliau Cwnsela

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Lefel 2 Cefnogi Addysgu a Dysgu

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Lefel 3 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Llawn Amser

Lefel 3 mewn Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Llawn Amser

Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol/Patisserie/Goruchwylio Gweini Bwyd a Diod

Arlwyo a Lletygarwch Aberdâr Llawn Amser

Lefel 3 Egwyddorion a Chyd-destunau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac UG Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Llawn Amser

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Llawn Amser

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Aberdâr Llawn Amser

Level 3 Game Development and IT

Cyfrifiadureg Aberdâr Llawn Amser

Lefel 3 Cynhyrchu yn y Cyfryngau Digidol Creadigol

Celfyddydau Creadigol Aberdâr Llawn Amser

Lefel 3 mewn Barbro

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Rhan Amser Noswaith

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Aberdâr Rhan Amser Noswaith

Diploma Lefel 3 mewn Busnes

Busnes a TG Nantgarw Llawn Amser

AAT Lefel 3 mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Nantgarw Llawn Amser

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Dyniaethau a Gwyddor Cymdeithasol)

Mynediad i Addysg Uwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Chwaraeon (Rygbi'r Undeb)

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Chwaraeon (Pêl-droed Dynion)

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Chwaraeon (Academi Merched - Pêl-rwyd / Rygbi Merched)

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Chwaraeon Cyffredinol

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 Mewn Technoleg Ewinedd

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol/Patisserie/Goruchwylio Gweini Bwyd a Diod

Arlwyo a Lletygarwch Nantgarw Llawn Amser

Rhaglen Safon Uwch

Safon Uwch Nantgarw Llawn Amser

Rhaglen Safon U2

Safon Uwch Nantgarw Llawn Amser

Iaith a Llenyddiaeth Saesneg UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Mathemateg UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Gwyddoniaeth Gymhwysol - Tystysgrif BTEC yn arwain at Ddiploma Atodol

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Bioleg UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Cemeg UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Ffiseg UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Ffiseg UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Seicoleg UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Cymdeithaseg UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Y Gyfraith UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Astudiaethau’r Cyfryngau UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Hanes UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Daearyddiaeth UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Astudiaethau Crefyddol UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Busnes UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer - Tystysgrif BTEC yn arwain at Ddiploma Atodol

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Drama UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Ffotograffiaeth UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Astudiaethau Ffilm UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Celf a Dylunio UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Cymraeg Ail Iaith UG ac U2 (TAG)

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Ffrangeg UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Y Gyfraith - Tystysgrif BTEC yn arwain at Ddiploma Atodol

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Troseddeg - Tystysgrif Lefel 3 CBAC yn arwain at Ddiploma

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Llenyddiaeth Saesneg UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Mathemateg Bellach Safon UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Lefel 3 Cyfrifiadura a TG

Cyfrifiadureg Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Rhaglenni TG ar gyfer Busnes

Busnes a TG Nantgarw Llawn Amser

Diploma Sylfaen Lefel 3 mewn Amgylchedd Adeiledig

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Gosodiadau Trydanol

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn VRQ Technoleg Peirianneg Drydanol ac Electronig

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Diploma Sylfaen Cenedlaethol Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol

Gwyddoniaeth Nantgarw Llawn Amser

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Gwyddoniaeth)

Mynediad i Addysg Uwch Nantgarw Llawn Amser

Level 3 Enhanced Engineering (Pre-Apprenticeship - Electrical Engineering)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Peirianneg (yn cynnwys unedau mecaneg)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Rhaglen Beirianneg Uwch Lefel 3 - opsiwn Mecanyddol (cwrs cyn-brentisiaeth)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai

Gwasanaethau Cyhoeddus Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 Egwyddorion a Chyd-destunau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac UG Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Llawn Amser

Diploma Lefel 3 mewn Gwallt, Colur ac Effeithiau Arbennig

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Diploma Lefel 3 mewn Celf a Dylunio

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Diploma mewn Astudiaethau Sylfaen - Celf a Dylunio Lefel 3/4

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Level 3 Diploma in Fashion & Costume

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Diploma Lefel 3 Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol (Teledu a Ffilm)

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Sgiliau Cwnsela

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 Award Initial Verification, Periodic Inspection, Testing and Certification of Electrical Installations (QCF)

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 Extended Certificate in Built Environment

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Lefel 3 Tylino Swedaidd

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Lefel 3 mewn Estyniadau Ewinedd gan ddefnyddio Hylif a Phowdr

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Lefel 3 mewn Barbro

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 in Aromatherapy

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 in Reflexology

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 Diploma in Construction & The Built Environment (with Civil Engineering Options)

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Dydd

Lefel 3 Tirfesur a Gosod Safle

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 3 Diploma in Construction & The Built Environment or Civil Engineering

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Dydd

Lefel 3 mewn Sgiliau Cwnsela

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Rhan Amser Dydd

Lefel 3 mewn Technoleg Peirianneg Trydan ac Electroneg

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Tystysgrif/Diploma Lefel 3 mewn Technoleg Peirianneg Drydanol ac Electronig

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Tystysgrif/Diploma Lefel 3 mewn Technoleg Peirianneg Drydanol ac Electronig

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg Weithgynhyrchu

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Lefel 3 mewn Technoleg Peirianneg Atodol (Mecanyddol)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Lefel 3 mewn Technoleg Peirianneg Atodol (Trydanol)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Rhondda Llawn Amser

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Rhondda Llawn Amser

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Llawn Amser

Lefel 3 Egwyddorion a Chyd-destunau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac UG Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Llawn Amser

Lefel 3 mewn Peintio ac Addurno

Adeiladu Rhondda Llawn Amser

Lefel 3 mewn Rhaglenni TG ar gyfer Busnes

Busnes a TG Rhondda Llawn Amser

Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol/Patisserie/Goruchwylio Gweini Bwyd a Diod

Arlwyo a Lletygarwch Rhondda Llawn Amser

Level 3 Diploma in Games Art, Design and Animation

Celfyddydau Creadigol Rhondda Llawn Amser

Ysgol Roc: Diploma Atodol Lefel 3 mewn Ymarferwyr Cerddoriaeth

Celfyddydau Creadigol Rhondda Llawn Amser

Diploma Lefel 3 yn y Celfyddydau Perfformio

Celfyddydau Creadigol Rhondda Llawn Amser

Lefel 3 Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Rhan Amser Dydd

Tystysgrif Lefel 3 CIPD mewn Arferion Adnoddau Dynol

Busnes a TG Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Busnes a Gwasanaethau Ariannol)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Llawn Amser

AAT Lefel 3 mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Lefel 3 mewn Busnes

Busnes a TG Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Chwaraeon Cyffredinol

Chwaraeon Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth gyda Chriw Caban Awyr

Travel Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Chwaraeon (Rygbi'r Gynghrair)

Chwaraeon Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Chwaraeon (Pêl-droed Merched)

Chwaraeon Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol/Patisserie/Goruchwylio Gweini Bwyd a Diod

Arlwyo a Lletygarwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Lefel 3 mewn TG Rhaglen TG Uwch (EIP)

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Llawn Amser

Level 3 Game Development and IT

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Gosodiadau Trydanol

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 Egwyddorion a Chyd-destunau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac UG Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Gwyddor Cymdeithasol gyda Gwaith Cymdeithasol)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai

Gwasanaethau Cyhoeddus Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Gwyddor Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Mynediad i Addysg Uwch (Biowyddoniaeth)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 Peirianneg Awyrofod

Peirianneg ac Electroneg Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 Cynnal a Chadw Cerbydau Modur

Fodurol Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Peirianneg Drydanol/Electronig

Peirianneg ac Electroneg Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 Hyfforddwr Ffitrwydd

Chwaraeon Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Lefel 3 Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Level 4 Extended Diploma for Creative Practitioners (Music)

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Lefel 4 HNC Tirfesur

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Noswaith

HNC mewn Peirianneg Drydanol/Electronig (opsiwn i symud ymlaen i'r Radd Sylfaen ym Mlwyddyn 3)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 4 Professional Diploma in Performance

Celfyddydau Creadigol Rhondda Llawn Amser

AAT Accountancy Level 4

Busnes a TG Nantgarw Rhan Amser Noswaith

AAT Accountancy Level 4

Busnes a TG Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Gradd Sylfaen Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Llawn Amser

Gradd Sylfaen Celf a Dylunio Gemau

Cyfrifiadureg Aberdâr Llawn Amser

Level 5 Professional Certificate in Education (profCE)

Addysg a hyfforddiant Aberdâr Rhan Amser Noswaith

Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) yn y Celfyddydau Cynhyrchu Creadigol (Llwybrau mewn Colur y Cyfryngau neu Greu Propiau)

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Level 5 Professional Certificate in Education (profCE)

Addysg a hyfforddiant Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Busnes

Busnes a TG Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Lefel 5 Gradd Sylfaen mewn Adeiladwaith a Thirfesur Cynaliadwy

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Dydd

Gradd Sylfaen mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Tystysgrif CIPD Lefel 5 mewn Rheoli Adnoddau Dynol

Busnes a TG Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 5 Professional Certificate in Education (profCE)

Addysg a hyfforddiant Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Gradd Sylfaen Addysg, Dysgu a Datblygiad

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 6 Professional Graduate Certificate in Education (PgCE)

Addysg a hyfforddiant Aberdâr Rhan Amser Noswaith

BA (Anrh) Atodol mewn Llunio Gwisgoedd ar gyfer y Sgrin a'r Llwyfan

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

BA (Anrh) Teledu a Ffilm: Gwallt, Harddwch ac Effeithiau Arbennig

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

BA (Anrh) Teledu a Ffilm: Creu Propiau

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

BA (Hons) Costume Construction

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

BA (Hons) Costume Construction

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Level 6 Professional Graduate Certificate in Education (PgCE)

Addysg a hyfforddiant Nantgarw Rhan Amser Noswaith

BA (Anrh) Atodol mewn Addysg, Dysgu a Datblygiad

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 6 Professional Graduate Certificate in Education (PgCE)

Addysg a hyfforddiant Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Level 3 Diploma in Construction & The Built Environment (with Civil Engineering Options)

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 3 Diploma in Construction & The Built Environment (with Civil Engineering Options)

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Dydd
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa