Cyrsiau

filter

Cam 3 Sgiliau Adeiladu

Dysgu Sylfaenol Aberdâr Llawn Amser

Cam 3 Cyfryngau Creadigol

Dysgu Sylfaenol Aberdâr Llawn Amser

Cam 3 Diwydiannau Gofal a Gwasanaeth

Dysgu Sylfaenol Aberdâr Llawn Amser

Pathways 2 Vocational Studies & Work

Dysgu Sylfaenol Aberdâr Llawn Amser

Mynediad lefel 3 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Systemau Moduron

Cerbyd Modur Ystrad Mynach Llawn Amser

Pathways 2 Vocational Studies & Work

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Pathways 2 Skills for Life & Work

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Pathways 3 Vocational Pathways

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Pathways 2 Life Skills

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Cam 3 Lletygarwch ac Arlwyo

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Cam 3 Cyfryngau Creadigol

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Cam 3 Celfyddydau Perfformio

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Pathways 3 Gateway to Employment

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Cam 3 Diwydiannau Gofal a Gwasanaeth

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Cam 3 Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Cam 3 Sgiliau Adeiladu

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Cam 3 Gwallt a Harddwch

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Cam 3 Gwallt a Harddwch

Dysgu Sylfaenol Rhondda Llawn Amser

Cam 3 Sgiliau Adeiladu

Dysgu Sylfaenol Rhondda Llawn Amser

Cam 3 Lletygarwch ac Arlwyo

Dysgu Sylfaenol Rhondda Llawn Amser

Pathways 2 Vocational Studies & Work

Dysgu Sylfaenol Rhondda Llawn Amser

Pathways 2 Vocational Studies & Work

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Llawn Amser

Pathways 3 Vocational Pathways

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Llawn Amser

Pathways 2 Skills for Life & Work

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Llawn Amser

Cam 3 Lletygarwch ac Arlwyo

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Llawn Amser

Cam 3 Sgiliau Adeiladu

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Llawn Amser

Cam 3 Gwallt a Harddwch

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gosod Brics

Adeiladu Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 Cyfrifiadura

Cyfrifiadureg Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (cyfunol)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 Mewn Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 Coginio Proffesiynol

Arlwyo a Lletygarwch Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 Diploma mewn celfyddydau creadigol & cyfryngau

Celfyddydau Creadigol Aberdâr Llawn Amser

Diploma Lefel 1 mewn Cynnal a Chadw Cerbydau

Cerbyd Modur Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 mewn Electroneg

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Tystysgrif Lefel 1 mewn Peirianneg Gwaith Rheilffyrdd

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (cyfunol)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Llawn Amser

Level 1 Diploma in Information Technology (IT)

Busnes a TG Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gosod Brics

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 Diploma mewn celfyddydau creadigol & cyfryngau

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 Coginio Proffesiynol

Arlwyo a Lletygarwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 Mewn Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 mewn Chwaraeon

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

Level 1 IT Users

Busnes a TG Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Lefel 1 mewn Peirianneg

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 1 Certificate In Computer Aided Design Parametric Modeling

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Lefel 1 mewn Peirianneg

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (cyfunol)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Llawn Amser

Lefel 1 mewn Peirianneg

Peirianneg ac Electroneg Rhondda Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Rhondda Llawn Amser

Lefel 1 mewn Paentio ac Addurno

Adeiladu Rhondda Llawn Amser

Level 1 Diploma in Information Technology (IT)

Busnes a TG Rhondda Llawn Amser

Level 1 Hair and Beauty Combined

Trin Gwallt a Harddwch Rhondda Llawn Amser

Lefel 1 Coginio Proffesiynol

Arlwyo a Lletygarwch Rhondda Llawn Amser

Lefel 1 Diploma mewn celfyddydau creadigol & cyfryngau

Celfyddydau Creadigol Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 Coginio Proffesiynol

Arlwyo a Lletygarwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 Mewn Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 Teithio a Thwristiaeth

Criw Teithio ac Awyrennau Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Chwaraeon

Chwaraeon Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 Plastro

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Paentio ac Addurno

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gosod Brics

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 Cyfrifiadura

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (cyfunol)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Ystrad Mynach Llawn Amser

Cam 3 Lletygarwch ac Arlwyo

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Llawn Amser

Level 1 Carpentry and Joinery

Adeiladu Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 1 Plumbing

Adeiladu Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 1 Building Maintenance

Adeiladu Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 1 Diploma in Introduction to Electrical Installation

Adeiladu Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 1 British Sign Language

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 1 British Sign Language

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Lefel 2 Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Llawn Amser

Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Llawn Amser

Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol (Mae hyn yn cynnwys ystod o gymwsyterau Bwyd a Diod Lefel 2)

Arlwyo a Lletygarwch Aberdâr Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gosod Brics

Adeiladu Aberdâr Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Aberdâr Llawn Amser

Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Systemau

Cyfrifiadureg Aberdâr Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Aberdâr Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Aberdâr Llawn Amser

Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gofal, Addysg a Datblygiad Plant ac Addysg

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Llawn Amser

Diploma Mynediad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Aberdâr Llawn Amser

Level 2 Diploma in Creative Media Production & Technology

Celfyddydau Creadigol Aberdâr Llawn Amser

GCSE English

Iaith a Sgiliau Aberdâr Rhan Amser Noswaith

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Aberdâr Rhan Amser Noswaith

Level 2 Certificate in Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Rhan Amser Noswaith

Level 2 in Barbering

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Rhan Amser Noswaith

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Aberdâr Rhan Amser Noswaith

Level 2 Supporting Teaching & Learning

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Rhan Amser Dydd

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Aberdâr Rhan Amser Dydd

GCSE English

Iaith a Sgiliau Aberdâr Rhan Amser Dydd

Diploma Lefel 2 mewn Technoleg Cynnal a Chadwr Ysgafn ac Atgyweirio

Cerbyd Modur Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 VRQ Diplomau mewn Technolegau Peirianneg

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg Gwaith Rheilffyrdd

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Level 2 Diploma in Health & Social Care (Care Pathway to Employment)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Llawn Amser

Diploma Mynediad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gofal, Addysg a Datblygiad Plant ac Addysg

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes

Busnes a TG Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Gwallt Theatrig, Celfyddyd Colur ac Effeithiau Arbennig Theatrig

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 Gwaith Barbwr

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 Coginio Proffesiynol, Lefel 2 Gwasanaeth Bwyd a Diod

Arlwyo a Lletygarwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol (Mae hyn yn cynnwys ystod o gymwsyterau Bwyd a Diod Lefel 2)

Arlwyo a Lletygarwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Cerddoriaeth

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Cyfrifiadura Lefel 2 a Chreadigol TG

Cyfrifiadureg Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Chwaraeon ( Undeb Rygbi)

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Chwaraeon ( Pêl-droed Dynion)

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Chwaraeon (Cyffredinol)

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

Level 2 AAT Accounting

Busnes a TG Nantgarw Llawn Amser

Level 2 Diploma in Business

Busnes a TG Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Celf a Dylunio

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Level 2 Diploma in Creative Media Production & Technology

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Nantgarw Rhan Amser Noswaith

GCSE English

Iaith a Sgiliau Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 2 Hairdressing

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 2 Award in Manicure

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 2 in Barbering

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 2 Fitness Instructor

Chwaraeon Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 2 Carpentry & Joinery

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 2 Diploma in Bricklaying

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 2 Certificate in Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Rhan Amser Dydd

GCSE English

Iaith a Sgiliau Nantgarw Rhan Amser Dydd

Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gofal, Addysg a Datblygiad Plant ac Addysg

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Llawn Amser

Diploma Mynediad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Rhondda Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Rhondda Llawn Amser

Lefel 2 Paentio ac Addurno

Adeiladu Rhondda Llawn Amser

Lefel 2 VRQ Diplomau mewn Technolegau Peirianneg

Peirianneg ac Electroneg Rhondda Llawn Amser

Llwybrau Lefel 2 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes

Busnes a TG Rhondda Llawn Amser

Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Rhondda Llawn Amser

Lefel 2 Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Rhondda Llawn Amser

Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio

Celfyddydau Creadigol Rhondda Llawn Amser

Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol (Mae hyn yn cynnwys ystod o gymwsyterau Bwyd a Diod Lefel 2)

Arlwyo a Lletygarwch Rhondda Llawn Amser

Level 2 Certificate in Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Rhan Amser Noswaith

GCSE English

Iaith a Sgiliau Rhondda Rhan Amser Noswaith

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Rhondda Rhan Amser Noswaith

GCSE English

Iaith a Sgiliau Rhondda Rhan Amser Dydd

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Rhondda Rhan Amser Dydd

Level 2 Supporting Teaching & Learning

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Rhan Amser Dydd

Lefel 2 Teithio a Thwristiaeth

Criw Teithio ac Awyrennau Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Criw Gweini mewn Awyren

Criw Teithio ac Awyrennau Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Chwaraeon (Cyffredinol)

Chwaraeon Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Level 2 AAT Accounting

Busnes a TG Ystrad Mynach Llawn Amser

Level 2 Diploma in Business

Busnes a TG Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol (Mae hyn yn cynnwys ystod o gymwsyterau Bwyd a Diod Lefel 2)

Arlwyo a Lletygarwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gofal, Addysg a Datblygiad Plant ac Addysg

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Mynediad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Access Level 2 Skills for Further Study (Science)

Gwyddoniaeth Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Systemau

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 Adeiladu

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwaith Plastro

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 Paentio ac Addurno

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gosod Brics

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Level 2 Diploma Electrical Installation

Adeiladu Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 2 Plumbing

Adeiladu Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 2 in Barbering

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 2 Hairdressing

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 2 Fitness Instructor

Chwaraeon Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 2 British Sign Language

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

GCSE English

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

GCSE English

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Level 2 Supporting Teaching & Learning

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Level 2 Carpentry & Joinery

Adeiladu Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Level 2 Certificate in Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Llawn Amser

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Llawn Amser

Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Aberdâr Llawn Amser

Cyfrifiadura a TG Lefel 3

Cyfrifiadureg Aberdâr Llawn Amser

Lefel 3 mewn Trin gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Llawn Amser

Lefel 3 Coginio Proffesiynol neu Patisserie

Arlwyo a Lletygarwch Aberdâr Llawn Amser

Level 3 Creative Digital Media Production

Celfyddydau Creadigol Aberdâr Llawn Amser

Level 3 in Barbering

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Rhan Amser Noswaith

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Aberdâr Rhan Amser Noswaith

Diploma Lefel 3 mewn Busnes

Busnes a TG Nantgarw Llawn Amser

Mynediad i gwrs Diploma Addysg Uwch (Y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol)

Mynediad i Addysg Uwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Chwaraeon ( Undeb Rygbi)

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Chwaraeon ( Pêl-droed Dynion)

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Chwaraeon (Cyffredinol)

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Trin gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 Mewn Technoleg Ewinedd

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 Coginio Proffesiynol neu Patisserie

Arlwyo a Lletygarwch Nantgarw Llawn Amser

A Level Programme

Safon Uwch Nantgarw Llawn Amser

A2 Level Programme

Safon Uwch Nantgarw Llawn Amser

Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (cyfunol) UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Mathemateg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Gwyddoniaeth Cymhwysol - Tystysgrif BTEC yn arwain at Ddiploma Ategol

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Bioleg UG a Lefel A

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Cemeg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Ffiseg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Ffiseg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Seicoleg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Cymdeithaseg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Y Gyfraith UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Astudiaethau’r Cyfryngau UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Hanes UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Daearyddiaeth UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Astudiaethau Crefyddol UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Busnes UG a Lefel A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Chwaraeon a Gwyddorau Ymarfer - Diploma Atodol Lefel 3 BTEC

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Drama UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Ffotograffiaeth UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Astudiaethau Ffilm UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Celf a Dylunio UG a Lefel A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

UG a Lefel A2 TGA Cymraeg (Ail Iaith)

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Ffrangeg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Y Gyfraith - Tystysgrif BTEC yn arwain at Ddiploma Atodol

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Troeseddeg - Tystysgrif Lefel 3 CBAC yn arwain at Ddiploma

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

English Literature AS and A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

UG a Lefel A2 (TGA) Mathemateg Pellach Lefel Uwch

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Cyfrifiadura a TG Lefel 3

Cyfrifiadureg Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes

Busnes a TG Nantgarw Llawn Amser

Diploma Ategol Lefel 3 mewn Adeiladu

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Rhaglen Uwch Lefel 3 mewn Peirianneg (Cwrs Cyn-Prentisiaeth)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Level 3 Enhanced Engineering Programme - Electronics option (pre-apprenticeship course)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Peirianneg (yn cynnwys unedau mecaneg)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Nantgarw Llawn Amser

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Gwasanethau Diogelu mewn Lifrai

Gwasanaethau Cyhoeddus Nantgarw Llawn Amser

Diploma Lefel 3 BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol

Gwyddoniaeth Nantgarw Llawn Amser

Diploma Lefel 3 BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol

Gwyddoniaeth Nantgarw Llawn Amser

Mynediad i gwrs Diploma Addysg Uwch (Gwyddoniaeth)

Mynediad i Addysg Uwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 VRQ Technoleg Peirianneg Trydan ac Electronig

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Level 3 Certificate in Engineering Technologies

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Llawn Amser

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 yn y Celfyddydau Cynhyrchu (Gwallt, Colur a Cholur Effeithiau Arbennig yn y Cyfryngaui)

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Diploma Lefel 3 mewn Celf a Dylunio

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Diploma mewn Astudiaethau Sylfaen - Celf a Dylunio

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol (Teledu a Ffilm)

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Level 3 Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 Certificate in Electrical and Electronic Engineering Technology

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 Award In the Initial Verification and Certification of Electrical Installations (QCF)

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 Award In the Initial Verification and Certification of Electrical Installations (QCF)

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 Award In the Initial Verification and Certification of Electrical Installations (QCF)

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Tystysgrif Atodol Genedlaethol Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Leve1 3 in Nail Enhancements Using Liquid and Powder

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 in Aromatherapy

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 in Reflexology

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 in Barbering

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 Diploma in Construction & The Built Environment (Top Up)

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 3 Extended Certificate in Construction & The Built Environment

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 3 Site Surveying and Setting Out

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 3 Certificate/Diploma in Electrical and Electronic Engineering Technology

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 3 Certificate/Diploma in Electrical and Electronic Engineering Technology

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 3 Diploma in Manufacturing Engineering

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 3 Subsidiary Engineering Technology (Mechanical)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 3 Subsidiary Engineering Technology (Electrical)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 3 Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Rhan Amser Dydd

Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Llawn Amser

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Llawn Amser

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Llawn Amser

Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Rhondda Llawn Amser

Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Rhondda Llawn Amser

Lefel 3 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes

Busnes a TG Rhondda Llawn Amser

Lefel 3 Paentio ac Addurno

Adeiladu Rhondda Llawn Amser

Level 3 Certificate in Engineering Technologies

Peirianneg ac Electroneg Rhondda Llawn Amser

Lefel 3 Coginio Proffesiynol neu Patisserie

Arlwyo a Lletygarwch Rhondda Llawn Amser

Ysgol Roc (Rock School) : Diploma Ategol Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Cerddoriaeth

Celfyddydau Creadigol Rhondda Llawn Amser

Diploma Lefel 3 Y Celfyddydau Perfformio

Celfyddydau Creadigol Rhondda Llawn Amser

Level 3 Supporting Teaching and Learning in Schools

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Rhan Amser Dydd

Lefel 3 mewn Chwaraeon (Cyffredinol)

Chwaraeon Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth gyda Chriw Gweini mewn Awyren

Criw Teithio ac Awyrennau Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Chwaraeon (Rygbi Gynghrair)

Chwaraeon Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Chwaraeon (Pêl-Droed Merched)

Chwaraeon Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Lefel 3 mewn Busnes

Busnes a TG Ystrad Mynach Llawn Amser

Mynediad i Addysg Uwch( Gwasanaethau Ariannol)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 Coginio Proffesiynol neu Patisserie

Arlwyo a Lletygarwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Trin gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Level 3 Diploma in IT Enhanced IT Programme (EIP)

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Llawn Amser

Level 3 Diploma in IT Enhanced IT Programme (EIP)

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Llawn Amser

Mynediad i Ddiploma Addysg Uwch (Gwyddoniaethau Biolegol)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Atodol Lefel 3 mewn Peirianneg (yn cynnwys unedau awyrofod

Peirianneg ac Electroneg Ystrad Mynach Llawn Amser

Level 3 Diploma Motor Vehicle Light Maintenance & Repair

Cerbyd Modur Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Atodol Lefel 3 mewn Peirianneg (yn cynnwys Unedau trydan / electronig)

Peirianneg ac Electroneg Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Gwasanethau Diogelu mewn Lifrai

Gwasanaethau Cyhoeddus Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Addysg Uwch (Gwyddor gymdeithasol gyda gwaith cymdeithasol)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Llawn Amser

Level 3 Personal Trainer

Chwaraeon Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 3 Supporting Teaching and Learning in Schools

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

HNC Surveying

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Noswaith

HNC in Electrical/Electronic Engineering (option to progress onto Fdn Degree in Year 3)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 4 Therapeutic Counselling

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Rhan Amser Noswaith

AAT Accountancy Level 4

Busnes a TG Nantgarw Rhan Amser Noswaith

AAT Accountancy Level 4

Busnes a TG Nantgarw Rhan Amser Dydd

Gradd Sylfaen Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Llawn Amser

Foundation Degree Games Art and Design

Cyfrifiadureg Aberdâr Llawn Amser

Tystygrif Broffesiynol/Tystysgrif Broffesiynol Raddedig mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl–Orfodol (PCET). Nos Rhan Amser

Addysg a hyfforddiant Aberdâr Rhan Amser Noswaith

Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

HND Celfyddydau Cynhyrchu Creadigol ((Llwybrau mewn Colur ar gyfer y Cyfryngau neu Greu Propiau))

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Tystygrif Broffesiynol/Tystysgrif Broffesiynol Raddedig mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl–Orfodol (PCET). Nos Rhan Amser

Addysg a hyfforddiant Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Tystygrif Broffesiynol/Tystysgrif Broffesiynol Raddedig mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl–Orfodol (PCET). Nos Rhan Amser

Addysg a hyfforddiant Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Foundation Degree in Business Studies

Busnes a TG Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Foundation Degree in Sustainable Construction & Surveying

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Dydd

Tystygrif Broffesiynol/Tystysgrif Broffesiynol Raddedig mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl–Orfodol (PCET). Nos Rhan Amser

Addysg a hyfforddiant Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Gradd Sylfaen Addysg, Dysgu a Datblygiad

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

BA (Hons) Top-Up in Costume Construction for Screen and Stage

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

BA (Hons) TV & Film: Hair, Make-Up and Special Effects

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

BA (Hons) TV & Film: Prop Making

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

BA (Hons) Costume Construction

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

BA (Hons) Top Up in Education, Learning and Development

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.