Cyrsiau

filter

Cam 3 Sgiliau Adeiladu

Dysgu Sylfaenol Aberdâr Llawn Amser

Cam 2 Annibyniaeth a Gwaith

Dysgu Sylfaenol Aberdâr Llawn Amser

Cam 3 Cyfryngau Creadigol

Dysgu Sylfaenol Aberdâr Llawn Amser

Cam 3 Diwydiannau Gofal a Gwasanaeth

Dysgu Sylfaenol Aberdâr Llawn Amser

Entry Level Skills For Working Life

Dysgu Sylfaenol Aberdâr Rhan Amser Dydd

Entry Level Skills For Working Life

Dysgu Sylfaenol Aberdâr Rhan Amser Dydd

Entry Level Skills For Working Life

Dysgu Sylfaenol Outreach Rhan Amser Dydd

Entry Level Skills For Working Life

Dysgu Sylfaenol Outreach Rhan Amser Dydd

Entry Level Skills For Working Life

Dysgu Sylfaenol Outreach Rhan Amser Dydd

Entry Level Skills For Working Life

Dysgu Sylfaenol Outreach Rhan Amser Dydd

Entry Level Skills For Working Life

Dysgu Sylfaenol Outreach Rhan Amser Dydd

Mynediad lefel 3 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Systemau Moduron

Cerbyd Modur Ystrad Mynach Llawn Amser

Cam 3 Gwallt a Harddwch

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Cam 3 Lletygarwch ac Arlwyo

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Cam 3 Celfyddydau Perfformio

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Gateway to Employment

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Cam 3 Diwydiannau Gofal a Gwasanaeth

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Cam 1 Cynnydd Personol

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Cam 3 Cyfryngau Creadigol

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Llwybr Galwedigaethol Cam 3

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Cam 1 Sgiliau Byw'n Annibynnol (Heb ei Achredu)

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Cam 3 Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Cam 2 Annibyniaeth a Gwaith

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Cam 2 Annibyniaeth a Gwaith

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Cam 3 Sgiliau Adeiladu

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Cam 2 Annibyniaeth a Gwaith

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Llawn Amser

Visually Impaired

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Rhan Amser Dydd

Entry Level Skills For Working Life

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Rhan Amser Dydd

Entry Level Skills For Working Life

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Rhan Amser Dydd

Cam 3 Gwallt a Harddwch

Dysgu Sylfaenol Rhondda Llawn Amser

Cam 3 Lletygarwch ac Arlwyo

Dysgu Sylfaenol Rhondda Llawn Amser

Cam 3 Sgiliau Adeiladu

Dysgu Sylfaenol Rhondda Llawn Amser

Cam 2 Annibyniaeth a Gwaith

Dysgu Sylfaenol Rhondda Llawn Amser

Skills for Independance and Work

Dysgu Sylfaenol Rhondda Rhan Amser Dydd

Entry Level Skills For Working Life

Dysgu Sylfaenol Rhondda Rhan Amser Dydd

Cam 3 Gwallt a Harddwch

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Llawn Amser

Cam 3 Sgiliau Adeiladu

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Llawn Amser

Cam 3 Lletygarwch ac Arlwyo

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Llawn Amser

Cam 1 Cynnydd Personol

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Llawn Amser

Cam 2 Annibyniaeth a Gwaith

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Llawn Amser

Llwybr Galwedigaethol Cam 3

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Llawn Amser

Cam 2 Annibyniaeth a Gwaith

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Llawn Amser

Cam 2 Annibyniaeth a Gwaith

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gosod Brics

Adeiladu Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 Cyfrifiadura

Cyfrifiadureg Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (cyfunol)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 Mewn Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 Coginio Proffesiynol

Arlwyo a Lletygarwch Aberdâr Llawn Amser

Lefel 1 Diploma mewn celfyddydau creadigol & cyfryngau

Celfyddydau Creadigol Aberdâr Llawn Amser

Diploma Lefel 1 mewn Cynnal a Chadw Cerbydau

Cerbyd Modur Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Electroneg

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Tystysgrif Lefel 1 mewn Peirianneg Gwaith Rheilffyrdd

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (cyfunol)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Llawn Amser

Level 1 Diploma in Information Technology (IT)

Busnes a TG Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gosod Brics

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 Diploma mewn celfyddydau creadigol & cyfryngau

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 Mewn Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 mewn Chwaraeon

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

Lefel 1 Coginio Proffesiynol

Arlwyo a Lletygarwch Nantgarw Llawn Amser

Level 1 IT Users

Busnes a TG Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 1 Certificate In Computer Aided Design Parametric Modeling

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Lefel 1 mewn Peirianneg

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Lefel 1 mewn Peirianneg

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (cyfunol)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Llawn Amser

Level 1 Diploma in Information Technology (IT)

Busnes a TG Rhondda Llawn Amser

Lefel 1 mewn Paentio ac Addurno

Adeiladu Rhondda Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Rhondda Llawn Amser

Lefel 1 mewn Peirianneg

Peirianneg ac Electroneg Rhondda Llawn Amser

Level 1 Hair and Beauty Combined

Trin Gwallt a Harddwch Rhondda Llawn Amser

Lefel 1 Coginio Proffesiynol

Arlwyo a Lletygarwch Rhondda Llawn Amser

Lefel 1 Diploma mewn celfyddydau creadigol & cyfryngau

Celfyddydau Creadigol Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 Coginio Proffesiynol

Arlwyo a Lletygarwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 Mewn Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 Teithio a Thwristiaeth

Criw Teithio ac Awyrennau Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Chwaraeon

Chwaraeon Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gosod Brics

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 Plastro

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Paentio ac Addurno

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 Cyfrifiadura

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (cyfunol)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 1 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma lefel 1 ar gyfer creadigrwydd mewn busnes

Busnes a TG Ystrad Mynach Llawn Amser

Cam 3 Lletygarwch ac Arlwyo

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Llawn Amser

Level 1 Plumbing

Adeiladu Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 1 Building Maintenance

Adeiladu Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 1 Diploma in Introduction to Electrical Installation

Adeiladu Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 1 Carpentry and Joinery

Adeiladu Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 1 British Sign Language

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 1 British Sign Language

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Lefel 2 Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Llawn Amser

Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol (Mae hyn yn cynnwys ystod o gymwsyterau Bwyd a Diod Lefel 2)

Arlwyo a Lletygarwch Aberdâr Llawn Amser

Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gosod Brics

Adeiladu Aberdâr Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Aberdâr Llawn Amser

Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Systemau

Cyfrifiadureg Aberdâr Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Aberdâr Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Aberdâr Llawn Amser

Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gofal, Addysg a Datblygiad Plant ac Addysg

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Llawn Amser

Diploma Mynediad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Aberdâr Llawn Amser

Level 2 Diploma in Creative Media Production & Technology

Celfyddydau Creadigol Aberdâr Llawn Amser

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Aberdâr Rhan Amser Noswaith

GCSE English

Iaith a Sgiliau Aberdâr Rhan Amser Noswaith

Level 2 Certificate in Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Rhan Amser Noswaith

Level 2 in Barbering

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Rhan Amser Noswaith

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Aberdâr Rhan Amser Noswaith

Level 2 Supporting Teaching & Learning

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Rhan Amser Dydd

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Aberdâr Rhan Amser Dydd

GCSE English

Iaith a Sgiliau Aberdâr Rhan Amser Dydd

Diploma Lefel 2 mewn Technoleg Cynnal a Chadwr Ysgafn ac Atgyweirio

Cerbyd Modur Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Technolegau Peirianneg

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg Gwaith Rheilffyrdd

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Level 2 Diploma in Health & Social Care (Care Pathway to Employment)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Llawn Amser

Diploma Mynediad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gofal, Addysg a Datblygiad Plant ac Addysg

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Cyfrifiadura Lefel 2 a Chreadigol TG

Cyfrifiadureg Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes

Busnes a TG Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Gwallt Theatrig, Celfyddyd Colur ac Effeithiau Arbennig Theatrig

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Cerddoriaeth

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 Coginio Proffesiynol, Lefel 2 Gwasanaeth Bwyd a Diod

Arlwyo a Lletygarwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol (Mae hyn yn cynnwys ystod o gymwsyterau Bwyd a Diod Lefel 2)

Arlwyo a Lletygarwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 Gwaith Barbwr

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Chwaraeon ( Undeb Rygbi)

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Chwaraeon ( Pêl-droed Dynion)

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Chwaraeon (Cyffredinol)

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

Level 2 Diploma in Business

Busnes a TG Nantgarw Llawn Amser

Level 2 AAT Accounting

Busnes a TG Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 2 mewn Celf a Dylunio

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Level 2 Diploma in Creative Media Production & Technology

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

GCSE English

Iaith a Sgiliau Nantgarw Rhan Amser Noswaith

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 2 in Barbering

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 2 Hairdressing

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 2 Fitness Instructor

Chwaraeon Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 2 Carpentry & Joinery

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 2 Diploma in Bricklaying

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 2 Certificate in Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Rhan Amser Dydd

GCSE English

Iaith a Sgiliau Nantgarw Rhan Amser Dydd

Lefel 2 mewn Gofal, Addysg a Datblygiad Plant ac Addysg

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Llawn Amser

Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Llawn Amser

Diploma Mynediad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Rhondda Llawn Amser

Lefel 2 mewn Technolegau Peirianneg

Peirianneg ac Electroneg Rhondda Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Rhondda Llawn Amser

Llwybrau Lefel 2 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes

Busnes a TG Rhondda Llawn Amser

Lefel 2 Paentio ac Addurno

Adeiladu Rhondda Llawn Amser

Lefel 2 Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Rhondda Llawn Amser

Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Rhondda Llawn Amser

Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio

Celfyddydau Creadigol Rhondda Llawn Amser

Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol (Mae hyn yn cynnwys ystod o gymwsyterau Bwyd a Diod Lefel 2)

Arlwyo a Lletygarwch Rhondda Llawn Amser

Level 2 Certificate in Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Rhan Amser Noswaith

GCSE English

Iaith a Sgiliau Rhondda Rhan Amser Noswaith

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Rhondda Rhan Amser Noswaith

GCSE English

Iaith a Sgiliau Rhondda Rhan Amser Dydd

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Rhondda Rhan Amser Dydd

Level 2 Supporting Teaching & Learning

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Rhan Amser Dydd

Lefel 2 mewn Criw Gweini mewn Awyren

Criw Teithio ac Awyrennau Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Chwaraeon (Cyffredinol)

Chwaraeon Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 Teithio a Thwristiaeth

Criw Teithio ac Awyrennau Ystrad Mynach Llawn Amser

Level 2 Diploma in Business

Busnes a TG Ystrad Mynach Llawn Amser

Level 2 AAT Accounting

Busnes a TG Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol (Mae hyn yn cynnwys ystod o gymwsyterau Bwyd a Diod Lefel 2)

Arlwyo a Lletygarwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gofal, Addysg a Datblygiad Plant ac Addysg

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Mynediad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Peirianneg (yn cynnwys unedau trydan/electroneg)

Peirianneg ac Electroneg Ystrad Mynach Llawn Amser

Access Level 2 Skills for Further Study (Science)

Gwyddoniaeth Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 Adeiladu

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwaith Plastro

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 Paentio ac Addurno

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Systemau

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 2 mewn Gosod Brics

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Level 2 Diploma Electrical Installation

Adeiladu Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 2 Plumbing

Adeiladu Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 2 Hairdressing

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 2 in Barbering

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 2 Fitness Instructor

Chwaraeon Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 2 British Sign Language

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

GCSE English

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

GCSE English

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Level 2 Supporting Teaching & Learning

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Level 2 Carpentry & Joinery

Adeiladu Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Level 2 Certificate in Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Llawn Amser

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Llawn Amser

Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Aberdâr Llawn Amser

Lefel 3 mewn Trin gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Llawn Amser

Cyfrifiadura a TG Lefel 3

Cyfrifiadureg Aberdâr Llawn Amser

Diploma Lefel 3 Technoleg Gwybodaeth – Dylunio Gemau Cyfrifiadurol a Gwefannau

Cyfrifiadureg Aberdâr Llawn Amser

Lefel 3 Coginio Proffesiynol neu Patisserie

Arlwyo a Lletygarwch Aberdâr Llawn Amser

Level 3 Creative Digital Media Production

Celfyddydau Creadigol Aberdâr Llawn Amser

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Aberdâr Rhan Amser Noswaith

Level 3 in Barbering

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Rhan Amser Noswaith

Lefel 3 Mewn Technoleg Ewinedd

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Trin gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Llawn Amser

A Level Programme

Safon Uwch Nantgarw Llawn Amser

A2 Level Programme

Safon Uwch Nantgarw Llawn Amser

Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (cyfunol) UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Mathemateg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Gwyddoniaeth Cymhwysol - Tystysgrif BTEC yn arwain at Ddiploma Ategol

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Bioleg UG a Lefel A

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Cemeg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Ffiseg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Ffiseg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Seicoleg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Cymdeithaseg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Y Gyfraith UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Astudiaethau’r Cyfryngau UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Hanes UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Daearyddiaeth UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Astudiaethau Crefyddol UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Busnes UG a Lefel A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Chwaraeon a Gwyddorau Ymarfer - Diploma Atodol Lefel 3 BTEC

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Drama UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Ffotograffiaeth UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Astudiaethau Ffilm UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Celf a Dylunio UG a Lefel A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

UG a Lefel A2 TGA Cymraeg (Ail Iaith)

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Ffrangeg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Y Gyfraith - Tystysgrif BTEC yn arwain at Ddiploma Atodol

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Troeseddeg - Tystysgrif Lefel 3 CBAC yn arwain at Ddiploma

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Adeiladwaith ac Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif BTEC yn arwain at Ddiploma Ategol

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Adeiladwaith ac Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif BTEC yn arwain at Ddiploma Ategol

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

AS Level English Literature

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

UG a Lefel A2 (TGA) Mathemateg Pellach Lefel Uwch

Safon Uwch Nantgarw UG/U2

Mynediad i gwrs Diploma Addysg Uwch (Y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol)

Mynediad i Addysg Uwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Nantgarw Llawn Amser

Diploma Lefel 3 mewn Busnes

Busnes a TG Nantgarw Llawn Amser

Cyfrifiadura a TG Lefel 3

Cyfrifiadureg Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes

Busnes a TG Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Chwaraeon ( Undeb Rygbi)

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Chwaraeon ( Pêl-droed Dynion)

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

Level 3 in Sport (Female Academy - Netball / Women's Rugby)

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Chwaraeon (Cyffredinol)

Chwaraeon Nantgarw Llawn Amser

Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Nantgarw Llawn Amser

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Llawn Amser

Diploma Lefel 3 BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol

Gwyddoniaeth Nantgarw Llawn Amser

Diploma Lefel 3 BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol

Gwyddoniaeth Nantgarw Llawn Amser

Mynediad i gwrs Diploma Addysg Uwch (Gwyddoniaeth)

Mynediad i Addysg Uwch Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 VRQ Technoleg Peirianneg Trydan ac Electronig

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Llawn Amser

Rhaglen Uwch Lefel 3 mewn Peirianneg (Cwrs Cyn-Prentisiaeth)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Level 3 Enhanced Engineering Programme - Electronics option (pre-apprenticeship course)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Peirianneg (yn cynnwys unedau mecaneg)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Level 3 Certificate in Engineering Technologies

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Llawn Amser

Diploma Ategol Lefel 3 mewn Adeiladu

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 yn y Celfyddydau Cynhyrchu (Gwallt, Colur a Cholur Effeithiau Arbennig yn y Cyfryngaui)

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 Coginio Proffesiynol neu Patisserie

Arlwyo a Lletygarwch Nantgarw Llawn Amser

Diploma Lefel 3 mewn Celf a Dylunio

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Diploma mewn Astudiaethau Sylfaen - Celf a Dylunio

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Lefel 3 Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol (Teledu a Ffilm)

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Level 3 Certificate in Production Arts Makeup

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Sgiliau Ffotograffiaeth Ymarferol

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 Award In the Initial Verification and Certification of Electrical Installations (QCF)

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 Award In the Initial Verification and Certification of Electrical Installations (QCF)

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 Award In the Initial Verification and Certification of Electrical Installations (QCF)

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Tystysgrif Atodol Genedlaethol Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 Certificate in Electrical and Electronic Engineering Technology

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 Diploma in Law and Practice

Busnes a TG Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 Swedish Massage

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Leve1 3 in Nail Enhancements Using Liquid and Powder

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 in Aromatherapy

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 in Reflexology

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 in Barbering

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Level 3 Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 3 Certificate/Diploma in Electrical and Electronic Engineering Technology

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 3 Certificate/Diploma in Electrical and Electronic Engineering Technology

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 3 Diploma in Manufacturing Engineering

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 3 Subsidiary Engineering Technology (Mechanical)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 3 Subsidiary Engineering Technology (Electrical)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 3 Diploma in Construction & The Built Environment (Top Up)

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 3 Extended Certificate in Construction & The Built Environment

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 3 Site Surveying and Setting Out

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Dydd

Lefel 3 Paentio ac Addurno

Adeiladu Rhondda Llawn Amser

Level 3 Certificate in Engineering Technologies

Peirianneg ac Electroneg Rhondda Llawn Amser

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Llawn Amser

Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Rhondda Llawn Amser

Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Rhondda Llawn Amser

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Llawn Amser

Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Llawn Amser

Lefel 3 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes

Busnes a TG Rhondda Llawn Amser

Lefel 3 Coginio Proffesiynol neu Patisserie

Arlwyo a Lletygarwch Rhondda Llawn Amser

Ysgol Roc (Rock School) : Diploma Ategol Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Cerddoriaeth

Celfyddydau Creadigol Rhondda Llawn Amser

Diploma Lefel 3 Y Celfyddydau Perfformio

Celfyddydau Creadigol Rhondda Llawn Amser

Level 3 Supporting Teaching and Learning in Schools

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Rhan Amser Dydd

Diploma Lefel 3 mewn Busnes

Busnes a TG Ystrad Mynach Llawn Amser

Mynediad i Addysg Uwch( Gwasanaethau Ariannol)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Ystrad Mynach Llawn Amser

Level 3 Diploma in IT Enhanced IT Programme (EIP)

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Llawn Amser

Level 3 Diploma in IT Enhanced IT Programme (EIP)

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Chwaraeon (Cyffredinol)

Chwaraeon Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth gyda Chriw Gweini mewn Awyren

Criw Teithio ac Awyrennau Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Chwaraeon (Rygbi Gynghrair)

Chwaraeon Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Chwaraeon (Pêl-Droed Merched)

Chwaraeon Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Trin gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 Coginio Proffesiynol neu Patisserie

Arlwyo a Lletygarwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Addysg Uwch (Gwyddor gymdeithasol gyda gwaith cymdeithasol)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Llawn Amser

Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Ystrad Mynach Llawn Amser

Mynediad i Ddiploma Addysg Uwch (Gwyddoniaethau Biolegol)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Atodol Lefel 3 mewn Peirianneg (yn cynnwys unedau awyrofod

Peirianneg ac Electroneg Ystrad Mynach Llawn Amser

Level 3 Diploma Motor Vehicle Light Maintenance & Repair

Cerbyd Modur Ystrad Mynach Llawn Amser

Diploma Atodol Lefel 3 mewn Peirianneg (yn cynnwys Unedau trydan / electronig)

Peirianneg ac Electroneg Ystrad Mynach Llawn Amser

Lefel 3 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Ystrad Mynach Llawn Amser

Cyfrifiadura a TG Lefel 3

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Llawn Amser

Level 3 Personal Trainer

Chwaraeon Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

Level 3 Supporting Teaching and Learning in Schools

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

HNC Surveying

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Noswaith

HNC in Electrical/Electronic Engineering (option to progress onto Fdn Degree in Year 3)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Rhan Amser Dydd

Level 4 Therapeutic Counselling

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Rhan Amser Noswaith

AAT Accountancy Level 4

Busnes a TG Nantgarw Rhan Amser Noswaith

AAT Accountancy Level 4

Busnes a TG Nantgarw Rhan Amser Dydd

Gradd Sylfaen Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Llawn Amser

Foundation Degree Games Art and Design

Cyfrifiadureg Aberdâr Llawn Amser

Tystygrif Broffesiynol/Tystysgrif Broffesiynol Raddedig mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl–Orfodol (PCET). Nos Rhan Amser

Addysg a hyfforddiant Aberdâr Rhan Amser Noswaith

Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

HND Celfyddydau Cynhyrchu Creadigol ((Llwybrau mewn Colur ar gyfer y Cyfryngau neu Greu Propiau))

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

Tystygrif Broffesiynol/Tystysgrif Broffesiynol Raddedig mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl–Orfodol (PCET). Nos Rhan Amser

Addysg a hyfforddiant Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Foundation Degree in Business Studies

Busnes a TG Nantgarw Rhan Amser Noswaith

Foundation Degree in Sustainable Construction & Surveying

Adeiladu Nantgarw Rhan Amser Dydd

Tystygrif Broffesiynol/Tystysgrif Broffesiynol Raddedig mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl–Orfodol (PCET). Nos Rhan Amser

Addysg a hyfforddiant Ystrad Mynach Rhan Amser Dydd

Gradd Sylfaen Addysg, Dysgu a Datblygiad

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Rhan Amser Noswaith

BA (Hons) Top-Up in Costume Construction for Screen and Stage

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

BA (Hons) TV & Film: Hair, Make-Up and Special Effects

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

BA (Hons) TV & Film: Prop Making

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser

BA (Hons) Costume Construction

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Llawn Amser
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa