Cyrsiau

filter

Cam 3 Sgiliau Adeiladu

Dysgu Sylfaenol Aberdâr Full Time

Cam 2 Annibyniaeth a Gwaith

Dysgu Sylfaenol Aberdâr Full Time

Cam 3 Cyfryngau Creadigol

Dysgu Sylfaenol Aberdâr Full Time

Cam 3 Diwydiannau Gofal a Gwasanaeth

Dysgu Sylfaenol Aberdâr Full Time

Mynediad lefel 3 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Systemau Moduron

Cerbyd Modur Ystrad Mynach Full Time

Cam 1 Cynnydd Personol

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Cam 3 Cyfryngau Creadigol

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Cam 3 Celfyddydau Perfformio

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Gateway to Employment

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Cam 3 Diwydiannau Gofal a Gwasanaeth

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Cam 2 Annibyniaeth a Gwaith

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Cam 2 Annibyniaeth a Gwaith

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Cam 2 Annibyniaeth a Gwaith

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Llwybr Galwedigaethol Cam 3

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Cam 1 Sgiliau Byw'n Annibynnol (Heb ei Achredu)

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Cam 3 Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Cam 3 Lletygarwch ac Arlwyo

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Cam 3 Sgiliau Adeiladu

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Cam 3 Gwallt a Harddwch

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Cam 3 Sgiliau Adeiladu

Dysgu Sylfaenol Rhondda Full Time

Cam 3 Gwallt a Harddwch

Dysgu Sylfaenol Rhondda Full Time

Cam 3 Lletygarwch ac Arlwyo

Dysgu Sylfaenol Rhondda Full Time

Cam 2 Annibyniaeth a Gwaith

Dysgu Sylfaenol Rhondda Full Time

Cam 2 Annibyniaeth a Gwaith

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Full Time

Cam 3 Lletygarwch ac Arlwyo

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Full Time

Cam 2 Annibyniaeth a Gwaith

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Full Time

Cam 2 Annibyniaeth a Gwaith

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Full Time

Cam 1 Cynnydd Personol

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Full Time

Llwybr Galwedigaethol Cam 3

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Full Time

Cam 3 Sgiliau Adeiladu

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Full Time

Cam 3 Gwallt a Harddwch

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Aberdâr Full Time

Lefel 1 mewn Gosod Brics

Adeiladu Aberdâr Full Time

Lefel 1 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Aberdâr Full Time

Lefel 1 Cyfrifiadura

Cyfrifiadureg Aberdâr Full Time

Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (cyfunol)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Full Time

Lefel 1 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Aberdâr Full Time

Lefel 1 Mewn Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Full Time

Lefel 1 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Full Time

Lefel 1 Coginio Proffesiynol

Arlwyo a Lletygarwch Aberdâr Full Time

Lefel 1 Diploma mewn celfyddydau creadigol & cyfryngau

Celfyddydau Creadigol Aberdâr Full Time

Diploma Lefel 1 mewn Cynnal a Chadw Cerbydau

Cerbyd Modur Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Nantgarw Full Time

Lefel 1 mewn Electroneg

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Full Time

Tystysgrif Lefel 1 mewn Peirianneg Gwaith Rheilffyrdd

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Full Time

Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (cyfunol)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Full Time

Lefel 1 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Nantgarw Full Time

Level 1 Diploma in Information Technology (IT)

Busnes a TG Nantgarw Full Time

Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Nantgarw Full Time

Lefel 1 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Nantgarw Full Time

Lefel 1 mewn Gosod Brics

Adeiladu Nantgarw Full Time

Lefel 1 Diploma mewn celfyddydau creadigol & cyfryngau

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

Lefel 1 Coginio Proffesiynol

Arlwyo a Lletygarwch Nantgarw Full Time

Lefel 1 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Full Time

Lefel 1 Mewn Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Full Time

Lefel 1 mewn Chwaraeon

Chwaraeon Nantgarw Full Time

Level 1 IT Users

Busnes a TG Nantgarw Part Time Evening

Lefel 1 mewn Peirianneg

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Evening

Level 1 Certificate In Computer Aided Design Parametric Modeling

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Evening

Lefel 1 mewn Peirianneg

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Day

Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (cyfunol)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Full Time

Level 1 Diploma in Information Technology (IT)

Busnes a TG Rhondda Full Time

Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Rhondda Full Time

Lefel 1 mewn Peirianneg

Peirianneg ac Electroneg Rhondda Full Time

Lefel 1 mewn Paentio ac Addurno

Adeiladu Rhondda Full Time

Level 1 Hair and Beauty Combined

Trin Gwallt a Harddwch Rhondda Full Time

Lefel 1 Coginio Proffesiynol

Arlwyo a Lletygarwch Rhondda Full Time

Lefel 1 Diploma mewn celfyddydau creadigol & cyfryngau

Celfyddydau Creadigol Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 Coginio Proffesiynol

Arlwyo a Lletygarwch Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 Mewn Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 Teithio a Thwristiaeth

Criw Teithio ac Awyrennau Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 mewn Chwaraeon

Chwaraeon Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 Plastro

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 mewn Paentio ac Addurno

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 mewn Gosod Brics

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 Cyfrifiadura

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (cyfunol)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Diploma lefel 1 ar gyfer creadigrwydd mewn busnes

Busnes a TG Ystrad Mynach Full Time

Cam 3 Lletygarwch ac Arlwyo

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Full Time

Level 1 Carpentry and Joinery

Adeiladu Ystrad Mynach Part Time Evening

Level 1 Plumbing

Adeiladu Ystrad Mynach Part Time Evening

Level 1 Building Maintenance

Adeiladu Ystrad Mynach Part Time Evening

Level 1 Diploma in Introduction to Electrical Installation

Adeiladu Ystrad Mynach Part Time Evening

Level 1 British Sign Language

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Part Time Evening

Level 1 British Sign Language

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Part Time Day

Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Systemau

Cyfrifiadureg Aberdâr Full Time

Lefel 2 Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Full Time

Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Full Time

Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol (Mae hyn yn cynnwys ystod o gymwsyterau Bwyd a Diod Lefel 2)

Arlwyo a Lletygarwch Aberdâr Full Time

Lefel 2 mewn Gosod Brics

Adeiladu Aberdâr Full Time

Lefel 2 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Aberdâr Full Time

Lefel 2 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Aberdâr Full Time

Lefel 2 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Aberdâr Full Time

Diploma Mynediad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Aberdâr Full Time

Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Full Time

Lefel 2 mewn Gofal, Addysg a Datblygiad Plant ac Addysg

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Full Time

Level 2 Diploma in Creative Media Production & Technology

Celfyddydau Creadigol Aberdâr Full Time

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Aberdâr Part Time Evening

GCSE English

Iaith a Sgiliau Aberdâr Part Time Evening

Level 2 Certificate in Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Part Time Evening

Level 2 in Barbering

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Part Time Evening

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Aberdâr Part Time Evening

Level 2 Supporting Teaching & Learning

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Part Time Day

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Aberdâr Part Time Day

GCSE English

Iaith a Sgiliau Aberdâr Part Time Day

Diploma Lefel 2 mewn Technoleg Cynnal a Chadwr Ysgafn ac Atgyweirio

Cerbyd Modur Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Technolegau Peirianneg

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Full Time

Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg Gwaith Rheilffyrdd

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Full Time

Level 2 Diploma in Health & Social Care (Care Pathway to Employment)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Gofal, Addysg a Datblygiad Plant ac Addysg

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Nantgarw Full Time

Diploma Mynediad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes

Busnes a TG Nantgarw Full Time

Cyfrifiadura Lefel 2 a Chreadigol TG

Cyfrifiadureg Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Nantgarw Full Time

Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Gwallt Theatrig, Celfyddyd Colur ac Effeithiau Arbennig Theatrig

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

Lefel 2 Gwaith Barbwr

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol (Mae hyn yn cynnwys ystod o gymwsyterau Bwyd a Diod Lefel 2)

Arlwyo a Lletygarwch Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Cerddoriaeth

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

Lefel 2 Coginio Proffesiynol, Lefel 2 Gwasanaeth Bwyd a Diod

Arlwyo a Lletygarwch Nantgarw Full Time

Level 2 Diploma in Creative Media Production & Technology

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

Level 2 AAT Accounting

Busnes a TG Nantgarw Full Time

Level 2 Diploma in Business

Busnes a TG Nantgarw Full Time

Lefel 2 Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Chwaraeon ( Undeb Rygbi)

Chwaraeon Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Chwaraeon ( Pêl-droed Dynion)

Chwaraeon Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Chwaraeon (Cyffredinol)

Chwaraeon Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Celf a Dylunio

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

GCSE English

Iaith a Sgiliau Nantgarw Part Time Evening

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Nantgarw Part Time Evening

Level 2 Hairdressing

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Part Time Evening

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Nantgarw Part Time Evening

Level 2 in Barbering

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Part Time Evening

Level 2 Certificate In Computer Aided Design Parametric Modeling

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Evening

Level 2 Certificate in Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Part Time Day

Level 2 Carpentry & Joinery

Adeiladu Nantgarw Part Time Day

Level 2 Diploma in Bricklaying

Adeiladu Nantgarw Part Time Day

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Nantgarw Part Time Day

Level 2 Fitness Instructor

Chwaraeon Nantgarw Part Time Day

Level 2 Fitness Instructor

Chwaraeon Nantgarw Part Time Day

GCSE English

Iaith a Sgiliau Nantgarw Part Time Day

Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Rhondda Full Time

Lefel 2 Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Rhondda Full Time

Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio

Celfyddydau Creadigol Rhondda Full Time

Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol (Mae hyn yn cynnwys ystod o gymwsyterau Bwyd a Diod Lefel 2)

Arlwyo a Lletygarwch Rhondda Full Time

Lefel 2 Paentio ac Addurno

Adeiladu Rhondda Full Time

Llwybrau Lefel 2 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes

Busnes a TG Rhondda Full Time

Lefel 2 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Rhondda Full Time

Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Full Time

Lefel 2 mewn Gofal, Addysg a Datblygiad Plant ac Addysg

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Full Time

Diploma Mynediad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Rhondda Full Time

Lefel 2 mewn Technolegau Peirianneg

Peirianneg ac Electroneg Rhondda Full Time

Level 2 Certificate in Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Part Time Evening

GCSE English

Iaith a Sgiliau Rhondda Part Time Evening

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Rhondda Part Time Evening

GCSE English

Iaith a Sgiliau Rhondda Part Time Day

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Rhondda Part Time Day

Level 2 Supporting Teaching & Learning

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Part Time Day

BIIAB Nat Cert for Personal Licence Holders

Busnes a TG Nantgarw Part Time Day

Lefel 2 Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Full Time

Level 2 AAT Accounting

Busnes a TG Ystrad Mynach Full Time

Level 2 Diploma in Business

Busnes a TG Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Chwaraeon (Cyffredinol)

Chwaraeon Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Criw Gweini mewn Awyren

Criw Teithio ac Awyrennau Ystrad Mynach Full Time

Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Systemau

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 Teithio a Thwristiaeth

Criw Teithio ac Awyrennau Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol (Mae hyn yn cynnwys ystod o gymwsyterau Bwyd a Diod Lefel 2)

Arlwyo a Lletygarwch Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Full Time

Diploma Mynediad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Gofal, Addysg a Datblygiad Plant ac Addysg

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Peirianneg (yn cynnwys unedau trydan/electroneg)

Peirianneg ac Electroneg Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 Adeiladu

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Gwaith Plastro

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 Paentio ac Addurno

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Gosod Brics

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Level 2 Diploma Electrical Installation

Adeiladu Ystrad Mynach Part Time Evening

Level 2 Plumbing

Adeiladu Ystrad Mynach Part Time Evening

Level 2 in Barbering

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Part Time Evening

Level 2 Fitness Instructor

Chwaraeon Ystrad Mynach Part Time Evening

Level 2 British Sign Language

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Part Time Evening

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Ystrad Mynach Part Time Evening

Level 2 Hairdressing

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Part Time Evening

GCSE English

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Part Time Evening

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Part Time Evening

GCSE English

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Part Time Day

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Ystrad Mynach Part Time Day

Level 2 Supporting Teaching & Learning

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Part Time Day

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Part Time Day

Level 2 Carpentry & Joinery

Adeiladu Ystrad Mynach Part Time Day

Level 2 Certificate in Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Part Time Day

Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Full Time

Level 3 Extended Diploma in Health & Social Care with Welsh Baccalaureate YR22

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Full Time

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Full Time

Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Aberdâr Full Time

Cyfrifiadura a TG Lefel 3

Cyfrifiadureg Aberdâr Full Time

Level 3 Creative Digital Media Production

Celfyddydau Creadigol Aberdâr Full Time

Diploma Lefel 3 Technoleg Gwybodaeth – Dylunio Gemau Cyfrifiadurol a Gwefannau

Cyfrifiadureg Aberdâr Full Time

Level 3 in Barbering

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Part Time Evening

Lefel 3 Mewn Technoleg Ewinedd

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Full Time

Lefel 3 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Full Time

Lefel 3 mewn Trin gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Full Time

Lefel 3 yn y Celfyddydau Cynhyrchu (Gwallt, Colur a Cholur Effeithiau Arbennig yn y Cyfryngaui)

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

Lefel 3 Coginio Proffesiynol neu Patisserie

Arlwyo a Lletygarwch Nantgarw Full Time

A Level Programme

Safon Uwch Nantgarw Full Time

A2 Level Programme

Safon Uwch Nantgarw Full Time

Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (cyfunol) UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Mathemateg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Gwyddoniaeth Cymhwysol - Tystysgrif BTEC yn arwain at Ddiploma Ategol

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Bioleg UG a Lefel A

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Cemeg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Ffiseg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Seicoleg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Cymdeithaseg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Y Gyfraith UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Astudiaethau’r Cyfryngau UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Hanes UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Daearyddiaeth UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Astudiaethau Crefyddol UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Busnes UG a Lefel A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Chwaraeon a Gwyddorau Ymarfer - Diploma Atodol Lefel 3 BTEC

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Drama UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth UG ac U2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Ffotograffiaeth UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Astudiaethau Ffilm UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Celf a Dylunio UG a Lefel A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

UG a Lefel A2 TGA Cymraeg (Ail Iaith)

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Ffrangeg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Y Gyfraith - Tystysgrif BTEC yn arwain at Ddiploma Atodol

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Troeseddeg - Tystysgrif Lefel 3 CBAC yn arwain at Ddiploma

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Adeiladwaith ac Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif BTEC yn arwain at Ddiploma Ategol

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Adeiladwaith ac Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif BTEC yn arwain at Ddiploma Ategol

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

UG a Lefel A2 (TGA) Mathemateg Pellach Lefel Uwch

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Mynediad i gwrs Diploma Addysg Uwch (Y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol)

Mynediad i Addysg Uwch Nantgarw Full Time

Lefel 3 mewn Chwaraeon ( Undeb Rygbi)

Chwaraeon Nantgarw Full Time

Lefel 3 mewn Chwaraeon ( Pêl-droed Dynion)

Chwaraeon Nantgarw Full Time

Level 3 in Sport (Female Academy - Netball / Women's Rugby)

Chwaraeon Nantgarw Full Time

Lefel 3 mewn Chwaraeon (Cyffredinol)

Chwaraeon Nantgarw Full Time

Diploma Lefel 3 mewn Busnes

Busnes a TG Nantgarw Full Time

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Nantgarw Full Time

Cyfrifiadura a TG Lefel 3

Cyfrifiadureg Nantgarw Full Time

Lefel 3 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes

Busnes a TG Nantgarw Full Time

Diploma Ategol Lefel 3 mewn Adeiladu

Adeiladu Nantgarw Full Time

Diploma Lefel 3 Diploma mewn Adeiladu

Adeiladu Nantgarw Full Time

Lefel 3 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Nantgarw Full Time

Rhaglen Uwch Lefel 3 mewn Peirianneg (Cwrs Cyn-Prentisiaeth)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Full Time

Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Nantgarw Full Time

Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Nantgarw Full Time

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Full Time

Diploma Lefel 3 BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol

Gwyddoniaeth Nantgarw Full Time

Diploma Lefel 3 BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol

Gwyddoniaeth Nantgarw Full Time

Mynediad i gwrs Diploma Addysg Uwch (Gwyddoniaeth)

Mynediad i Addysg Uwch Nantgarw Full Time

Level 3 Enhanced Engineering Programme - Electronics option (pre-apprenticeship course)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Full Time

Lefel 3 mewn Peirianneg (yn cynnwys unedau mecaneg)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Full Time

Lefel 3 VRQ Technoleg Peirianneg Trydan ac Electronig

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Full Time

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Full Time

Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Full Time

Diploma Lefel 3 mewn Celf a Dylunio

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celf a Dylunio

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

Diploma mewn Astudiaethau Sylfaen - Celf a Dylunio

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

Lefel 3 Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol (Teledu a Ffilm)

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

2D Computer Aided Design (CAD)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Evening

Level 3 Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Part Time Evening

Level 3 Certificate in Electrical and Electronic Engineering Technology

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Evening

Level 3 Certificate in Electrical and Electronic Engineering Technology

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Evening

Level 3 Certificate in Electrical and Electronic Engineering Technology

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Evening

Tystysgrif Atodol Genedlaethol Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Adeiladu Nantgarw Part Time Evening

Level 3 Award In the Initial Verification and Certification of Electrical Installations (QCF)

Adeiladu Nantgarw Part Time Evening

Level 3 Award In the Initial Verification and Certification of Electrical Installations (QCF)

Adeiladu Nantgarw Part Time Evening

Level 3 Award In the Initial Verification and Certification of Electrical Installations (QCF)

Adeiladu Nantgarw Part Time Evening

Level 3 Diploma in Law and Practice

Busnes a TG Nantgarw Part Time Evening

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Nantgarw Part Time Evening

Level 3 Certificate in Production Arts Makeup

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Part Time Evening

Sgiliau Ffotograffiaeth Ymarferol

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Part Time Evening

Leve1 3 in Nail Enhancements Using Liquid and Powder

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Part Time Evening

Level 3 Swedish Massage

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Part Time Evening

Level 3 in Aromatherapy

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Part Time Evening

Level 3 in Reflexology

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Part Time Evening

Level 3 in Barbering

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Part Time Evening

Level 3 Diploma in Construction & The Built Environment (Top Up)

Adeiladu Nantgarw Part Time Day

Level 3 Extended Certificate in Construction & The Built Environment

Adeiladu Nantgarw Part Time Day

Level 3 Site Surveying and Setting Out

Adeiladu Nantgarw Part Time Day

Level 3 Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Part Time Day

Level 3 Certificate/Diploma in Electrical and Electronic Engineering Technology

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Day

Level 3 Certificate/Diploma in Electrical and Electronic Engineering Technology

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Day

Level 3 Diploma in Manufacturing Engineering

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Day

Level 3 Subsidiary Engineering Technology (Mechanical)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Day

Level 3 Subsidiary Engineering Technology (Electrical)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Day

Level 3 Certificate in Engineering Technologies

Peirianneg ac Electroneg Rhondda Full Time

Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Rhondda Full Time

Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Rhondda Full Time

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Full Time

Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Full Time

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Full Time

Lefel 3 Paentio ac Addurno

Adeiladu Rhondda Full Time

Lefel 3 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes

Busnes a TG Rhondda Full Time

Ysgol Roc (Rock School) : Diploma Ategol Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Cerddoriaeth

Celfyddydau Creadigol Rhondda Full Time

Diploma Lefel 3 Y Celfyddydau Perfformio

Celfyddydau Creadigol Rhondda Full Time

Level 3 Supporting Teaching and Learning in Schools

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Part Time Day

Lefel 3 mewn Chwaraeon (Cyffredinol)

Chwaraeon Ystrad Mynach Full Time

Cyfrifiadura a TG Lefel 3

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Full Time

Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth gyda Chriw Gweini mewn Awyren

Criw Teithio ac Awyrennau Ystrad Mynach Full Time

Lefel 3 mewn Chwaraeon (Rygbi Gynghrair)

Chwaraeon Ystrad Mynach Full Time

Lefel 3 mewn Chwaraeon (Pêl-Droed Merched)

Chwaraeon Ystrad Mynach Full Time

Lefel 3 Rheoli a Marchnata Digwyddiad

Busnes a TG Ystrad Mynach Full Time

Mynediad i Addysg Uwch( Gwasanaethau Ariannol)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Full Time

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Ystrad Mynach Full Time

Lefel 3 mewn Trin gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Full Time

Lefel 3 Coginio Proffesiynol neu Patisserie

Arlwyo a Lletygarwch Ystrad Mynach Full Time

Level 3 Diploma in IT Enhanced IT Programme (EIP)

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Full Time

Level 3 Diploma in IT Enhanced IT Programme (EIP)

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Full Time

Lefel 3 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Diploma Atodol Lefel 3 mewn Peirianneg (yn cynnwys Unedau trydan / electronig)

Peirianneg ac Electroneg Ystrad Mynach Full Time

Diploma Addysg Uwch (Gwyddor gymdeithasol gyda gwaith cymdeithasol)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Full Time

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Full Time

Level 3 Extended Diploma in Health & Social Care with Welsh Baccalaureate YR22

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Full Time

Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Full Time

Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Ystrad Mynach Full Time

Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Full Time

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Full Time

Mynediad i Ddiploma Addysg Uwch (Gwyddoniaethau Biolegol)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Full Time

Diploma Atodol Lefel 3 mewn Peirianneg (yn cynnwys unedau awyrofod

Peirianneg ac Electroneg Ystrad Mynach Full Time

Level 3 Diploma Motor Vehicle Light Maintenance & Repair

Cerbyd Modur Ystrad Mynach Full Time

Level 3 Personal Trainer

Chwaraeon Ystrad Mynach Part Time Evening

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Ystrad Mynach Part Time Day

Level 3 Supporting Teaching and Learning in Schools

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Part Time Day

Lefel 4 Diploma mewn Coginio Proffesiynol

Arlwyo a Lletygarwch Nantgarw Full Time

HNC Surveying

Adeiladu Nantgarw Part Time Evening

HNC in Electrical/Electronic Engineering (option to progress onto Fdn Degree in Year 3)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Day

Level 4 Therapeutic Counselling

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Part Time Evening

AAT Accountancy Level 4

Busnes a TG Nantgarw Part Time Evening

AAT Accountancy Level 4

Busnes a TG Nantgarw Part Time Day

Gradd Sylfaen Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Full Time

Foundation Degree Games Art and Design

Cyfrifiadureg Aberdâr Full Time

Tystygrif Broffesiynol/Tystysgrif Broffesiynol Raddedig mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl–Orfodol (PCET). Nos Rhan Amser

Addysg a hyfforddiant Aberdâr Part Time Evening

Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

HND Celfyddydau Cynhyrchu Creadigol ((Llwybrau mewn Colur ar gyfer y Cyfryngau neu Greu Propiau))

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

Tystygrif Broffesiynol/Tystysgrif Broffesiynol Raddedig mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl–Orfodol (PCET). Nos Rhan Amser

Addysg a hyfforddiant Nantgarw Part Time Evening

Foundation Degree in Business Studies

Busnes a TG Nantgarw Part Time Evening

Foundation Degree in Electrical & Electronic Engineering

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Day

Foundation Degree in Sustainable Construction & Surveying

Adeiladu Nantgarw Part Time Day

Tystygrif Broffesiynol/Tystysgrif Broffesiynol Raddedig mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl–Orfodol (PCET). Nos Rhan Amser

Addysg a hyfforddiant Ystrad Mynach Part Time Day

Gradd Sylfaen Addysg, Dysgu a Datblygiad

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Part Time Evening

Foundation Degree in Costume Construction for Screen and Stage

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

BA (Hons) Top-Up in Costume Construction for Screen and Stage

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

BA (Hons) TV & Film: Hair, Make-Up and Special Effects

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

BA (Hons) TV & Film: Prop Making

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa