Cyrsiau

filter

Sgiliau Sylfaen mewn Sgiliau Adeiladu Mynediad 3

Dysgu Sylfaenol Aberdâr Full Time

Sgiliau Sylfaen mewn Sgiliau Adeiladu Mynediad 3

Dysgu Sylfaenol Aberdâr Full Time

Sgiliau Sylfaen mewn Sgiliau Adeiladu Mynediad 3

Dysgu Sylfaenol Aberdâr Full Time

Sgiliau Sylfaen mewn Sgiliau Adeiladu Mynediad 3

Dysgu Sylfaenol Aberdâr Full Time

Entry Level Skills For Working Life

Dysgu Sylfaenol Aberdâr Part Time Day

Entry Level Skills For Working Life

Dysgu Sylfaenol Aberdâr Part Time Day

Entry Level Skills For Working Life

Dysgu Sylfaenol Outreach Part Time Day

Entry Level Skills For Working Life

Dysgu Sylfaenol Outreach Part Time Day

Entry Level Skills For Working Life

Dysgu Sylfaenol Outreach Part Time Day

Entry Level Skills For Working Life

Dysgu Sylfaenol Outreach Part Time Day

Entry Level Skills For Working Life

Dysgu Sylfaenol Outreach Part Time Day

Mynediad lefel 3 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Systemau Moduron

Cerbyd Modur Ystrad Mynach Full Time

Entry 3 Vocational Pathways

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Sgiliau Sylfaen mewn Sgiliau Adeiladu Mynediad 3

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Sgiliau Sylfaen mewn Trin Gwallt a Harddwch Mynediad 3

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Sgiliau Sylfaen mewn Lletygarwch ac Arlwyo Mynediad 3

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Sgiliau Byw'n Annibynnol - Dysgwyr ag Awtistiaeth Mynediad 1

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Sgiliau Sylfaen mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Sgiliau ar gyfer Byw'n Annibynnol a Gwaith

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Sgiliau ar gyfer Byw'n Annibynnol a Gwaith

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Mynediad 1 cynnydd personol

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Sgiliau Sylfaenol mewn Y Celfyddydau Creadigol a’r Cyfryngau

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Gateway to Employment

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Entry 3 Vocational Studies Care and Service Industries

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Full Time

Visually Impaired

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Part Time Day

Entry Level Skills For Working Life

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Part Time Day

Entry Level Skills For Working Life

Dysgu Sylfaenol Nantgarw Part Time Day

Sgiliau Sylfaen mewn Lletygarwch ac Arlwyo Mynediad 3

Dysgu Sylfaenol Rhondda Full Time

Sgiliau ar gyfer Byw'n Annibynnol a Gwaith

Dysgu Sylfaenol Rhondda Full Time

Sgiliau Sylfaen mewn Trin Gwallt a Harddwch Mynediad 3

Dysgu Sylfaenol Rhondda Full Time

Sgiliau Sylfaen mewn Sgiliau Adeiladu Mynediad 3

Dysgu Sylfaenol Rhondda Full Time

Skills for Independance and Work

Dysgu Sylfaenol Rhondda Part Time Day

Entry Level Skills For Working Life

Dysgu Sylfaenol Rhondda Part Time Day

Sgiliau Sylfaen mewn Trin Gwallt a Harddwch Mynediad 3

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Full Time

Sgiliau Sylfaen mewn Sgiliau Adeiladu Mynediad 3

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Full Time

Sgiliau ar gyfer Byw'n Annibynnol a Gwaith

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Full Time

Mynediad 1 cynnydd personol

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Full Time

Sgiliau Sylfaen mewn Lletygarwch ac Arlwyo Mynediad 3

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Full Time

Sgiliau Ymarferol Gwaith Ieuenctid Mynediad 3

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Full Time

Dysgu Sylfaen mewn Astudiaethau Galwedigaethol Mynediad 2/3

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Full Time

Cwrs Lefel 1 / Lefel 2 ar gyfer Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach

Iaith a Sgiliau Aberdâr Full Time

Lefel 1 mewn Gosod Brics

Adeiladu Aberdâr Full Time

Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Aberdâr Full Time

Lefel 1 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Aberdâr Full Time

Lefel 1 Cyfrifiadura

Cyfrifiadureg Aberdâr Full Time

Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (cyfunol)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Full Time

Lefel 1 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Aberdâr Full Time

Lefel 1 Mewn Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Full Time

Lefel 1 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Full Time

Lefel 1 Coginio Proffesiynol

Arlwyo a Lletygarwch Aberdâr Full Time

Lefel 1 Diploma mewn celfyddydau creadigol & cyfryngau

Celfyddydau Creadigol Aberdâr Full Time

Level 1 IT Users

Busnes a TG Aberdâr Part Time Evening

Diploma Lefel 1 mewn Cynnal a Chadw Cerbydau

Cerbyd Modur Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 mewn Electroneg

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Full Time

Tystysgrif Lefel 1 mewn Peirianneg Gwaith Rheilffyrdd

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Full Time

Lefel 1 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Nantgarw Full Time

Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (cyfunol)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Full Time

Lefel 1 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Nantgarw Full Time

Level 1 Diploma in Information Technology (IT)

Busnes a TG Nantgarw Full Time

Lefel 1 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Nantgarw Full Time

Lefel 1 mewn Gosod Brics

Adeiladu Nantgarw Full Time

Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Nantgarw Full Time

Lefel 1 Diploma mewn celfyddydau creadigol & cyfryngau

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

Lefel 1 Coginio Proffesiynol

Arlwyo a Lletygarwch Nantgarw Full Time

Lefel 1 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Full Time

Lefel 1 Mewn Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Full Time

Lefel 1 mewn Chwaraeon

Chwaraeon Nantgarw Full Time

Level 1 IT Users

Busnes a TG Nantgarw Part Time Evening

Tystysgrif Lefel 1 mewn Peirianneg

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Evening

Level 1 Certificate In Computer Aided Design Parametric Modeling

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Evening

Tystysgrif Lefel 1 mewn Peirianneg

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Day

Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (cyfunol)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Full Time

Level 1 Diploma in Information Technology (IT)

Busnes a TG Rhondda Full Time

Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Rhondda Full Time

Lefel 1 mewn Peirianneg

Peirianneg ac Electroneg Rhondda Full Time

Lefel 1 mewn Paentio ac Addurno

Adeiladu Rhondda Full Time

Level 1 Hair and Beauty Combined

Trin Gwallt a Harddwch Rhondda Full Time

Lefel 1 Coginio Proffesiynol

Arlwyo a Lletygarwch Rhondda Full Time

Level 1 IT Users

Busnes a TG Rhondda Part Time Evening

Lefel 1 Cyfrifiadura

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 Plastro

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 mewn Paentio ac Addurno

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 mewn Gosod Brics

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (cyfunol)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 Coginio Proffesiynol

Arlwyo a Lletygarwch Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 Diploma mewn celfyddydau creadigol & cyfryngau

Celfyddydau Creadigol Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 Mewn Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 Teithio a Thwristiaeth

Criw Teithio ac Awyrennau Ystrad Mynach Full Time

Lefel 1 mewn Chwaraeon

Chwaraeon Ystrad Mynach Full Time

Diploma lefel 1 ar gyfer creadigrwydd mewn busnes

Busnes a TG Ystrad Mynach Full Time

Sgiliau Sylfaen mewn Lletygarwch ac Arlwyo Mynediad 3

Dysgu Sylfaenol Ystrad Mynach Full Time

Level 1 British Sign Language

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Part Time Evening

Level 1 Carpentry and Joinery

Adeiladu Ystrad Mynach Part Time Evening

Level 1 Plumbing

Adeiladu Ystrad Mynach Part Time Evening

Level 1 Building Maintenance

Adeiladu Ystrad Mynach Part Time Evening

Level 1 Diploma in Introduction to Electrical Installation

Adeiladu Ystrad Mynach Part Time Evening

Level 1 IT Users

Busnes a TG Ystrad Mynach Part Time Evening

Level 1 British Sign Language

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Part Time Day

Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Systemau

Cyfrifiadureg Aberdâr Full Time

Lefel 2 mewn Gwasanaethau lletygarwch

Arlwyo a Lletygarwch Aberdâr Full Time

Lefel 2 Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Full Time

Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Full Time

Lefel 2 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Aberdâr Full Time

Lefel 2 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Aberdâr Full Time

Lefel 2 mewn Gosod Brics

Adeiladu Aberdâr Full Time

Lefel 2 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Aberdâr Full Time

Diploma Mynediad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Aberdâr Full Time

Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Full Time

Lefel 2 mewn Gofal, Addysg a Datblygiad Plant ac Addysg

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Full Time

Level 2 Diploma in Creative Media Production & Technology

Celfyddydau Creadigol Aberdâr Full Time

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Aberdâr Part Time Evening

GCSE English

Iaith a Sgiliau Aberdâr Part Time Evening

Level 2 Certificate in Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Part Time Evening

Level 2 in Barbering

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Part Time Evening

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Aberdâr Part Time Evening

Level 2 Supporting Teaching & Learning

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Part Time Day

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Aberdâr Part Time Day

GCSE English

Iaith a Sgiliau Aberdâr Part Time Day

Diploma Lefel2 mewn Technoleg Cynnal a Chadwr Ysgafn ac Atgyweirio

Cerbyd Modur Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Technolegau Peirianneg

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Full Time

Tystysgrif Lefel 2 mewn Peirianneg Gwaith Rheilffyrdd

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Full Time

Level 2 Diploma in Health & Social Care (Care Pathway to Employment)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Gofal, Addysg a Datblygiad Plant ac Addysg

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Nantgarw Full Time

Diploma Mynediad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Nantgarw Full Time

Cyfrifiadura Lefel 2 a Chreadigol TG

Cyfrifiadureg Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes

Busnes a TG Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Nantgarw Full Time

Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Gwallt Theatrig, Celfyddyd Colur ac Effeithiau Arbennig Theatrig

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Cerddoriaeth

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

Lefel 2 Coginio Proffesiynol, Lefel 2 Gwasanaeth Bwyd a Diod

Arlwyo a Lletygarwch Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Gwasanaethau lletygarwch

Arlwyo a Lletygarwch Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Chwaraeon ( Undeb Rygbi)

Chwaraeon Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Chwaraeon ( Pêl-droed Dynion)

Chwaraeon Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Chwaraeon (Cyffredinol)

Chwaraeon Nantgarw Full Time

Level 2 Diploma in Business

Busnes a TG Nantgarw Full Time

Level 2 AAT Accounting

Busnes a TG Nantgarw Full Time

Lefel 2 Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Full Time

Level 2 Diploma in Creative Media Production & Technology

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

Lefel 2 mewn Celf a Dylunio

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

GCSE English

Iaith a Sgiliau Nantgarw Part Time Evening

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Nantgarw Part Time Evening

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Nantgarw Part Time Evening

Level 2 Hairdressing

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Part Time Evening

Level 2 in Barbering

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Part Time Evening

Level 2 Certificate In Computer Aided Design Parametric Modeling

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Evening

Level 2 Certificate in Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Part Time Day

Level 2 Carpentry & Joinery

Adeiladu Nantgarw Part Time Day

Level 2 Diploma in Bricklaying

Adeiladu Nantgarw Part Time Day

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Nantgarw Part Time Day

Level 2 Fitness Instructor

Chwaraeon Nantgarw Part Time Day

Level 2 Fitness Instructor

Chwaraeon Nantgarw Part Time Day

GCSE English

Iaith a Sgiliau Nantgarw Part Time Day

Lefel 2 mewn Gwasanaethau lletygarwch

Arlwyo a Lletygarwch Rhondda Full Time

Lefel 2 Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Rhondda Full Time

Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Rhondda Full Time

Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio

Celfyddydau Creadigol Rhondda Full Time

Lefel 2 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Rhondda Full Time

Llwybrau Lefel 2 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes

Busnes a TG Rhondda Full Time

Lefel 2 Paentio ac Addurno

Adeiladu Rhondda Full Time

Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Full Time

Lefel 2 mewn Gofal, Addysg a Datblygiad Plant ac Addysg

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Full Time

Diploma Mynediad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Rhondda Full Time

Lefel 2 mewn Technolegau Peirianneg

Peirianneg ac Electroneg Rhondda Full Time

Level 2 Certificate in Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Part Time Evening

GCSE English

Iaith a Sgiliau Rhondda Part Time Evening

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Rhondda Part Time Evening

GCSE English

Iaith a Sgiliau Rhondda Part Time Day

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Rhondda Part Time Day

Level 2 Supporting Teaching & Learning

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Part Time Day

BIIAB Nat Cert for Personal Licence Holders

Busnes a TG Nantgarw Part Time Day

BIIAB Nat Cert for Personal Licence Holders

Busnes a TG Nantgarw Part Time Day

Level 2 Diploma in Business

Busnes a TG Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 Trin Gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Full Time

Level 2 AAT Accounting

Busnes a TG Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Criw Gweini mewn Awyren

Criw Teithio ac Awyrennau Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 Teithio a Thwristiaeth

Criw Teithio ac Awyrennau Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Chwaraeon (Cyffredinol)

Chwaraeon Ystrad Mynach Full Time

Diploma Lefel 2 mewn Cymorth Systemau

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Gwasanaethau lletygarwch

Arlwyo a Lletygarwch Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Full Time

Diploma Mynediad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Gofal, Addysg a Datblygiad Plant ac Addysg

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Gwaith Chwarae

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Peirianneg (yn cynnwys unedau trydan/electroneg)

Peirianneg ac Electroneg Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 Adeiladu

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Gwaith Plymwr

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Gwaith Coed a Gwaith Saer

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Gwaith Plastro

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 Paentio ac Addurno

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 mewn Gosod Brics

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Lefel 2 Cyn- Mynediad i'r Dyniaethau

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Full Time

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Part Time Evening

GCSE English

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Part Time Evening

Level 2 Diploma Electrical Installation

Adeiladu Ystrad Mynach Part Time Evening

Level 2 Plumbing

Adeiladu Ystrad Mynach Part Time Evening

Level 2 Hairdressing

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Part Time Evening

Level 2 in Barbering

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Part Time Evening

Level 2 Fitness Instructor

Chwaraeon Ystrad Mynach Part Time Evening

Level 2 British Sign Language

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Part Time Evening

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Ystrad Mynach Part Time Evening

Lefel 2 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Ystrad Mynach Part Time Day

Level 2 Supporting Teaching & Learning

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Part Time Day

GCSE Mathematics

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Part Time Day

Level 2 Carpentry & Joinery

Adeiladu Ystrad Mynach Part Time Day

Level 2 Certificate in Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Part Time Day

GCSE English

Iaith a Sgiliau Ystrad Mynach Part Time Day

Level 3 Creative Digital Media Production

Celfyddydau Creadigol Aberdâr Full Time

Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Full Time

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Aberdâr Full Time

Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Aberdâr Full Time

Mynediad i gwrs Diploma Addysg Uwch (Y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol)

Mynediad i Addysg Uwch Aberdâr Full Time

Cyfrifiadura a TG Lefel 3

Cyfrifiadureg Aberdâr Full Time

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Aberdâr Part Time Evening

Level 3 in Barbering

Trin Gwallt a Harddwch Aberdâr Part Time Evening

Lefel 3 Mewn Technoleg Ewinedd

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Full Time

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Nantgarw Full Time

Lefel 3 mewn Therapi Harddwch

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Full Time

Lefel 3 mewn Trin gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Full Time

Lefel 3 Coginio Proffesiynol neu Patisserie

Arlwyo a Lletygarwch Nantgarw Full Time

A Level Programme

Safon Uwch Nantgarw Full Time

A2 Level Programme

Safon Uwch Nantgarw Full Time

Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (cyfunol) UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Mathemateg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Gwyddoniaeth Cymhwysol - Tystysgrif BTEC yn arwain at Ddiploma Ategol

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Bioleg UG a Lefel A

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Cemeg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Ffiseg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Seicoleg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Cymdeithaseg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Y Gyfraith UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Astudiaethau’r Cyfryngau UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Hanes UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Daearyddiaeth UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Astudiaethau Crefyddol UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Busnes UG a Lefel A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Chwaraeon a Gwyddorau Ymarfer - Diploma Atodol Lefel 3 BTEC

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Drama UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Ffotograffiaeth UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Astudiaethau Ffilm UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Celf a Dylunio UG a Lefel A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Celf a Dylunio UG a Lefel A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

UG a Lefel A2 TGA Cymraeg (Ail Iaith)

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Ffrangeg UG a A2

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Y Gyfraith - Tystysgrif BTEC yn arwain at Ddiploma Atodol

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Troeseddeg - Tystysgrif Lefel 3 CBAC yn arwain at Ddiploma

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Adeiladwaith ac Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif BTEC yn arwain at Ddiploma Ategol

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Adeiladwaith ac Amgylchedd Adeiledig - Tystysgrif BTEC yn arwain at Ddiploma Ategol

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

UG a Lefel A2 (TGA) Mathemateg Pellach Lefel Uwch

Safon Uwch Nantgarw Course Subject/Option

Cyfrifiadura a TG Lefel 3

Cyfrifiadureg Nantgarw Full Time

Diploma Lefel 3 mewn Busnes

Busnes a TG Nantgarw Full Time

Lefel 3 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes

Busnes a TG Nantgarw Full Time

Mynediad i gwrs Diploma Addysg Uwch (Y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol)

Mynediad i Addysg Uwch Nantgarw Full Time

Lefel 3 mewn Chwaraeon ( Undeb Rygbi)

Chwaraeon Nantgarw Full Time

Lefel 3 mewn Chwaraeon ( Pêl-droed Dynion)

Chwaraeon Nantgarw Full Time

Level 3 in Sport (Female Academy - Netball / Women's Rugby)

Chwaraeon Nantgarw Full Time

Lefel 3 mewn Chwaraeon (Cyffredinol)

Chwaraeon Nantgarw Full Time

Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Nantgarw Full Time

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Full Time

Diploma Lefel 3 BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol

Gwyddoniaeth Nantgarw Full Time

Diploma Lefel 3 BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol

Gwyddoniaeth Nantgarw Full Time

Mynediad i gwrs Diploma Addysg Uwch (Gwyddoniaeth)

Mynediad i Addysg Uwch Nantgarw Full Time

Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Nantgarw Full Time

Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Full Time

Lefel 3 VRQ Technoleg Peirianneg Trydan ac Electronig

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Full Time

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Full Time

Rhaglen Uwch Lefel 3 mewn Peirianneg (Cwrs Cyn-Prentisiaeth)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Full Time

Level 3 Subsidiary Diploma in Electrical Engineering Enhanced Engineering Programme (EEP)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Full Time

Lefel 3 mewn Peirianneg (yn cynnwys unedau mecaneg)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Full Time

Diploma Ategol Lefel 3 mewn Adeiladu

Adeiladu Nantgarw Full Time

Lefel 3 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Nantgarw Full Time

Lefel 3 yn y Celfyddydau Cynhyrchu (Gwallt, Colur a Cholur Effeithiau Arbennig yn y Cyfryngaui)

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

Diploma Lefel 3 mewn Celf a Dylunio

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

Diploma mewn Astudiaethau Sylfaen - Celf a Dylunio

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

Lefel 3 Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol (Teledu a Ffilm)

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

Level 3 Swedish Massage

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Part Time Evening

Level 3 Certificate in Production Arts Makeup

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Part Time Evening

Sgiliau Ffotograffiaeth Ymarferol

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Part Time Evening

Tystysgrif Atodol Genedlaethol Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

Adeiladu Nantgarw Part Time Evening

Level 3 Award In the Initial Verification and Certification of Electrical Installations (QCF)

Adeiladu Nantgarw Part Time Evening

Level 3 Award In the Initial Verification and Certification of Electrical Installations (QCF)

Adeiladu Nantgarw Part Time Evening

Level 3 Award In the Initial Verification and Certification of Electrical Installations (QCF)

Adeiladu Nantgarw Part Time Evening

Level 3 Certificate in Electrical and Electronic Engineering Technology

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Evening

Level 3 Certificate in Electrical and Electronic Engineering Technology

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Evening

Level 3 Certificate in Electrical and Electronic Engineering Technology

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Evening

2D Computer Aided Design (CAD)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Evening

Level 3 Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Part Time Evening

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Nantgarw Part Time Evening

Level 3 Diploma in Law and Practice

Busnes a TG Nantgarw Part Time Evening

Leve1 3 in Nail Enhancements Using Liquid and Powder

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Part Time Evening

Level 3 in Aromatherapy

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Part Time Evening

Level 3 in Reflexology

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Part Time Evening

Level 3 in Barbering

Trin Gwallt a Harddwch Nantgarw Part Time Evening

Level 3 Counselling Skills

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Part Time Day

Level 3 Certificate/Diploma in Electrical and Electronic Engineering Technology

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Day

Level 3 Certificate/Diploma in Electrical and Electronic Engineering Technology

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Day

Level 3 Diploma in Manufacturing Engineering

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Day

Level 3 Subsidiary Engineering Technology (Mechanical)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Day

Level 3 Subsidiary Engineering Technology (Electrical)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Day

Level 3 Diploma in Construction & The Built Environment (Top Up)

Adeiladu Nantgarw Part Time Day

Level 3 Extended Certificate in Construction & The Built Environment

Adeiladu Nantgarw Part Time Day

Level 3 Site Surveying and Setting Out

Adeiladu Nantgarw Part Time Day

Lefel 3 Paentio ac Addurno

Adeiladu Rhondda Full Time

Level 3 Certificate in Engineering Technologies

Peirianneg ac Electroneg Rhondda Full Time

Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Rhondda Full Time

Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Rhondda Full Time

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Full Time

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Full Time

Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Full Time

Mynediad i gwrs Diploma Addysg Uwch (Y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol)

Mynediad i Addysg Uwch Rhondda Full Time

Lefel 3 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes

Busnes a TG Rhondda Full Time

Ysgol Roc (Rock School) : Diploma Ategol Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr Cerddoriaeth

Celfyddydau Creadigol Rhondda Full Time

Diploma Lefel 3 Y Celfyddydau Perfformio

Celfyddydau Creadigol Rhondda Full Time

Level 3 Supporting Teaching and Learning in Schools

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Rhondda Part Time Day

Lefel 3 Rheoli a Marchnata Digwyddiad

Busnes a TG Ystrad Mynach Full Time

Mynediad i Addysg Uwch( Gwasanaethau Ariannol)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Full Time

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Ystrad Mynach Full Time

Level 3 Diploma in IT Enhanced IT Programme (EIP)

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Full Time

Level 3 Diploma in IT Enhanced IT Programme (EIP)

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Full Time

Cyfrifiadura a TG Lefel 3

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Full Time

Lefel 3 mewn Chwaraeon (Cyffredinol)

Chwaraeon Ystrad Mynach Full Time

Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth gyda Chriw Gweini mewn Awyren

Criw Teithio ac Awyrennau Ystrad Mynach Full Time

Lefel 3 mewn Chwaraeon (Rygbi Gynghrair)

Chwaraeon Ystrad Mynach Full Time

Lefel 3 mewn Chwaraeon (Pêl-Droed Merched)

Chwaraeon Ystrad Mynach Full Time

Lefel 3 Coginio Proffesiynol neu Patisserie

Arlwyo a Lletygarwch Ystrad Mynach Full Time

Lefel 3 mewn Trin gwallt

Trin Gwallt a Harddwch Ystrad Mynach Full Time

Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwasanaethau Cyhoeddus Ystrad Mynach Full Time

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Full Time

Diploma Addysg Uwch (Gwyddor gymdeithasol gyda gwaith cymdeithasol)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Full Time

Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Full Time

Mynediad i gwrd Diploma Addysg Uwch (Gofal Iechyd)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Full Time

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Full Time

Mynediad i Ddiploma Addysg Uwch (Gwyddoniaethau Biolegol)

Mynediad i Addysg Uwch Ystrad Mynach Full Time

Diploma Atodol Lefel 3 mewn Peirianneg (yn cynnwys unedau awyrofod

Peirianneg ac Electroneg Ystrad Mynach Full Time

Level 3 Diploma Motor Vehicle Light Maintenance & Repair

Cerbyd Modur Ystrad Mynach Full Time

Diploma Atodol Lefel 3 mewn Peirianneg (yn cynnwys Unedau trydan / electronig)

Peirianneg ac Electroneg Ystrad Mynach Full Time

Lefel 3 mewn Gosod Trydan

Adeiladu Ystrad Mynach Full Time

Level 3 Personal Trainer

Chwaraeon Ystrad Mynach Part Time Evening

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Ystrad Mynach Part Time Evening

Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Busnes a TG Ystrad Mynach Part Time Day

Level 3 Supporting Teaching and Learning in Schools

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Part Time Day

Lefel 4 Diploma mewn Coginio Proffesiynol

Arlwyo a Lletygarwch Nantgarw Full Time

HNC Surveying

Adeiladu Nantgarw Part Time Evening

HNC in Electrical/Electronic Engineering (option to progress onto Fdn Degree in Year 3)

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Day

Level 4 Therapeutic Counselling

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Nantgarw Part Time Evening

AAT Accountancy Level 4

Busnes a TG Nantgarw Part Time Evening

AAT Accountancy Level 4

Busnes a TG Nantgarw Part Time Day

Gradd Sylfaen Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Cyfrifiadureg Ystrad Mynach Full Time

Tystygrif Broffesiynol/Tystysgrif Broffesiynol Raddedig mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl–Orfodol (PCET). Nos Rhan Amser

Addysg a hyfforddiant Aberdâr Part Time Evening

Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

Foundation Degree in Costume Construction for Screen and Stage

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

HND Celfyddydau Cynhyrchu Creadigol ((Llwybrau mewn Colur ar gyfer y Cyfryngau neu Greu Propiau))

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

Tystygrif Broffesiynol/Tystysgrif Broffesiynol Raddedig mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl–Orfodol (PCET). Nos Rhan Amser

Addysg a hyfforddiant Nantgarw Part Time Evening

Foundation Degree in Business Studies

Busnes a TG Nantgarw Part Time Evening

Foundation Degree in Electrical & Electronic Engineering

Peirianneg ac Electroneg Nantgarw Part Time Day

Foundation Degree in Sustainable Construction & Surveying

Adeiladu Nantgarw Part Time Day

Tystygrif Broffesiynol/Tystysgrif Broffesiynol Raddedig mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl–Orfodol (PCET). Nos Rhan Amser

Addysg a hyfforddiant Ystrad Mynach Part Time Day

Gradd Sylfaen Addysg, Dysgu a Datblygiad

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Part Time Evening

BA (Hons) Top-Up in Costume Construction for Screen and Stage

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

BA (Hons) TV & Film: Hair, Make-Up and Special Effects

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

BA (Hons) TV & Film: Prop Making

Celfyddydau Creadigol Nantgarw Full Time

BA (Hons) Top Up in Education, Learning and Development (Subject to validation)

Astudiaethau Gofal a Plentyndod Ystrad Mynach Part Time Evening
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa