Yn ôl

I Gyflogwyr

Gweminar Adeiladu

Ymunwch a Choleg y Cymoedd, City & Guilds a Four Construction wrth i ni drafod cyllid, prentisiaethau a hyfforddiant a chymwysterau.

Cysylltwch a ni am ragor o wybodaeth...

bis@Cymoedd.ac.uk

 

 

 Rydym nawr yn cofrestru ar gyfer ein cyrsiau AAT Lefel 4 2021.

Am ragor o wybodaeth, ac i fynegi diddordeb, cliciwch yma.

 

Mae modd cysylltu â ni o hyd ar hyn o bryd, drwy'r rhifau isod. Hefyd, gallwch anfon e-bost atom ar bis@cymoedd.ac.uk.

07970760238 / 07805018809 

 

Mae Gwasanaethau Busnes yng Ngholeg y Cymoedd yn rhoi pwyslais cryf ar ymgysylltu â sefydliadau allanol, yn enwedig cyflogwyr, er mwyn datblygu cyfleoedd i greu partneriaeth.

Ar hyn o bryd mae'r Gyfadran yn ymgysylltu â dros 800 o gyflogwyr gan ddarparu hyfforddiant, prentisiaethau a chyfleusterau. Nod datblygu'r partneriaethau hyn yw gwasanaethu anghenion busnesau, cyfoethogi profiadau dysgwyr a datblygu cyfleoedd dilyniant sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth a phrentisiaethau.

Rydym yn gweithio gyda rhai o'r prif gyflogwyr yng Nghymru, yn darparu hyfforddiant i'w prentisiaid yn ogystal â datblygu pecynnau hyfforddiant wedi'u teilwra i ddiwallu anghenion y diwydiant. Mae ein gwaith gyda chyflogwyr yn seiliedig ar wir bartneriaeth a chydweithio, sy'n agored, yn onest ac yn gwerthuso’n barhaus.

Mae llawer o bartneriaethau wedi'u sefydlu ers dros 20 mlynedd. Mae cyfleoedd partneriaeth newydd wedi'u creu, gan ein caniatáu i dyfu ac ehangu cyfleusterau arbenigol er mwyn cynnig hyfforddiant o'r radd flaenaf mewn canolfannau sydd â'r holl gyfleusterau hanfodol ar gyfer diwydiant.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa