Yn ôl

Prentisiaethau

Brickwork at Coleg y Cymoedd  Care at Coleg y Cymoedd

Mae Coleg y Cymoedd yn darparu ystod eang o Raglenni Prentisiaeth ar draws ystod o sectorau a meysydd galwedigaethol:   

• Gweinyddiaeth Busnes

• Gofal Plant

• Adeiladwaith

• Gwasanaeth Cwsmeriaid

• Peirianneg

• Iechyd a Gofal Cymdeithasol

• Lletygarwch ac Arlwyo

• Rheoli

• Rheilffyrdd

Catering at Coleg y Cymoedd  Business at Coleg y Cymoedd

 

Manteision i’ch busnes?

• Dull dewisol o recriwtio yn yr economi gyfoes

• Cydnabyddir fel llwybr i Addysg Uwch a swyddi lefel uchel

• Mae’n rheoli ‘Gweithlu sy’n Heneiddio’ a sicrhau’r genhedlaeth nesaf o weithwyr Profiadol a Chymwys

• Mae’n mynd i’r afael â’r bwlch arfaethedig mewn sgiliau o fewn sefydliadau

• Gallu siapio gweithlu’r dyfodol, moeseg, agweddau/credoau ‘Dull eich Hun’ y cwmni.

Pam dewis Coleg y Cymoedd?


• Rydyn ni’n cael ein cydnabod gan Lywodraeth Cymru am ymateb i ofynion y farchnad waith leol. Ymhlith yr esiamplau mae Datblygu Gwaith Rheilffyrdd a Darpariaeth Rhannu Prentisiaethau

• Rydyn ni’n cael ein cydnabod gan gyflogwyr am ymateb yn frwd i’w gofynion gyda’n darpariaeth o gymwysterau wedi eu teilwra

• Mae gennym bortffolio cymwysterau arwyddocaol ar gyfer pob math o ofynion hyfforddi
- rhai wedi eu hariannu neu sydd ar gael yn fasnachol

• Mae gennym staff profiadol a chymwys yn eu diwydiannau eu hunain

• Rydyn ni’n cael ein cydnabod gan Lywodraeth Cymru am gyflenwi gydag ansawdd ac am
ganlyniadau yn benodol mewn Peirianneg a Gweithgynhyrchu

• Cyfraddau llwyddo ardderchog ar raglenni o bob lefel.

Buddiannau i’r prentisiaid:


Caiff y prentisiaid hyfforddiant o’r radd flaenaf, maen nhw’n datblygu eu sgiliau a chasglu cymwysterau wrth weithio. Fel cyflogai, fe fyddan nhw’n ennill cyflog a chydweithio â
staff profiadol i gaffael sgiliau perthnasol i’w swyddi. Fe fyddan nhw’n cael eu hyfforddi i ennill cymwysterau sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol.

Mae cyllid ar gael ar gyfer:

• Lefel 2 - Prentisiaethau Sylfaen

• Lefel 3 - Prentisiaethau Uwch

• Lefel 4 + Uwch Brentisiaethau

Cefnogi Cyflogwyr


Cymorth y gallwn ei gynnig ichi wrth sefydlu rhaglen brentisiaeth:

• Datblygu’r mecanweithiau, prosesau a gweithdrefnau cymorth cywir

• Recriwtio a Dethol

• Monitro a Gwerthuso

• Mynediad at raglenni wedi’u hariannu’n llawn

• Adolygu Perfformiad Dysgwyr

• Fforwm Cyflogwyr.

Cysylltwch â ni


Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o’n Prentisiaethau cysylltwch â’r Ysgol Dysgu’n Seiliedig Ar Waith ar 01443 810060/810061 neu workbasedlearning@cymoedd.ac.uk

 

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa