Yn ôl

Ystafelloedd Nantgarw

Mae gan Nantgarw adeilad modern o'r radd flaenaf sy'n darparu lleoliad poblogaidd a chanolog iawn i gynnal cynadleddau a digwyddiadau.

Dechreuodd y gwaith ar yr adeilad hwn yn 2010 gyda'r campws newydd yn agor ei ddrysau yn 2012.

Adeiladwyd y campws ar bron i 8 erw o dir ac fe’i lleolir gyferbyn â’r adeiladau Awyrofod, Adeiladu, Peirianneg a'r Celfyddydau a oedd yn bodoli eisoes.

Mae Campws Nantgarw, a leolir yn agos at yr A470,  o fewn cyrraedd hawdd i dref Pontypridd a Chanol Dinas Caerdydd. Mae gan Nantgarw ddigon o leoedd parcio ac fe’i lleolir ar ystâd ddiwydiannol boblogaidd Trefforest.

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.