Yn ôl

ELCAS

Os ydych chi'n aelod o’r Lluoedd Arfog neu’n gyn-aelod sydd wedi gadael yn ddiweddar, rydym ni'n barod i'ch helpu chi i feithrin sgiliau a datblygu'ch gyrfa. 

 

Rhif Adnabod Darparwr ELCAS: 8359

 

Beth yw ELCAS?

Mae ELCAS (Cynllun Credydau Dysgu Estynedig) yn hyrwyddo dysgu gydol oes ymhlith aelodau'r Lluoedd Arfog. Mae'r cynllun yn cynnig cymorth ariannol mewn tair blynedd ariannol ar wahân ar gyfer dysgu lefel uwch ar gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol ar Lefel 3 neu'n uwch. 

 

Beth sydd ar gael?

Trwy ELCAS, gallwch hawlio rhandaliad o hyd at £2000 fesul hawliad. Mae gennych yr hawl i dri hawliad - mae ELCAS yn caniatáu ichi wneud un hawliad bob blwyddyn ariannol.

Efallai y bydd gan ELCAS gyfleoedd cyllido ychwanegol hefyd - gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma

 

Ydw i'n gymwys?

Aelodau presennol y Lluoedd Arfog

Cyn bod yn gymwys i hawlio ELC, rhaid i aelodau unigol y cynllun fod wedi cwblhau dim llai na 6 blynedd o wasanaeth cymwys (haen is). Mae'r cyllid haen is yn rhandaliad o hyd at £1000 fesul hawliad.

Os ydych wedi cwblhau dros 8 mlynedd o wasanaeth cymwys (haen uwch), gallwch hawlio rhandaliad o hyd at £ 2000 fesul hawliad.

Cyn-aelodau’r Lluoedd Arfog

Cyn bod yn gymwys i hawlio ELC, rhaid ichi gyflwyno hawliad i'ch Cynrychiolydd Gwasanaeth Sengl. Os ydych yn gymwys, gallwch gyflwyno hawliad hyd at 5 mlynedd ar ôl ichi adael y Lluoedd Arfog.

Mae'r haenau sydd ar gael ichi’r un fath â’r haenau i aelodau presennol y Lluoedd Arfog. 

 

Sut i wneud cais

Aelodau presennol y Lluoedd Arfog

Rhaid cyflwyno'r wybodaeth ganlynol i'ch Staff Addysg o leiaf 25 diwrnod gwaith cyn dyddiad cychwyn / dyddiad cofrestru eich cwrs:

  • Ffurflen hawlio wedi'i llenwi'n llawn (trwy'ch porth ar-lein oni chytunir yn wahanol)
  • Gwybodaeth lawn am y cwrs yr ydych am ei ddilyn a manylion eich dyddiad cofrestru (lle bo hynny'n berthnasol)
  • Ar ôl derbyn eich Nodyn Awdurdodi Hawliad (CAN), rhaid ichi ei gyflwyno i'r Darparwr Dysgu o'ch dewis cyn dyddiad dechrau'r cwrs

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael ichi a sut i ddechrau'ch cais yma.

Cyn-aelodau’r Lluoedd Arfog

Rhaid cyflwyno'r wybodaeth ganlynol gyda'ch cais i'ch Cynrychiolydd Gwasanaeth Sengl o leiaf 25 diwrnod gwaith cyn dyddiad cychwyn / dyddiad cofrestru eich cwrs:

  • Ffurflen hawlio wedi'i llenwi'n llawn
  • Tystiolaeth o'ch diwrnod olaf o Wasanaeth
  • Copi o fil cyfleustodau yn dangos eich cyfeiriad cartref
  • Gwybodaeth lawn am y cwrs yr ydych am ei ddilyn a manylion eich dyddiad cofrestru (lle bo hynny'n berthnasol)
  • Cwblhau a chyflwyno ffurflen gwerthuso cwrs ar gyfer yr holl gyrsiau blaenorol a ariannwyd gan ELC drwy'r Adran Aelodau (ar wefan ELCAS)

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael ichi a sut i ddechrau'ch cais yma.

 

Sut gallwn ni eich helpu?

Fel darparwr dysgu cymeradwy ar gyfer y Weinyddiaeth Amddiffyn ac aelod o'u Rhestr Darparwyr Credydau Dysgu Estynedig (ELCAS), gall Coleg y Cymoedd dderbyn credydau dysgu estynedig ar gyfer ystod o gyrsiau.

Gallwch ddod o hyd i'n rhestr lawn o'r cyrsiau sydd ar gael yma.

 

 

 I siarad ag aelod o staff, ffoniwch ni ar 01443 663128 neu anfonwch e-bost at bis@cymoedd.ac.uk

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa
-->