Yn ôl

Lantra Cymru

Mae Lantra Cymru wedi'i gontractio i ddarparu Sgiliau Bwyd Cymru gydag arian Rhaglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru. Mae'n cynnig cyfuniad o ddatblygu sgiliau, hyfforddiant a chefnogaeth wedi'i theilwra i anghenion y diwydiant. 

 

Beth yw Sgiliau Bwyd Cymru?

Mae'r rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru a ddarperir gan Lantra yn cefnogi busnesau yn y diwydiant prosesu a gweithgynhyrchu bwyd a diod yng Nghymru i sicrhau bod gan weithwyr y sgiliau a'r hyfforddiant cywir ar gyfer eu busnes a'r diwydiant ehangach yn ei gyfanrwydd.

  • Mae cyllid ar gael i gwblhau hyfforddiant technegol a datblygiad staff
  • Hyfforddiant achrededig a heb ei achredu ynghyd ag atebion pwrpasol wedi'u teilwra i anghenion busnes penodol
  • Cefnogi busnesau prosesu a gweithgynhyrchu bwyd a diod yng Nghymru

 

Pa gyllid sydd ar gael?

Mae’r cyllid sydd ar gael yn amrywio o 50% i 80%, yn dibynnu ar faint y busnes. I fod yn gymwys i gael cymorth, rhaid bod gan y busnes safle cynhyrchu neu weithgynhyrchu yng Nghymru a rhaid iddo allu dangos enillion clir ar fuddsoddiad yn dilyn yr hyfforddiant.

Isod mae enghraifft o'r cyllid sydd ar gael i wahanol feintiau busnes:

  • Micro-fusnesau (1 - 10 o weithwyr): 80%
  • Cyflogwyr bach a chanolig (11 - 249 o weithwyr): 70%
  • Sefydliadau mawr (> 250 o weithwyr): 50%

 

Bydd angen i gwmnïau sydd â diddordeb yn y rhaglen gwblhau'r erfyn diagnostig sgiliau am ddim cyn gwneud cais am gyllid.

Am ragor o wybodaeth, ewch i foodkills.cymru neu cysylltwch â 01982 552646 neu anfonwch e-bost at wales@lantra.co.uk 

 

Sut gall Coleg y Cymoedd helpu?

Mewn ymateb i alw gan fusnesau, mae Coleg y Cymoedd bellach yn ddarparwr hyfforddiant cymeradwy ar gyfer Lantra Cymru, i ddarparu hyfforddiant a chyngor arbenigol ar gyfer y sector bwyd a diod yng Nghymru, er mwyn sicrhau bod gan weithwyr y sgiliau a'r hyfforddiant cywir ar gyfer eu busnes. 

 

 

I siarad ag aelod o'n tîm, ffoniwch ni ar 01443 663128 neu anfonwch e-bost at bis@cymoedd.ac.uk

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa