Yn ôl

Tystebau

“Diolch am y cymorth a’r gwasanaetha ddarparwyd gennych chi a’ch
cydweithwyr yn ystod y dyddiau a’r misoedd arweiniodd at ein digwyddiad,
heb sôn am yr achlysur ei hunan! Soniodd cymaint o gydweithwyr a
chynrychiolwyr am ansawdd gwych y lleoliad a’r gwasanaeth gafwyd
gennych. Rydyn ni eisoes yn ystyried y lleoliad ar gyfer digwyddiadau yn y
dyfodol. Diolch ENFAWR i chi.”


Welsh GovernmentHaydon Hughes
Department for Education and Skills (DfES) Welsh Government

 

 

“Rydyn ni’n rhoi ein gweithlu drwy eu cymwysterau ‘Gas Safe’ o flwyddyn i
flwyddyn. Rydyn ni’n fodlon iawn ynglŷn ag agwedd broffesiynol staff y
Ganolfan Ynni. Mae’r staff yn gyfeillgar a gwybodus a cheir gwasanaeth o
safon uchel o’r dechrau i’r diwedd.”

Graham DouglasTerry O’Sullivan
Graham Douglas Plumbing and Heating Ltd.

 

WJEC“Cefais groeso eithriadol yn eich coleg. Roedd Yr Ystafell Fawr yn lleoliad teilwng iawn gydag adnoddau ardderchog. Diolch unwaith eto am eich holl
help a chymorth gyda’r trefniadau.”

Drama Examiner - WJEC

 

 

GE AviationMae hyfforddiant strwythuredig rhaglenni prentisiaeth yn help i’n prentisiaid
gaffael y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnyn nhw i lwyddo. Er mwyn
sicrhau rhaglen o’r ansawdd uchaf, mae GE Aviation Wales yn cydweithio
mewn partneriaeth â’r darparwr dysgu, Coleg y Cymoedd, sy’n darparu’r
gefnogaeth anghenrheidiol a’r wybodaeth academaidd i sicrhau sylfaen
gadarn i’w gyrfaoedd.

Louise Burnell - GE Aviation

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.