Yn ôl

Paratoi ar gyfer coleg

Edrychwn ymlaen at eich cael chi'n astudio gyda ni ym mis Medi

Rydym yn gwybod y bydd llawer o ddysgwyr sy'n ymuno â ni fis Medi yn bryderus ynghylch dechrau gyda ni. Mae Coleg y Cymoedd yma i'ch helpu chi'r gorau y gallwn wrth eich paratoi i gychwyn ar eich taith ddysgu gyda ni.

Fe welwch isod ddolenni i dudalennau sy'n cynnwys amrywiaeth o weithgareddau dysgu a sefydlu i'ch paratoi ar gyfer dechrau gyda ni.

Hefyd, mae gennym ddolenni isod i'n tudalennau Cyllido/Grantiau/Trafnidiaeth sy'n cynnwys gwybodaeth allweddol i'ch cefnogi yn ystod eich cyfnod yng Ngholeg y Cymoedd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, anfonwch e-bost at enquiries@cymoedd.ac.uk neu siaradwch â ni drwy'r opsiwn sgwrs fyw ar y wefan hon. Edrychwn ymlaen at eich cael chi'n astudio gyda ni ym mis Medi

 

Mynediad i Addysg Uwch

Safon Uwch Gyfrannol / Uwch

Busnes a TG

Gofal ac Astudiaethau Plentyndod

Arlwyo a Lletygarwch

Cyfrifiadura

Adeiladu

Y Celfyddydau Creadigol

Peirianneg

Dysgu Sylfaen

Trin Gwallt a Harddwch

Dysgu Sylfaen

Gwasanaethau Cyhoeddus

Chwaraeon

Teithio a Chriw Gweini mewn Awyren

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa