Yn ôl

Ymgeiswyr Mis Medi 2020

Rydym wrth ein bodd â phenderfyniad Llywodraeth Cymru i arddel pob Gradd a Asesir gan y Ganolfan i ddysgwyr yng Nghymru.

Mae gennym ffydd ynoch chi a'ch gallu ac rydym wedi ymrwymo i'ch cefnogi wrth ichi baratoi i ymuno â ni ym mis Medi.

Byddwn yn gweithio gyda chi yn adeg cofrestru ac yn ystod wythnosau cyntaf y tymor i sicrhau eich bod yn cael eich rhoi ar raglen a lefel a fydd yn arwain at ganlyniad llwyddiannus.

Bydd cyfarwyddiadau ar sut i gofrestru yn cyrraedd drwy eich e-bost personol.

Os na fyddwch yn cwrdd â'r gofynion mynediad ar gyfer eich cwrs, cysylltwch â ni ar unwaith i drafod opsiynau eraill gyda chi.

Os nad ydych wedi clywed gennym erbyn dydd Gwener 21 Awst, cysylltwch â ni oherwydd efallai bod eich manylion cyswllt yn anghywir.

Rhowch wybod inni os ydych am drafod cwrs neu lefel amgen o ganlyniad i'ch profiadau dros yr ychydig fisoedd diwethaf, fel y gallwn eich cefnogi a thrafod yr opsiynau sydd ar gael. Byddwn i gyd yn canolbwyntio ar eich cefnogi i gwblhau eich cwrs yn llwyddiannus a byddwn yn cael sgyrsiau rheolaidd gyda chi am eich cynnydd. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r coleg a byddwn mewn cysylltiad rheolaidd â chi cyn ichi ddechrau.

Cysylltwch â ni ar: -

Sgwrs Fyw: www.cymoedd.ac.uk

E-bost: enquiries@cymoedd.ac.uk

Ffôn: Aberdâr: 01685 887500

Ffôn: Nantgarw: 01443 662800

Ffôn: Y Rhondda: 01443 663202

Ffôn: Ystrad Mynach: 01443 816888

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.