Newyddion

Hidlydd:

2021

Medi

Dysgwr y Cymoedd yn ennill Gwobr Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru
06/09/2021

Dysgwr y Cymoedd yn ennill Gwobr Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru

Salford yn croesawu'r tri chwaraewr cyntaf drwy’r bartneriaeth rhwng Rygbi’r Gynghrair Cymru a Choleg y Cymoedd
07/09/2021

Salford yn croesawu'r tri chwaraewr cyntaf drwy’r bartneriaeth rhwng Rygbi’r Gynghrair Cymru a Choleg y Cymoedd

Dysgwr sy’n oedolyn yn cymeradwyo'r Rhaglen Brentisiaeth
21/09/2021

Dysgwr sy’n oedolyn yn cymeradwyo'r Rhaglen Brentisiaeth

Awst

10/08/2021

Gorffennaf

Dyfodol@Cymoedd yn helpu Christian i gamu ar ei ysgol yrfa
08/07/2021

Dyfodol@Cymoedd yn helpu Christian i gamu ar ei ysgol yrfa

Dysgwr Arlwyo o’r Cymoedd yn ennill Aur
01/07/2021

Dysgwr Arlwyo o’r Cymoedd yn ennill Aur

Un o Wobrau Prentisiaethau Cymru i Bethany, swyddog gwasanaethau profedigaeth
07/07/2021

Un o Wobrau Prentisiaethau Cymru i Bethany, swyddog gwasanaethau profedigaeth

Raglen Rhannu Prentisiaethau Anelu’n Uchel yn ennill gwobr genedlaethol
05/07/2021

Raglen Rhannu Prentisiaethau Anelu’n Uchel yn ennill gwobr genedlaethol

Mehefin

Seren sioe grochenwaith yn dysgu’r grefft i ddysgwyr gyda chyfres o weithdai
25/06/2021

Seren sioe grochenwaith yn dysgu’r grefft i ddysgwyr gyda chyfres o weithdai

Datgelu buddsoddiadau addysg gwerth miliynau o bunnoedd ar Gampws Coleg y Cymoedd Rhondda
11/06/2021

Datgelu buddsoddiadau addysg gwerth miliynau o bunnoedd ar Gampws Coleg y Cymoedd Rhondda

Partneriaeth yn creu llwybr Uwch Gynghrair ar gyfer darpar chwaraewyr rygbi Cymru
11/06/2021

Partneriaeth yn creu llwybr Uwch Gynghrair ar gyfer darpar chwaraewyr rygbi Cymru

Cyn-ddysgwyr Coleg y Cymoedd yn serennu ar raglen deledu boblogaidd yn ymwneud â phobi wrth i gyfresi newydd gychwyn
01/06/2021

Cyn-ddysgwyr Coleg y Cymoedd yn serennu ar raglen deledu boblogaidd yn ymwneud â phobi wrth i gyfresi newydd gychwyn

Mai

Dysgwr trin gwallt yn llais entrepreneuriaeth ieuenctid yng Nghymru
11/05/2021

Dysgwr trin gwallt yn llais entrepreneuriaeth ieuenctid yng Nghymru

Ffotograffydd talentog yn ei arddegau yn cychwyn busnes newydd
11/05/2021

Ffotograffydd talentog yn ei arddegau yn cychwyn busnes newydd

Bydd gardd newydd Coleg y Cymoedd yn rhoi hwb i fyd natur
11/05/2021

Bydd gardd newydd Coleg y Cymoedd yn rhoi hwb i fyd natur

Ebrill

Llongyfarchiadau!!
19/04/2021

Llongyfarchiadau!!

Mawrth

Academi hyfforddi newydd yn gosod seiliau ar gyfer gyrfaoedd newydd yn y diwydiant adeiladu
31/03/2021

Academi hyfforddi newydd yn gosod seiliau ar gyfer gyrfaoedd newydd yn y diwydiant adeiladu

Dathlu Wythnos Gymreig yng Ngholeg y Cymoedd
19/03/2021

Dathlu Wythnos Gymreig yng Ngholeg y Cymoedd

Bachgen yn ei arddegau o'r Cymoedd yn ennill ysgoloriaeth bêl-droed i hyfforddi ac astudio yn America
18/03/2021

Bachgen yn ei arddegau o'r Cymoedd yn ennill ysgoloriaeth bêl-droed i hyfforddi ac astudio yn America

Coleg y Cymoedd yn ennill gwobr am gefnogi gofalwyr ifanc
16/03/2021

Coleg y Cymoedd yn ennill gwobr am gefnogi gofalwyr ifanc

Coleg y Cymoedd i greu Canolfan Rhagoriaeth Chwaraeon gwerth £5.1m yn Nantgarw
08/03/2021

Coleg y Cymoedd i greu Canolfan Rhagoriaeth Chwaraeon gwerth £5.1m yn Nantgarw

Coleg y Cymoedd ar y trywydd iawn i greu’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr rheilffyrdd diolch i bartneriaeth gyda Protech Rail Engineering a Ganymede
09/03/2021

Coleg y Cymoedd ar y trywydd iawn i greu’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr rheilffyrdd diolch i bartneriaeth gyda Protech Rail Engineering a Ganymede

Dysgwr y coleg i gefnogi goroeswyr cam-drin domestig gyda gwasanaethau paentio ac addurno
08/03/2021

Dysgwr y coleg i gefnogi goroeswyr cam-drin domestig gyda gwasanaethau paentio ac addurno

Coleg yn croesawu buddsoddiad o £100k mewn ystafelloedd gemau cyfrifiadur a chyrsiau newydd er mwyn gyrru myfyrwyr i ddiwydiant
04/03/2021

Coleg yn croesawu buddsoddiad o £100k mewn ystafelloedd gemau cyfrifiadur a chyrsiau newydd er mwyn gyrru myfyrwyr i ddiwydiant

Chwefror

Pobl ifanc yn eu harddegau yn y Cymoedd yn lansio eu menter cyhoeddi eu hunain
16/02/2021

Pobl ifanc yn eu harddegau yn y Cymoedd yn lansio eu menter cyhoeddi eu hunain

Prentis o Bont-y-clun yn ail mewn gwobrau gweithgynhyrchu cenedlaethol
08/02/2021

Prentis o Bont-y-clun yn ail mewn gwobrau gweithgynhyrchu cenedlaethol

Dysgwr Coleg y Cymoedd yn cyrraedd yr uchelfannau mewn cwmni fforch godi lleol
08/02/2021

Dysgwr Coleg y Cymoedd yn cyrraedd yr uchelfannau mewn cwmni fforch godi lleol

Paru talent Coleg y Cymoedd â rôl Datblygwr yn Digital Chimps
05/02/2021

Paru talent Coleg y Cymoedd â rôl Datblygwr yn Digital Chimps

Josh yn cymryd cam arall ar lwybr gyrfa TG
05/02/2021

Josh yn cymryd cam arall ar lwybr gyrfa TG

Braf gweld dysgwr Coleg y Cymoedd, Thomas England, yn cael sylw yn rhifyn diweddar Shore Angler.
05/02/2021

Braf gweld dysgwr Coleg y Cymoedd, Thomas England, yn cael sylw yn rhifyn diweddar Shore Angler.

Dysgwyr Coleg y Cymoedd ar restr fer gwobrau prentisiaeth cenedlaethol
11/02/2021

Dysgwyr Coleg y Cymoedd ar restr fer gwobrau prentisiaeth cenedlaethol

Ionawr

Brwydr canser yn ysbrydoli merch yn ei harddegau i wireddu ei breuddwyd o sefydlu ei busnes harddwch ei hun
04/01/2021

Brwydr canser yn ysbrydoli merch yn ei harddegau i wireddu ei breuddwyd o sefydlu ei busnes harddwch ei hun

Cwrs ‘Engage to Change’ yn cynnig Porth i Gyflogaeth i Tomos
06/01/2021

Cwrs ‘Engage to Change’ yn cynnig Porth i Gyflogaeth i Tomos

2020

Rhagfyr

Cydnabod talent Cyn-fyfyriwr Rygbi Coleg y Cymoedd
11/12/2020

Cydnabod talent Cyn-fyfyriwr Rygbi Coleg y Cymoedd

Cymraeg i bawb ar Ddiwrnod Hawliau’r Gymraeg
07/12/2020

Cymraeg i bawb ar Ddiwrnod Hawliau’r Gymraeg

Dysgwyr o’r Cymoedd yn cymryd rhan mewn gŵyl Shakespeare digidol
02/12/2020

Dysgwyr o’r Cymoedd yn cymryd rhan mewn gŵyl Shakespeare digidol

Llwyfan dysgu ar-lein yn cefnogi uchelgais busnes Ellie
03/12/2020

Llwyfan dysgu ar-lein yn cefnogi uchelgais busnes Ellie

Datganiad pwysig am Gampws Nantgarw
02/12/2020

Datganiad pwysig am Gampws Nantgarw

Tachwedd

Dysgwr Therapi Harddwch yn achub y blaen gyda hyfforddiant diwydiant
16/11/2020

Dysgwr Therapi Harddwch yn achub y blaen gyda hyfforddiant diwydiant

Prentis Peirianneg yn ennill gwobr gweithgynhyrchu ranbarthol
17/11/2020

Prentis Peirianneg yn ennill gwobr gweithgynhyrchu ranbarthol

Wedi cael llond bol ar gerau diffygiol? Coleg yn lansio cwrs cynnal a chadw beiciau newydd ar gyfer dysgwyr galwedigaethol
13/11/2020

Wedi cael llond bol ar gerau diffygiol? Coleg yn lansio cwrs cynnal a chadw beiciau newydd ar gyfer dysgwyr galwedigaethol

CAERDAV YN LANSIO RHAGLEN PRENTISIAETHAU CYNNAL A CHADW AWYRENNAU 2021
05/11/2020

CAERDAV YN LANSIO RHAGLEN PRENTISIAETHAU CYNNAL A CHADW AWYRENNAU 2021

Coleg yn ennill gwobr am ysgogi newid o ran cymorth i ofalwyr ifanc
05/11/2020

Coleg yn ennill gwobr am ysgogi newid o ran cymorth i ofalwyr ifanc

Hydref

Coleg yn lansio menter sy’n cefnogi talent greadigol o Gymru i weithio yn y diwydiant ffilm
23/10/2020

Coleg yn lansio menter sy’n cefnogi talent greadigol o Gymru i weithio yn y diwydiant ffilm

Gŵyl Fenter yn ennill gwobr arbennig
13/10/2020

Gŵyl Fenter yn ennill gwobr arbennig

Siop godi Coleg y Cymoedd yn agored ar gyfer busnes
06/10/2020

Siop godi Coleg y Cymoedd yn agored ar gyfer busnes

Medi

Gofalwraig ugain oed yn ennill gwobr dysgu genedlaethol am helpu pobl ifanc yn eu harddegau gyda'u hiechyd meddwl
21/09/2020

Gofalwraig ugain oed yn ennill gwobr dysgu genedlaethol am helpu pobl ifanc yn eu harddegau gyda'u hiechyd meddwl

Gwobr i ddyn aeth ati i ddysgu er mwyn goresgyn iselder a gorbryder
22/09/2020

Gwobr i ddyn aeth ati i ddysgu er mwyn goresgyn iselder a gorbryder

Dysgwr Busnes Coleg y Cymoedd yn ennill 3 gradd Rhagoriaeth*
23/09/2020

Dysgwr Busnes Coleg y Cymoedd yn ennill 3 gradd Rhagoriaeth*

Dysgwr Busnes yn dilyn gyrfa yn y sector Iechyd a Diogelwch
18/09/2020

Dysgwr Busnes yn dilyn gyrfa yn y sector Iechyd a Diogelwch

Marciau uchel i ddysgwr Busnes Coleg y Cymoedd
11/09/2020

Marciau uchel i ddysgwr Busnes Coleg y Cymoedd

Dysgwr y Cymoedd yn ennill Gwobr ‘Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru’
07/09/2020

Dysgwr y Cymoedd yn ennill Gwobr ‘Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru’

Gofalwr Ifanc yn ennill cymhwyster i wireddu ei huchelgais
03/09/2020

Gofalwr Ifanc yn ennill cymhwyster i wireddu ei huchelgais

Awst

27/08/2020

Dysgwraig Coleg yn dilyn ei breuddwyd theatrig
17/08/2020

Dysgwraig Coleg yn dilyn ei breuddwyd theatrig

Dathliadau rhithiol yn nodi llwyddiannau Coleg y Cymoedd
13/08/2020

Dathliadau rhithiol yn nodi llwyddiannau Coleg y Cymoedd

Gorffennaf

Dysgwr y Coleg yn creu llyn bywyd gwyllt ar gyfer y gymuned
22/07/2020

Dysgwr y Coleg yn creu llyn bywyd gwyllt ar gyfer y gymuned

Lansio academi genedlaethol i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o dalent rygbi Cymru
22/07/2020

Lansio academi genedlaethol i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o dalent rygbi Cymru

Dysgwr y Cymoedd yn camu i’r llwyfan yn READ
16/07/2020

Dysgwr y Cymoedd yn camu i’r llwyfan yn READ

Mehefin

Lansio Academi Genedlaethol ar gyfer Datblygiad Rygbi'r Gynghrair yng Nghymru mewn partneriaeth â Choleg y Cymoedd
08/07/2020

Lansio Academi Genedlaethol ar gyfer Datblygiad Rygbi'r Gynghrair yng Nghymru mewn partneriaeth â Choleg y Cymoedd

Coleg y Cymoedd yn lansio rhaglen interniaeth i roi hwb cyflogadwyedd i ddysgwyr
07/07/2020

Coleg y Cymoedd yn lansio rhaglen interniaeth i roi hwb cyflogadwyedd i ddysgwyr

Cyn-fyfyriwr Coleg y Cymoedd yn Llwyddo
26/06/2020

Cyn-fyfyriwr Coleg y Cymoedd yn Llwyddo

Technegydd coleg yn helpu creu amddiffynwyr wyneb hanfodol i weithwyr rheng flaen
25/06/2020

Technegydd coleg yn helpu creu amddiffynwyr wyneb hanfodol i weithwyr rheng flaen

Pennaeth Cynorthwyol y Coleg yn Hyfforddwr Proffesiynol UEFA
17/06/2020

Pennaeth Cynorthwyol y Coleg yn Hyfforddwr Proffesiynol UEFA

Datganiad Mae Bywydau Du o Bwys
16/06/2020

Datganiad Mae Bywydau Du o Bwys

Coleg y Cymoedd yn lansio label i genfogi’r genhedlaeth nesaf o dalent greadigol
04/06/2020

Coleg y Cymoedd yn lansio label i genfogi’r genhedlaeth nesaf o dalent greadigol

Canwr brwd o’r cymoedd yn ennill cystadleuaeth fyd eang er mwyn gweithio ag eicon y band Eurythmics David Stewart
02/06/2020

Canwr brwd o’r cymoedd yn ennill cystadleuaeth fyd eang er mwyn gweithio ag eicon y band Eurythmics David Stewart

Coleg y Cymoedd yn helpu cefnogi busnesau lleol yn ystod yr argyfwng
03/06/2020

Coleg y Cymoedd yn helpu cefnogi busnesau lleol yn ystod yr argyfwng

Mai

Coleg yn gwneud ei ran i gefnogi'r GIG i ymladd yn erbyn COVID-19
11/05/2020

Coleg yn gwneud ei ran i gefnogi'r GIG i ymladd yn erbyn COVID-19

Mawrth

Atyniadau Berlin yn ysbrydoli dysgwyr y Cymoedd
26/03/2020

Atyniadau Berlin yn ysbrydoli dysgwyr y Cymoedd

Cogydd teledu yn dychwelyd i Goleg y Cymoedd i ysbrydoli talent coginio’r dyfodol
12/03/2020

Cogydd teledu yn dychwelyd i Goleg y Cymoedd i ysbrydoli talent coginio’r dyfodol

Panel Ysbrydoledig yn nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched
11/03/2020

Panel Ysbrydoledig yn nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched

Coleg yn lansio rhaglen fentora i rymuso'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr benywaidd
10/03/2020

Coleg yn lansio rhaglen fentora i rymuso'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr benywaidd

Dysgwyr y Cymoedd yn cefnogi digwyddiad Pampro Ymwybyddiaeth Dementia
09/03/2020

Dysgwyr y Cymoedd yn cefnogi digwyddiad Pampro Ymwybyddiaeth Dementia

Cyn-ddysgwr y Cymoedd yn llofnodi contract rhaglen 'Sevens' URC
05/03/2020

Cyn-ddysgwr y Cymoedd yn llofnodi contract rhaglen 'Sevens' URC

Dathlu Wythnos Gymreig yn y Cymoedd
04/03/2020

Dathlu Wythnos Gymreig yn y Cymoedd

Chwefror

Dosbarth meistr i Ddysgwyr Teledu a Ffilm gyda Jason Mohammad
28/02/2020

Dosbarth meistr i Ddysgwyr Teledu a Ffilm gyda Jason Mohammad

Coleg y Cymoedd yn cyrraedd rhestr 100 Cyflogwr Gorau Stonewall
24/02/2020

Coleg y Cymoedd yn cyrraedd rhestr 100 Cyflogwr Gorau Stonewall

Cymoedd yn cynnal Gŵyl Digi’r Rhondda!
10/02/2020

Cymoedd yn cynnal Gŵyl Digi’r Rhondda!

Meithrinfa Coleg y Cymoedd yn dathlu Pen-blwydd yn 25 oed
13/02/2020

Meithrinfa Coleg y Cymoedd yn dathlu Pen-blwydd yn 25 oed

Dysgwyr Llunio Gwisgoedd yn arddangos eu gwaith yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru
03/02/2020

Dysgwyr Llunio Gwisgoedd yn arddangos eu gwaith yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Ionawr

31/01/2020

30/01/2020

Gwobrwyo coleg am gefnogaeth ysbrydoledig i ofalwyr ifanc
30/01/2020

Gwobrwyo coleg am gefnogaeth ysbrydoledig i ofalwyr ifanc

Dysgwr coleg yn sefydlu grŵp cymorth iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc y Rhondda
30/01/2020

Dysgwr coleg yn sefydlu grŵp cymorth iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc y Rhondda

Dysgwyr y Cymoedd yn mwynhau bywyd Tysgani
24/01/2020

Dysgwyr y Cymoedd yn mwynhau bywyd Tysgani

Cymorth Cyntaf drwy gyfrwng y Gymraeg
24/01/2020

Cymorth Cyntaf drwy gyfrwng y Gymraeg

Cymorth Rhydychen i ddysgwyr Safon Uwch
15/01/2020

Cymorth Rhydychen i ddysgwyr Safon Uwch

Dysgwyr coleg yn barod ar gyfer gyrfaoedd mwyaf blaenllaw’r byd
06/01/2020

Dysgwyr coleg yn barod ar gyfer gyrfaoedd mwyaf blaenllaw’r byd

Llongyfarchiadau i Jodie Neville
15/01/2020

Llongyfarchiadau i Jodie Neville

2019

Rhagfyr

Dim dianc i ddysgwyr y Cymoedd
18/12/2019

Dim dianc i ddysgwyr y Cymoedd

Artistiaid a dylunwyr byd-enwog yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o bobl greadigol
10/12/2019

Artistiaid a dylunwyr byd-enwog yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o bobl greadigol

Cymoedd yn dathlu Diwrnod Hawliau’r Gymraeg
06/12/2019

Cymoedd yn dathlu Diwrnod Hawliau’r Gymraeg

"Nid yw bobl yn sylweddoli mai dyma beth maen nhw'n ei ddioddef."
03/12/2019

"Nid yw bobl yn sylweddoli mai dyma beth maen nhw'n ei ddioddef."

Gobaith Calum o fod y Cymro ‘Glas’ diweddaraf
02/12/2019

Gobaith Calum o fod y Cymro ‘Glas’ diweddaraf

Mae’r ‘Dyfodol’ yn ddisglair i Abbieleigh
19/11/2019

Mae’r ‘Dyfodol’ yn ddisglair i Abbieleigh

‘Does dim terfyn i Gyn-fyfyrwyr y Cymoedd
25/11/2019

‘Does dim terfyn i Gyn-fyfyrwyr y Cymoedd

Coleg y Cymoedd yn ymuno â phrosiect casglu sbwriel
06/12/2019

Coleg y Cymoedd yn ymuno â phrosiect casglu sbwriel

Tachwedd

Cwmnïau o Gaerdydd a’u prentisiaid yn ennill aur mewn gwobrau gweithgynhyrchu
07/11/2019

Cwmnïau o Gaerdydd a’u prentisiaid yn ennill aur mewn gwobrau gweithgynhyrchu

Hydref

Gwobr Efydd i ddysgwyr y Cymoedd
18/10/2019

Gwobr Efydd i ddysgwyr y Cymoedd

Lansio Taflen Gymorth yng Ngholeg y Cymoedd
16/10/2019

Lansio Taflen Gymorth yng Ngholeg y Cymoedd

Dysgwyr y Cymoedd yn rhagori mewn digwyddiad Cymunedol
11/10/2019

Dysgwyr y Cymoedd yn rhagori mewn digwyddiad Cymunedol

15/10/2019

Gwaith anhygoel gan fyfyrwyr gwallt a harddwch Coleg y Cymoedd a gychwynnodd ddathliadau TurnABUHBpink ddoe gan godi £ 293.22 ar gyfer uned newydd
04/10/2019

Gwaith anhygoel gan fyfyrwyr gwallt a harddwch Coleg y Cymoedd a gychwynnodd ddathliadau TurnABUHBpink ddoe gan godi £ 293.22 ar gyfer uned newydd

Llongyfarchiadau i ddysgwr Coleg y Cymoedd ar ennill medal efydd ym Mhencampwriaethau'r Byd Treialau Amser Iau dan 18 UCI Cycling
04/10/2019

Llongyfarchiadau i ddysgwr Coleg y Cymoedd ar ennill medal efydd ym Mhencampwriaethau'r Byd Treialau Amser Iau dan 18 UCI Cycling

Medi

Coleg y Cymoedd yn cyflwyno Ymwybyddiaeth Ofalgar i'w gwricwlwm
24/09/2019

Coleg y Cymoedd yn cyflwyno Ymwybyddiaeth Ofalgar i'w gwricwlwm

Staff a myfyrwyr yn uno i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd
20/09/2019

Staff a myfyrwyr yn uno i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd

Awst

Cyn-fyfyriwr y Cymoedd i astudio yn yr Italia Conti Academy
16/08/2019

Cyn-fyfyriwr y Cymoedd i astudio yn yr Italia Conti Academy

Coleg y Cymoedd yn dathlu llwyddiant canlyniadau lefel A
15/08/2019

Coleg y Cymoedd yn dathlu llwyddiant canlyniadau lefel A

Gorffennaf

Dysgwyr y Cymoedd yn cefnogi gwaith mewn Gardd Goffa
25/07/2019

Dysgwyr y Cymoedd yn cefnogi gwaith mewn Gardd Goffa

Dysgwr y Cymoedd ar fin cystadlu ym Mhencampwriaethau Para-athletau Iau
25/07/2019

Dysgwr y Cymoedd ar fin cystadlu ym Mhencampwriaethau Para-athletau Iau

Dysgwyr Adeiladwaith yn ymgymryd â’r her
18/07/2019

Dysgwyr Adeiladwaith yn ymgymryd â’r her

Aelod o staff Cymoedd yn ennill cap Cymru
18/07/2019

Aelod o staff Cymoedd yn ennill cap Cymru

Dysgwyr Gofal Plant y Rhondda yn dathlu canlyniadau o'r radd flaenaf
17/07/2019

Dysgwyr Gofal Plant y Rhondda yn dathlu canlyniadau o'r radd flaenaf

Rhagolygon disglair i ddysgwyr y Cymoedd
05/07/2019

Rhagolygon disglair i ddysgwyr y Cymoedd

Buddsoddiad Cymoedd yn galluogi peirianwyr yn y dyfodol
24/07/2019

Buddsoddiad Cymoedd yn galluogi peirianwyr yn y dyfodol

Mehefin

Dysgwraig Coleg y Cymoedd yn ennill swydd ar gyfres Netflix boblogaidd
20/06/2019

Dysgwraig Coleg y Cymoedd yn ennill swydd ar gyfres Netflix boblogaidd

Dysgwyr Coleg y Cymoedd yn cwrdd â Gweinidogion mewn digwyddiad ym Mae Caerdydd
11/06/2019

Dysgwyr Coleg y Cymoedd yn cwrdd â Gweinidogion mewn digwyddiad ym Mae Caerdydd

Coleg y Cymoedd yn cefnogi dyheadau Llywodraeth Cymru ar gyfer Iaith Arwyddion Prydain
05/06/2019

Coleg y Cymoedd yn cefnogi dyheadau Llywodraeth Cymru ar gyfer Iaith Arwyddion Prydain

Dysgwyr y Cymoedd i astudio mewn rhai o brifysgolion mwyaf blaenllaw'r DU
03/06/2019

Dysgwyr y Cymoedd i astudio mewn rhai o brifysgolion mwyaf blaenllaw'r DU

Mai

Dysgwr y Cymoedd yn adeiladu llwybr gyrfa llwyddiannus
30/05/2019

Dysgwr y Cymoedd yn adeiladu llwybr gyrfa llwyddiannus

Dysgwyr y Cymoedd yn ennill lleoedd ar y prosiect anrhydeddus - Prosiect Bannau Gŵyl y Gelli
25/05/2019

Dysgwyr y Cymoedd yn ennill lleoedd ar y prosiect anrhydeddus - Prosiect Bannau Gŵyl y Gelli

Dysgwyr Campws Nantgarw yn cael eu coroni'n Bencampwyr 5 Bob Ochr y Cymoedd
23/05/2019

Dysgwyr Campws Nantgarw yn cael eu coroni'n Bencampwyr 5 Bob Ochr y Cymoedd

Rhai o ddysgwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Coleg y Cymoedd yn cymryd rhan mewn cwrs Cymorth Cyntaf cyfrwng-Cymraeg.
22/05/2019

Rhai o ddysgwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Coleg y Cymoedd yn cymryd rhan mewn cwrs Cymorth Cyntaf cyfrwng-Cymraeg.

Dysgwyr gwisgoedd coleg yn dod â Shrek The Musical yn fyw ar lwyfan y Theatr Newydd
20/05/2019

Dysgwyr gwisgoedd coleg yn dod â Shrek The Musical yn fyw ar lwyfan y Theatr Newydd

Dysgwyr y Cymoedd yn hwylio ar ‘Challenge Wales’
07/05/2019

Dysgwyr y Cymoedd yn hwylio ar ‘Challenge Wales’

Dysgwyr y Cymoedd yn elwa o brofiad gwaith yn yr Eidal
16/05/2019

Dysgwyr y Cymoedd yn elwa o brofiad gwaith yn yr Eidal

Ebrill

O'r Cymoedd i Fenis, aeth y dysgwyr hyn y filltir ychwanegol ar gyfer eu gyrfa yn y dyfodol
25/04/2019

O'r Cymoedd i Fenis, aeth y dysgwyr hyn y filltir ychwanegol ar gyfer eu gyrfa yn y dyfodol

Merch drychedig ddewr yn ei harddegau ar fin mynd i’r Unol Daleithiau gystadlu mewn cystadleuaeth codi hwyl fyd-eang
19/04/2019

Merch drychedig ddewr yn ei harddegau ar fin mynd i’r Unol Daleithiau gystadlu mewn cystadleuaeth codi hwyl fyd-eang

Cymoedd yn ‘codi’r bar’ Sgiliau
05/04/2019

Cymoedd yn ‘codi’r bar’ Sgiliau

Coleg y Cymoedd yn croesawu dathliadau Learning Curve
03/04/2019

Coleg y Cymoedd yn croesawu dathliadau Learning Curve

Prentis plymio o Gaerffili yn ennill mewn cystadleuaeth genedlaethol
02/04/2019

Prentis plymio o Gaerffili yn ennill mewn cystadleuaeth genedlaethol

Clywed Llais y Dysgwyr mewn Cynhadledd
01/04/2019

Clywed Llais y Dysgwyr mewn Cynhadledd

Dysgwr y Rhondda’n mynd y filltir ychwanegol honno i roi yn ôl i’r Ganolfan Ganser
01/04/2019

Dysgwr y Rhondda’n mynd y filltir ychwanegol honno i roi yn ôl i’r Ganolfan Ganser

Mawrth

Cyn-fyfyriwr y Cymoedd yn rhannu profiad Rhydychen
29/03/2019

Cyn-fyfyriwr y Cymoedd yn rhannu profiad Rhydychen

Cydnabod staff y Cymoedd am wella eu Sgiliau Cymraeg
28/03/2019

Cydnabod staff y Cymoedd am wella eu Sgiliau Cymraeg

28/03/2019

Dysgwraig o’r Cymoedd yn barod am daith unwaith mewn oes i ganolfan ymchwil byd enwog
27/03/2019

Dysgwraig o’r Cymoedd yn barod am daith unwaith mewn oes i ganolfan ymchwil byd enwog

Dysgwyr y Cymoedd yn cwrdd â'r Prif Weinidog
21/03/2019

Dysgwyr y Cymoedd yn cwrdd â'r Prif Weinidog

Dysgwyr Safon Uwch y Cymoedd yn mwynhau profiad ‘Brilliant’
21/03/2019

Dysgwyr Safon Uwch y Cymoedd yn mwynhau profiad ‘Brilliant’

Dysgwr y coleg yn rhoi pwysau ar y gystadleuaeth mewn gwobrau cenedlaethol
21/03/2019

Dysgwr y coleg yn rhoi pwysau ar y gystadleuaeth mewn gwobrau cenedlaethol

Dysgwyr Peirianneg yn troi tua’r goleuni
15/03/2019

Dysgwyr Peirianneg yn troi tua’r goleuni

Dysgwyr lleol yn mynd i Rydychen
14/03/2019

Dysgwyr lleol yn mynd i Rydychen

Gwobr Efydd i Blymiwr o’r Cymoedd
08/03/2019

Gwobr Efydd i Blymiwr o’r Cymoedd

Chwefror

Dysgwr o'r Cymoedd ar y Ffordd i Rwsia
28/02/2019

Dysgwr o'r Cymoedd ar y Ffordd i Rwsia

Sgiliau o bob cwr o’r byd yn dod i'r Cymoedd
22/02/2019

Sgiliau o bob cwr o’r byd yn dod i'r Cymoedd

Celf myfyrwyr yn creu amgylchedd sy’n iacháu
20/02/2019

Celf myfyrwyr yn creu amgylchedd sy’n iacháu

Cyflwyno therapi anifeiliaid anwes i helpu dysgwyr coleg
18/02/2019

Cyflwyno therapi anifeiliaid anwes i helpu dysgwyr coleg

Dysgwr y Cymoedd yn ennill lle yn Camp America
15/02/2019

Dysgwr y Cymoedd yn ennill lle yn Camp America

Dysgwyr Peirianneg y Cymoedd yn annerch y Fforwm EQAVET yn Fienna
14/02/2019

Dysgwyr Peirianneg y Cymoedd yn annerch y Fforwm EQAVET yn Fienna

Dysgwyr y Cymoedd yn adeiladu ar lwyddiant
14/02/2019

Dysgwyr y Cymoedd yn adeiladu ar lwyddiant

Coleg y Cymoedd yn derbyn Marc Gyrfa Cymru
05/02/2019

Coleg y Cymoedd yn derbyn Marc Gyrfa Cymru

Dysgwyr Cymoedd yn ennill y Gwobrau Uchaf yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru
04/02/2019

Dysgwyr Cymoedd yn ennill y Gwobrau Uchaf yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru

Ionawr

Myfyrwyr creadigol yn dod â bywyd i gampweithiau
30/01/2019

Myfyrwyr creadigol yn dod â bywyd i gampweithiau

Ffotograffydd yn cipio sawl gwobr
29/01/2019

Ffotograffydd yn cipio sawl gwobr

Pêl-droedwyr y Cymoedd yn cael eu galw i Sgwad Colegau Cymru
11/01/2019

Pêl-droedwyr y Cymoedd yn cael eu galw i Sgwad Colegau Cymru

Dysgwyr y Coleg yn bencampwyr Rygbi
09/01/2019

Dysgwyr y Coleg yn bencampwyr Rygbi

2018

Rhagfyr

Ysbryd y Nadolig yng Ngholeg y Cymoedd
18/12/2018

Ysbryd y Nadolig yng Ngholeg y Cymoedd

Dysgwyr mentrus yn troi’n wyrdd ar gyfer y Nadolig
01/01/0001

Dysgwyr mentrus yn troi’n wyrdd ar gyfer y Nadolig

Coleg yn Cefnogi llyfr coginio buddugol Felindre
07/12/2018

Coleg yn Cefnogi llyfr coginio buddugol Felindre

Coleg yng Nghymru yn derbyn gwobr fawreddog gan y Weinyddiaeth Amddiffyn
06/12/2018

Coleg yng Nghymru yn derbyn gwobr fawreddog gan y Weinyddiaeth Amddiffyn

Dysgwr o'r Cymoedd, Elynor Backsted, enillydd Gwobr Campwraig y Flwyddyn Carwyn James yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru
05/12/2018

Dysgwr o'r Cymoedd, Elynor Backsted, enillydd Gwobr Campwraig y Flwyddyn Carwyn James yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru

Menter newydd yr Adran Masnach Ryngwladol yn agor drysau i ddysgwr y Cymoedd
03/12/2018

Menter newydd yr Adran Masnach Ryngwladol yn agor drysau i ddysgwr y Cymoedd

Tachwedd

Y Prentis a Choleg y Cymoedd yn cynnig cyfleoedd prentisiaeth leinio sych
30/11/2018

Y Prentis a Choleg y Cymoedd yn cynnig cyfleoedd prentisiaeth leinio sych

Dysgwr y Cymoedd yn Bencampwr Byd
29/11/2018

Dysgwr y Cymoedd yn Bencampwr Byd

Tîm Cyfryngau’r Cymoedd yn Ennill Arian yng Nghystadleuaeth Worldskills
20/11/2018

Tîm Cyfryngau’r Cymoedd yn Ennill Arian yng Nghystadleuaeth Worldskills

Mae Coleg y Cymoedd yn Cofio
09/11/2018

Mae Coleg y Cymoedd yn Cofio

Hydref

Dysgwyr y Cymoedd yn gwneud darllen yn hwyl
29/10/2018

Dysgwyr y Cymoedd yn gwneud darllen yn hwyl

Coleg y Cymoedd yn cyhoeddi Pennaeth newydd
25/10/2018

Coleg y Cymoedd yn cyhoeddi Pennaeth newydd

Dysgwyr Creadigol y coleg yn disgleirio yn y BAFTAs
19/10/2018

Dysgwyr Creadigol y coleg yn disgleirio yn y BAFTAs

Da iawn a diolch yn fawr
18/10/2018

Da iawn a diolch yn fawr

Dysgwyr trin gwallt yn cefnogi 'Go Pink for Ystrad Mynach'
18/10/2018

Dysgwyr trin gwallt yn cefnogi 'Go Pink for Ystrad Mynach'

Medi

Cydnabod blwyddyn lwyddiannus arall yng Ngholeg y Cymoedd
14/09/2018

Cydnabod blwyddyn lwyddiannus arall yng Ngholeg y Cymoedd

Awst

Llwyddiant i ddysgwyr Safon Uwch Coleg y Cymoedd
16/08/2018

Llwyddiant i ddysgwyr Safon Uwch Coleg y Cymoedd

Diwrnod Graddio Prentisiaid BAMC
15/08/2018

Diwrnod Graddio Prentisiaid BAMC

Gorffennaf

Dysgwyr y Radd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod yn dathlu Diwrnod Graddio
13/07/2018

Dysgwyr y Radd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod yn dathlu Diwrnod Graddio

Dysgwyr y Radd Sylfaen mewn Adeiladu Cynaliadwy a Thirfesur yn dathlu Diwrnod Graddio
11/07/2018

Dysgwyr y Radd Sylfaen mewn Adeiladu Cynaliadwy a Thirfesur yn dathlu Diwrnod Graddio

Dysgwyr Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Busnes Coleg y Cymoedd yn dathlu Diwrnod Graddio
10/07/2018

Dysgwyr Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Busnes Coleg y Cymoedd yn dathlu Diwrnod Graddio

Dysgwyr y Cymoedd yn gweddnewid Maes Chwarae'r Feithrinfa
02/07/2018

Dysgwyr y Cymoedd yn gweddnewid Maes Chwarae'r Feithrinfa

Trinwyr gwallt y Cymoedd yn rhoi'r waw factor
02/07/2018

Trinwyr gwallt y Cymoedd yn rhoi'r waw factor

Mehefin

Dysgwyr Gwallt a Harddwch yn arddangos eu sgiliau
25/06/2018

Dysgwyr Gwallt a Harddwch yn arddangos eu sgiliau

Uwch Dîm Arwain Coleg y Cymoedd yn cefnogi Pride
20/06/2018

Uwch Dîm Arwain Coleg y Cymoedd yn cefnogi Pride

Dysgwyr creadigol yn arddangos eu gwaith mewn amgueddfa leol
17/06/2018

Dysgwyr creadigol yn arddangos eu gwaith mewn amgueddfa leol

Dysgwyr Gofal Plant y Cymoedd yn cymryd rhan mewn Peilot Llythrennedd Corfforol
18/06/2018

Dysgwyr Gofal Plant y Cymoedd yn cymryd rhan mewn Peilot Llythrennedd Corfforol

Dysgwyr Coleg y Cymoedd yn helpu torri syched beicwyr sy'n codi arian
13/06/2018

Dysgwyr Coleg y Cymoedd yn helpu torri syched beicwyr sy'n codi arian

Y Coleg yn creu cyffro cynaladwyedd gyda gwenyn
12/06/2018

Y Coleg yn creu cyffro cynaladwyedd gyda gwenyn

Coleg yn rhoi'r gorau i blastig
11/06/2018

Coleg yn rhoi'r gorau i blastig

Dysgwr ffotograffiaeth y Cymoedd yn cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Inspire Learning 2018
06/06/2018

Dysgwr ffotograffiaeth y Cymoedd yn cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Inspire Learning 2018

Sgiliau iaith Gymraeg yn agor drysau i ddysgwr y Cymoedd
05/06/2018

Sgiliau iaith Gymraeg yn agor drysau i ddysgwr y Cymoedd

Chwiorydd yn teithio i Transylvania er mwyn newid bywydau plant mewn angen trwy chwarae
01/06/2018

Chwiorydd yn teithio i Transylvania er mwyn newid bywydau plant mewn angen trwy chwarae

Mai

Dathliadau'r Briodas Frenhinol yn y Feithrinfa, campws Ystrad Mynach
22/05/2018

Dathliadau'r Briodas Frenhinol yn y Feithrinfa, campws Ystrad Mynach

Busnes o Dde Cymru yn cefnogi peirianwyr y dyfodol
24/05/2018

Busnes o Dde Cymru yn cefnogi peirianwyr y dyfodol

Dysgwyr Chwaraeon y Cymoedd yn cefnogi Gŵyl "Cwpan y Byd Pêl-droed" Caerffili
17/05/2018

Dysgwyr Chwaraeon y Cymoedd yn cefnogi Gŵyl "Cwpan y Byd Pêl-droed" Caerffili

Cartref newydd i Ysgol Arbennig Maesgwyn yng nghampws Aberdâr
01/05/2018

Cartref newydd i Ysgol Arbennig Maesgwyn yng nghampws Aberdâr

Menyw ifanc ddewr o'r Cymoedd yn nenblymio ar gyfer elusen
09/05/2018

Menyw ifanc ddewr o'r Cymoedd yn nenblymio ar gyfer elusen

Dysgwr o Ferthyr yn codi i'r uchelfannau gyda thaith i Camp Americ
08/05/2018

Dysgwr o Ferthyr yn codi i'r uchelfannau gyda thaith i Camp Americ

Dysgwyr Peirianneg y Cymoedd yn cwrdd ag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
01/05/2018

Dysgwyr Peirianneg y Cymoedd yn cwrdd ag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

DIWRNOD GWYCH O RANNU SYNIADAU!
04/05/2018

DIWRNOD GWYCH O RANNU SYNIADAU!

Ebrill

Mae’r byd i gyd yn llwyfan i ddylunydd celfi ifanc o’r Coed Duon
30/04/2018

Mae’r byd i gyd yn llwyfan i ddylunydd celfi ifanc o’r Coed Duon

Coleg y Cymoedd yn cynnal Dathliadau Blynyddol Learning Curve
26/04/2018

Coleg y Cymoedd yn cynnal Dathliadau Blynyddol Learning Curve

Mawrth

Breuddwyd Eidalaidd ar gyfer athrawon y dyfodol yn y Cymoedd
29/03/2018

Breuddwyd Eidalaidd ar gyfer athrawon y dyfodol yn y Cymoedd

Dau ddysgwr o'r Cymoedd yn cael eu cydnabod yn Ngwobrau’r Gofalwyr Ifanc
29/03/2018

Dau ddysgwr o'r Cymoedd yn cael eu cydnabod yn Ngwobrau’r Gofalwyr Ifanc

Bydd dawnswyr yn eu harddegau yn dysgu gan y sêr
29/03/2018

Bydd dawnswyr yn eu harddegau yn dysgu gan y sêr

Cymru'n galw tri dysgwr o'r Cymoedd
23/03/2018

Cymru'n galw tri dysgwr o'r Cymoedd

Cymru'n galw tri dysgwr o'r Cymoedd
22/03/2018

Cymru'n galw tri dysgwr o'r Cymoedd

21/03/2018

Cydnabyddiaeth i gefnogaeth Coleg y Cymoedd ar gyfer LGBT
15/03/2018

Cydnabyddiaeth i gefnogaeth Coleg y Cymoedd ar gyfer LGBT

12/03/2018

06/03/2018

Cyn-fyfyrwraig y Cymoedd un cam yn nes at daith i Rwsia
02/03/2018

Cyn-fyfyrwraig y Cymoedd un cam yn nes at daith i Rwsia

Beth mae Cymru'n ei olygu i ddysgwyr y Cymoedd
05/03/2018

Beth mae Cymru'n ei olygu i ddysgwyr y Cymoedd

Dysgwyr a staff yn diolch i chi Kier
01/03/2018

Dysgwyr a staff yn diolch i chi Kier

Chwefror

Myfyrwraig o Ferthyr yn ennill yn y gwobrau addysg cenedlaethol
23/02/2018

Myfyrwraig o Ferthyr yn ennill yn y gwobrau addysg cenedlaethol

Ionawr

Chwaraewyr rygbi coleg yn mynd i Awstralia i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau'r Gymanwlad
29/01/2018

Chwaraewyr rygbi coleg yn mynd i Awstralia i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau'r Gymanwlad

Coleg yng Nghymru â golygon eang i helpu gwella addysg yn Fietnam
25/01/2018

Coleg yng Nghymru â golygon eang i helpu gwella addysg yn Fietnam

2017

Rhagfyr

01/01/0001

Creadigaethau dysgwyr y Coleg ar gyfer rhodfa fodelau yn codi arian ar gyfer elusen ymwybyddiaeth HIV
06/12/2017

Creadigaethau dysgwyr y Coleg ar gyfer rhodfa fodelau yn codi arian ar gyfer elusen ymwybyddiaeth HIV

Mae ysbryd y Nadolig yn fyw ac yn iach yng Ngholeg y Cymoedd
08/12/2017

Mae ysbryd y Nadolig yn fyw ac yn iach yng Ngholeg y Cymoedd

Dysgwr Coleg y Cymoedd yn ennill bwrsariaeth JG Speedfit Plumbing
08/12/2017

Dysgwr Coleg y Cymoedd yn ennill bwrsariaeth JG Speedfit Plumbing

Stagecoach yn Ne Cymru yn disgleirio yng Nghaerffili a Chymoedd y Rhondda
14/12/2017

Stagecoach yn Ne Cymru yn disgleirio yng Nghaerffili a Chymoedd y Rhondda

Dysgwyr Coleg y Cymoedd yn codi arian ar gyfer elusen leol
15/12/2017

Dysgwyr Coleg y Cymoedd yn codi arian ar gyfer elusen leol

Enillydd y gystadleuaeth cerdyn Nadolig
20/12/2017

Enillydd y gystadleuaeth cerdyn Nadolig

Dysgwyr y Cymoedd yn dod â hwyl y Nadolig i'r gymuned leol
21/12/2017

Dysgwyr y Cymoedd yn dod â hwyl y Nadolig i'r gymuned leol

Dysgwyr caredig y Cymoedd yn codi ymwybyddiaeth o daith Oliver
18/12/2017

Dysgwyr caredig y Cymoedd yn codi ymwybyddiaeth o daith Oliver

Tachwedd

06/11/2017

08/11/2017

Mae creadigaethau arswydus SFX y Coleg yn llwyddiant anfarwo
20/11/2017

Mae creadigaethau arswydus SFX y Coleg yn llwyddiant anfarwo

Myfyrwyr a’u bryd ar gynaliadwyedd
24/11/2017

Myfyrwyr a’u bryd ar gynaliadwyedd

Roedd yn wych gweld Alys Evans yn disgleirio yn rownd derfynol Worldskills UK
27/11/2017

Roedd yn wych gweld Alys Evans yn disgleirio yn rownd derfynol Worldskills UK

Dysgwyr Cymoedd yn ysbrydoli disgyblion yn y digwyddiad 'Beth Nesaf'
28/11/2017

Dysgwyr Cymoedd yn ysbrydoli disgyblion yn y digwyddiad 'Beth Nesaf'

Hydref

Campws y Rhondda, yn codi arian ar gyfer cyfleuster canser newydd sbon yn Ne Cymru
04/10/2017

Campws y Rhondda, yn codi arian ar gyfer cyfleuster canser newydd sbon yn Ne Cymru

Campws gwerth miliynau’n agor yn Aberdâr
06/10/2017

Campws gwerth miliynau’n agor yn Aberdâr

Medi

Pencampwr y Byd Hollie Arnold MBE yn ysbrydoli dysgwyr y Cymoedd
27/09/2017

Pencampwr y Byd Hollie Arnold MBE yn ysbrydoli dysgwyr y Cymoedd

Hwb i brentisiaid Peirianneg ym Mlaenau Gwent
21/09/2017

Hwb i brentisiaid Peirianneg ym Mlaenau Gwent

Awst

Coleg Addysg Bellach yn ceisio cyn-ddysgwyr
10/08/2017

Coleg Addysg Bellach yn ceisio cyn-ddysgwyr

Llwyddiant Safon Uwch i Ganolfan Chweched Dosbarth Coleg y Cymoedd
17/08/2017

Llwyddiant Safon Uwch i Ganolfan Chweched Dosbarth Coleg y Cymoedd

Gorffennaf

Alys yw 'Dewis y Bobl'!
21/07/2017

Alys yw 'Dewis y Bobl'!

Llongyfarchiadau i'n dysgwyr Gwisg Talentog
21/07/2017

Llongyfarchiadau i'n dysgwyr Gwisg Talentog

Ffarwelio â bwyty Llewellyn
21/07/2017

Ffarwelio â bwyty Llewellyn

Tiwtoriaid yn canmol llwyddiant anhygoel y dysgwyr
21/07/2017

Tiwtoriaid yn canmol llwyddiant anhygoel y dysgwyr

Mehefin

07/06/2017

Staff a Dysgwyr HND Gwneud Propiau yn arddangos eu gwaith yn 'New Blades' yn Llundain
09/06/2017

Staff a Dysgwyr HND Gwneud Propiau yn arddangos eu gwaith yn 'New Blades' yn Llundain

Gwisgoedd dysgwyr y Coleg yn llwyddiant enfawr ar y llwyfan cenedlaethol
22/06/2017

Gwisgoedd dysgwyr y Coleg yn llwyddiant enfawr ar y llwyfan cenedlaethol

01/01/0001

15/06/2017

Diwedd cyfnod i gampws y coleg
22/06/2017

Diwedd cyfnod i gampws y coleg

Mai

Dysgwyr y Cymoedd yn cael eu coroni'n Bencampwyr Undeb Rygbi Colegau Prydain ....... eto
15/05/2017

Dysgwyr y Cymoedd yn cael eu coroni'n Bencampwyr Undeb Rygbi Colegau Prydain ....... eto

18/05/2017

Myfyrwyr benywaidd y coleg yn cychwyn eu gyrfa pêl-droed cenedlaethol gyda chymorth gan un o sefydliadau blaenaf Cymru
12/05/2017

Myfyrwyr benywaidd y coleg yn cychwyn eu gyrfa pêl-droed cenedlaethol gyda chymorth gan un o sefydliadau blaenaf Cymru

Entrepreneuriaid ifanc y Cymoedd yn ennill Arian yng nghystadleuaeth Sgiliau
11/05/2017

Entrepreneuriaid ifanc y Cymoedd yn ennill Arian yng nghystadleuaeth Sgiliau

Coleg y Cymoedd yn Bencampwyr mewn cystadleuaeth Sgiliau rhyng-golegol
22/05/2017

Coleg y Cymoedd yn Bencampwyr mewn cystadleuaeth Sgiliau rhyng-golegol

08/05/2017

11/05/2017

12/05/2017

17/05/2017

Ebrill

Llwyddiant mewn cystadleuaeth sgiliau i fand o Goleg y Cymoedd
07/04/2017

Llwyddiant mewn cystadleuaeth sgiliau i fand o Goleg y Cymoedd

Deuawd y Cymoedd yn cyrraedd rownd derfynol ‘World Skills’
11/04/2017

Deuawd y Cymoedd yn cyrraedd rownd derfynol ‘World Skills’

07/04/2017

Llwyddiant mewn cystadleuaeth sgiliau i fyfyriwr technegau ewinedd o Gaerdydd
26/04/2017

Llwyddiant mewn cystadleuaeth sgiliau i fyfyriwr technegau ewinedd o Gaerdydd

Mawrth

Cyflogwyr ariannol mawrion yn mynd i Goleg y Cymoedd i gynnig cipolwg ar yrfa ym maes cyllid
28/03/2017

Cyflogwyr ariannol mawrion yn mynd i Goleg y Cymoedd i gynnig cipolwg ar yrfa ym maes cyllid

Dysgwyr y Cymoedd yn creu danteithion
30/03/2017

Dysgwyr y Cymoedd yn creu danteithion

08/03/2017

09/03/2017

20/03/2017

24/03/2017

24/03/2017

Chwefror

08/02/2017

07/02/2017

17/02/2017

17/02/2017

Ionawr

Cynllun prentisiaeth yn sicrhau llwyddiant mewn gwobrau cenedlaethol
04/01/2017

Cynllun prentisiaeth yn sicrhau llwyddiant mewn gwobrau cenedlaethol

10/01/2017

16/01/2017

18/01/2017

25/01/2017

25/01/2017

2016

Rhagfyr

Dysgwyr y Cymoedd yn cael eu hysbrydoli gan ymweliad â sefydliad byd-enwog
06/12/2016

Dysgwyr y Cymoedd yn cael eu hysbrydoli gan ymweliad â sefydliad byd-enwog

Hyfforddiant newydd wedi’i lansio ar gyfer gweithwyr Adnoddau Dynol y dyfodol
16/12/2016

Hyfforddiant newydd wedi’i lansio ar gyfer gweithwyr Adnoddau Dynol y dyfodol

Enillydd y gystadleuaeth cerdyn Nadolig
15/12/2016

Enillydd y gystadleuaeth cerdyn Nadolig

Tachwedd

Dysgu Oedolion yn Gwneud Gwahaniaeth yng Nghymru
21/11/2016

Dysgu Oedolion yn Gwneud Gwahaniaeth yng Nghymru

Dysgwyr y Cymoedd yn codi arian ar gyfer Cancr y Fron
15/11/2016

Dysgwyr y Cymoedd yn codi arian ar gyfer Cancr y Fron

16/11/2016

Cyrraedd y garreg filltir nesaf ar y campws £22 miliwn yn Aberdâr
04/11/2016

Cyrraedd y garreg filltir nesaf ar y campws £22 miliwn yn Aberdâr

Pantomeim Theatrau Rhondda Cynon Taf eleni - Dick Whittington
14/11/2016

Pantomeim Theatrau Rhondda Cynon Taf eleni - Dick Whittington

Dysgwyr o Gymru yn mwynhau taith unigryw i ganolfan ymchwil gwyddonol fyd enwog
24/11/2016

Dysgwyr o Gymru yn mwynhau taith unigryw i ganolfan ymchwil gwyddonol fyd enwog

Chwaraeodd dysgwyr y Cymoedd eu rhan yn y digwyddiad XScream llwyddiannus
17/11/2016

Chwaraeodd dysgwyr y Cymoedd eu rhan yn y digwyddiad XScream llwyddiannus

Hydref

Cawr o’r byd rygbi yn ysbrydoli dysgwyr y Cymoedd
03/10/2016

Cawr o’r byd rygbi yn ysbrydoli dysgwyr y Cymoedd

Coleg yn adeiladu ar y berthynas â’r byd busnes gyda’i benodiad diweddaraf
28/10/2016

Coleg yn adeiladu ar y berthynas â’r byd busnes gyda’i benodiad diweddaraf

Medi

Campws fydd coleg ‘ystyriol o ddementia’ cyntaf Cymru
22/09/2016

Campws fydd coleg ‘ystyriol o ddementia’ cyntaf Cymru

Medal aur paralympaidd i gyn-fyfyriwr y Coleg
19/09/2016

Medal aur paralympaidd i gyn-fyfyriwr y Coleg

Cynghorau Campws Coleg y Cymoedd
13/09/2016

Cynghorau Campws Coleg y Cymoedd

Dysgwyr coleg yn troedio’r diwydiant cerddoriaeth
12/09/2016

Dysgwyr coleg yn troedio’r diwydiant cerddoriaeth

Awst

Myfyrwyr Coleg y Cymoedd y llwyddo yn arholiadau ail-sefyll TGAU
25/08/2016

Myfyrwyr Coleg y Cymoedd y llwyddo yn arholiadau ail-sefyll TGAU

Coleg y Cymoedd yn dathlu blwyddyn arall o lwyddiant Lefel A
18/08/2016

Coleg y Cymoedd yn dathlu blwyddyn arall o lwyddiant Lefel A

Gweinidog yn llongyfarch graddedigion diweddaraf prentisiaeth BAMC
16/08/2016

Gweinidog yn llongyfarch graddedigion diweddaraf prentisiaeth BAMC

Sicrwydd o gychwyn disglair i ddysgwraig uchelgeisiol
09/08/2016

Sicrwydd o gychwyn disglair i ddysgwraig uchelgeisiol

Coleg y Cymoedd yn cyrraedd lefel efydd Gwobr Gofalwyr Ifanc y Coleg
31/08/2016

Coleg y Cymoedd yn cyrraedd lefel efydd Gwobr Gofalwyr Ifanc y Coleg

Gorffennaf

Peirianwyr Network Rail yn paratoi ar gyfer trydaneiddio Twnnel Hafren gan ddefnyddio’r adnodd hyfforddi mwyaf blaengar yn Ne Cymru
26/07/2016

Peirianwyr Network Rail yn paratoi ar gyfer trydaneiddio Twnnel Hafren gan ddefnyddio’r adnodd hyfforddi mwyaf blaengar yn Ne Cymru

Dysgwr Cwrs Gofal yng Ngholeg y Cymoedd ar ‘lwybr’ llwyddiant
13/07/2016

Dysgwr Cwrs Gofal yng Ngholeg y Cymoedd ar ‘lwybr’ llwyddiant

Cynllun Prentisiaeth yn fodd i ostwng ffigyrau diweithdra
12/07/2016

Cynllun Prentisiaeth yn fodd i ostwng ffigyrau diweithdra

Dyfarnu Gwobr Myfyrwraig CIPD y Flwyddyn i Un o Goleg y Cymoedd
08/07/2016

Dyfarnu Gwobr Myfyrwraig CIPD y Flwyddyn i Un o Goleg y Cymoedd

Coleg y Cymoedd yn atgyfnerthu’r cysylltiad gyda chymheiriaid yn Tsieina
07/07/2016

Coleg y Cymoedd yn atgyfnerthu’r cysylltiad gyda chymheiriaid yn Tsieina

Gwireddu breuddwyd dau o gwrs Cyfryngau Coleg y Cymoedd
06/07/2016

Gwireddu breuddwyd dau o gwrs Cyfryngau Coleg y Cymoedd

Teuluoedd yn elwa o Famau’n dychwelyd i addysg
05/07/2016

Teuluoedd yn elwa o Famau’n dychwelyd i addysg

Gwaith dysgwr yn addurno milfeddygfa
04/07/2016

Gwaith dysgwr yn addurno milfeddygfa

Mehefin

Dysgwyr yn gosod pegiau i nodi'r dyfodol i addysg yng Nghymoedd De Cymru
23/06/2016

Dysgwyr yn gosod pegiau i nodi'r dyfodol i addysg yng Nghymoedd De Cymru

Buddsoddiad gwerth hanner miliwn yn Heol Sardis
20/06/2016

Buddsoddiad gwerth hanner miliwn yn Heol Sardis

Llwyddiant i ddarpar addurnwraig mewn Gornest Sgiliau
17/06/2016

Llwyddiant i ddarpar addurnwraig mewn Gornest Sgiliau

Profiad gwaith dysgwyr o Dde Cymru yn yr Eidal
16/06/2016

Profiad gwaith dysgwyr o Dde Cymru yn yr Eidal

Jenkins, Seren y Cymoedd, a’i llygaid ar y gôl
14/06/2016

Jenkins, Seren y Cymoedd, a’i llygaid ar y gôl

Coleg y Cymoedd choose Dynistics’ dashboard technology Welsh further education college, Coleg y Cymoedd, has installed Active Dashboards from specialist software provider Dynistics to enhance the college’s information management across its entire organisation. The college, one of the largest further education providers in Wales, has campuses in Aberdare, Nantgarw, Rhondda and Ystrad Mynach, and has 12,000 learners and over 800 members of staff. The Active Dashboards from Dynistics will enable the college to connect information across each site to produce in-depth visual reports on key performance areas. Paulo Batista, Director, Planning and Funding, Coleg y Cymoedd, cited Dynistics’ impressive industry relevance as a major influence on their decision to employ Active Dashboards. “With proven success in the fast implementation of its dashboards with FE colleges, particularly in with Welsh colleges, we were impressed with Dynistics’ sector knowledge from the outset. This, coupled with how easy it is to utilise the Active Dashboards and configure them to meet our specific needs, really won us over. We’re convinced that we will very quickly be able to gain value from the visual dashboards, enhancing both our information management and decision making.” “We’re delighted Coleg y Cymoedd has chosen our Active Dashboards,” commented Jacob Kemp, Head of Direct Sales, Dynistics. “Data is taking an increasingly integral role within a college’s management function and with campuses in four different locations, Coleg y Cymoedd is already gaining benefit from a single view of its data. Yet with the application of Active Dashboards the college will be able to drill into detail at individual campus level whilst also gaining a comprehensive overview of all. This insight will help them to save time and improve accountability by reporting back easily across all departments, and greatly assist in planning and forecasting.”
13/06/2016

Coleg y Cymoedd choose Dynistics’ dashboard technology Welsh further education college, Coleg y Cymoedd, has installed Active Dashboards from specialist software provider Dynistics to enhance the college’s information management across its entire organisation. The college, one of the largest further education providers in Wales, has campuses in Aberdare, Nantgarw, Rhondda and Ystrad Mynach, and has 12,000 learners and over 800 members of staff. The Active Dashboards from Dynistics will enable the college to connect information across each site to produce in-depth visual reports on key performance areas. Paulo Batista, Director, Planning and Funding, Coleg y Cymoedd, cited Dynistics’ impressive industry relevance as a major influence on their decision to employ Active Dashboards. “With proven success in the fast implementation of its dashboards with FE colleges, particularly in with Welsh colleges, we were impressed with Dynistics’ sector knowledge from the outset. This, coupled with how easy it is to utilise the Active Dashboards and configure them to meet our specific needs, really won us over. We’re convinced that we will very quickly be able to gain value from the visual dashboards, enhancing both our information management and decision making.” “We’re delighted Coleg y Cymoedd has chosen our Active Dashboards,” commented Jacob Kemp, Head of Direct Sales, Dynistics. “Data is taking an increasingly integral role within a college’s management function and with campuses in four different locations, Coleg y Cymoedd is already gaining benefit from a single view of its data. Yet with the application of Active Dashboards the college will be able to drill into detail at individual campus level whilst also gaining a comprehensive overview of all. This insight will help them to save time and improve accountability by reporting back easily across all departments, and greatly assist in planning and forecasting.”

Datblygu’r genhedlaeth nesaf o bobl broffesiynol eiddo
09/06/2016

Datblygu’r genhedlaeth nesaf o bobl broffesiynol eiddo

Mai

Busnesau lleol i elwa o gyllid o £19m ar gyfer hyfforddiant yn y gweithle
25/05/2016

Busnesau lleol i elwa o gyllid o £19m ar gyfer hyfforddiant yn y gweithle

Coleg o Gymru’n teithio’r byd i wella safonau addysg
25/05/2016

Coleg o Gymru’n teithio’r byd i wella safonau addysg

Coleg y Cymoedd yn ymrwymo i fynd i’r afael â stigma iechyd meddwl
18/05/2016

Coleg y Cymoedd yn ymrwymo i fynd i’r afael â stigma iechyd meddwl

Prosiect Lleisiau Lleol yn ennill Gwobr Menter i Ddysgwyr y Cymoedd
10/05/2016

Prosiect Lleisiau Lleol yn ennill Gwobr Menter i Ddysgwyr y Cymoedd

Gŵyl gerddorol y Cymoedd wedu tyfu cymaint nes gorfod symud lleoliad 2016
05/05/2016

Gŵyl gerddorol y Cymoedd wedu tyfu cymaint nes gorfod symud lleoliad 2016

Tîm y Cymoedd rhy gryf i’r ymwelwyr o Seland Newydd
04/05/2016

Tîm y Cymoedd rhy gryf i’r ymwelwyr o Seland Newydd

Ebrill

Y Cymoedd yn bencampwyr rygbi yn erbyn eu hen elynion
27/04/2016

Y Cymoedd yn bencampwyr rygbi yn erbyn eu hen elynion

Gwersi gwyddoniaeth tu hwnt i’r byd hwn wedi i ddarlithydd fynd i archwilio canolfan wyddonol fyd-enwog
27/04/2016

Gwersi gwyddoniaeth tu hwnt i’r byd hwn wedi i ddarlithydd fynd i archwilio canolfan wyddonol fyd-enwog

Bwrdd Hyfforddiant y Diwydiant Adeiladu yn sefydlu Canolfan Arloesedd Adeiladu Cymru flaengar gwerth £6.5 miliwn gyda PCYDDS
13/04/2016

Bwrdd Hyfforddiant y Diwydiant Adeiladu yn sefydlu Canolfan Arloesedd Adeiladu Cymru flaengar gwerth £6.5 miliwn gyda PCYDDS

Coleg y Cymoedd yn mynd ag arbenigedd addysgu i Fietnam
08/04/2016

Coleg y Cymoedd yn mynd ag arbenigedd addysgu i Fietnam

Llwyddiant i fyfyrwraig gwasanaethau ewinedd o Donyrefail mewn Gornest Sgiliau
06/04/2016

Llwyddiant i fyfyrwraig gwasanaethau ewinedd o Donyrefail mewn Gornest Sgiliau

Prentisiaid Awyrofod yn hedfan i Tseina
04/04/2016

Prentisiaid Awyrofod yn hedfan i Tseina

Perfformwyr o Goleg y Cymoedd yn paratoi ar gyfer y ‘West End’
04/04/2016

Perfformwyr o Goleg y Cymoedd yn paratoi ar gyfer y ‘West End’

Egin wneuthurwraig ffilm yn ennill gwobr ar ôl chwalu rhwystrau ym maes iechyd meddwl
01/04/2016

Egin wneuthurwraig ffilm yn ennill gwobr ar ôl chwalu rhwystrau ym maes iechyd meddwl

Mawrth

Three talented Coleg y Cymoedd footballers will be playing on the international field after being selected to represent their country. Players Joseph Evans, Joshua Maksimovic and Samuel Jones have been selected to represent Wales Colleges and Schools in the competitive international campaign. Joseph and Joshua, who study Level 3 Sport, and Samuel, who studies A levels, will be competing against all the home nations travelling to Scotland and Northern Ireland to compete in the Centenary Shield alongside players from across Wales. Josh has been selected to participate in the prestigious Roma Caput Mundi competition involving international teams from across Europe that Joe played in last year. Joseph (18 from Beddau) plays Centre Back, Joshua (17 from Llantwit Fardre) plays Centre Forward and Samuel (18 from Pontypridd) plays on the Wing for the Coleg y Cymoedd Nantgarw Football first team. Alongside the college football academy all three learners play for Cambrian & Clydach Football Club for the firsts and the Youth team with Joshua and Samuel also having been selected for the FAW Academy team. Sport tutor on the football pathway Al Lewis said: “All the coaching staff are delighted with these honours. They are the product of lots of hard work and great attitude by the boys who have fully committed to the college football programme.” Winger Samuel Jones said: “Coleg y Cymoedd has given me great opportunities. I really enjoy playing for the team as the standard is high and it’s a fantastic team atmosphere. I was really surprised to be chosen to play for Wales Colleges and Schools in this competition abroad and am really looking forward to the experience.”  The Sports Academy at Coleg y Cymoedd allows learners to split their time between working towards relevant qualifications and improving their skills on the field. The college has also recently launched an Elite Female Football Academy with the Football Association of Wales based at the Ystrad Mynach campus. Find out about Coleg y Cymoedd sport courses here: www.cymoedd.ac.uk/courses/subject-areas/sport.aspx
24/03/2016

Three talented Coleg y Cymoedd footballers will be playing on the international field after being selected to represent their country. Players Joseph Evans, Joshua Maksimovic and Samuel Jones have been selected to represent Wales Colleges and Schools in the competitive international campaign. Joseph and Joshua, who study Level 3 Sport, and Samuel, who studies A levels, will be competing against all the home nations travelling to Scotland and Northern Ireland to compete in the Centenary Shield alongside players from across Wales. Josh has been selected to participate in the prestigious Roma Caput Mundi competition involving international teams from across Europe that Joe played in last year. Joseph (18 from Beddau) plays Centre Back, Joshua (17 from Llantwit Fardre) plays Centre Forward and Samuel (18 from Pontypridd) plays on the Wing for the Coleg y Cymoedd Nantgarw Football first team. Alongside the college football academy all three learners play for Cambrian & Clydach Football Club for the firsts and the Youth team with Joshua and Samuel also having been selected for the FAW Academy team. Sport tutor on the football pathway Al Lewis said: “All the coaching staff are delighted with these honours. They are the product of lots of hard work and great attitude by the boys who have fully committed to the college football programme.” Winger Samuel Jones said: “Coleg y Cymoedd has given me great opportunities. I really enjoy playing for the team as the standard is high and it’s a fantastic team atmosphere. I was really surprised to be chosen to play for Wales Colleges and Schools in this competition abroad and am really looking forward to the experience.” The Sports Academy at Coleg y Cymoedd allows learners to split their time between working towards relevant qualifications and improving their skills on the field. The college has also recently launched an Elite Female Football Academy with the Football Association of Wales based at the Ystrad Mynach campus. Find out about Coleg y Cymoedd sport courses here: www.cymoedd.ac.uk/courses/subject-areas/sport.aspx

Cymdeithas yn dathlu bywyd comedïwr o Gaerffili gyda phryd o fwyd.
23/03/2016

Cymdeithas yn dathlu bywyd comedïwr o Gaerffili gyda phryd o fwyd.

Plymwr o Gymru’n sodro’r gwrthwynebwyr
22/03/2016

Plymwr o Gymru’n sodro’r gwrthwynebwyr

Cynnig gan Rydychen i fyfyriwr o’r Cymoedd
17/03/2016

Cynnig gan Rydychen i fyfyriwr o’r Cymoedd

Prentis ar lwybr yrfa ddelfrydol
15/03/2016

Prentis ar lwybr yrfa ddelfrydol

Coleg y Cymoedd yn cefnogi Busnesau RhCT
14/03/2016

Coleg y Cymoedd yn cefnogi Busnesau RhCT

Dysgwyr Coleg y Cymoedd yn ffilmio cystadleuaeth menter genedlaethol
09/03/2016

Dysgwyr Coleg y Cymoedd yn ffilmio cystadleuaeth menter genedlaethol

Dysgwyr y Cymoedd ar y brig mewn Pencampwriaethau Coginio
08/03/2016

Dysgwyr y Cymoedd ar y brig mewn Pencampwriaethau Coginio

Tiwtoriaid yn cael eu symblyu i redeg marathon Llundain
07/03/2016

Tiwtoriaid yn cael eu symblyu i redeg marathon Llundain

Ymchwil gofal plant yn llwyddo 100%
03/03/2016

Ymchwil gofal plant yn llwyddo 100%

Y Prif Weinidog yn torri’r dywarchen gyntaf ar Gampws gwerth £22 miliwn Aberdâr
02/03/2016

Y Prif Weinidog yn torri’r dywarchen gyntaf ar Gampws gwerth £22 miliwn Aberdâr

Chwefror

Dysgwraig yn lansio ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o bryder
25/02/2016

Dysgwraig yn lansio ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o bryder

Dysgwyr arlwyo yn ennill Gwobrau BRIT
29/02/2016

Dysgwyr arlwyo yn ennill Gwobrau BRIT

Chwaraewyr rygbi’n cael cychwyn da yng Ngholeg y Cymoedd
10/02/2016

Chwaraewyr rygbi’n cael cychwyn da yng Ngholeg y Cymoedd

Prentis cwmni GE Aviation Cymru yn ennill Prentis Nodedig y Flwyddyn y DU
04/02/2016

Prentis cwmni GE Aviation Cymru yn ennill Prentis Nodedig y Flwyddyn y DU

Ionawr

Llais ifanc talentog
29/01/2016

Llais ifanc talentog

Dysgwr llythrennedd yn trosi sgiliau newydd yn llyfr rygbi
28/01/2016

Dysgwr llythrennedd yn trosi sgiliau newydd yn llyfr rygbi

Coleg y Cymoedd yn bencampwyr Rygbi Cyngrair Elit Colegau Cymru
19/01/2016

Coleg y Cymoedd yn bencampwyr Rygbi Cyngrair Elit Colegau Cymru

Cyn-fyfyriwr Coleg y Cymoedd a enillodd le ym Mhrifysgol Caergrawnt yn helpu myfyrwyr eraill i lwyddo yn eu harholiadau
07/01/2016

Cyn-fyfyriwr Coleg y Cymoedd a enillodd le ym Mhrifysgol Caergrawnt yn helpu myfyrwyr eraill i lwyddo yn eu harholiadau

2015

Rhagfyr

Anrhydeddu Tiwtor sy’n ysbrydoli ei myfyrwyr
18/12/2015

Anrhydeddu Tiwtor sy’n ysbrydoli ei myfyrwyr

Gwaith adeiladu i gychwyn ar gampws newydd £20 miliwn Coleg y Cymoedd yn Aberdâr wrth i’r cynllniau gael eu derbyn
18/12/2015

Gwaith adeiladu i gychwyn ar gampws newydd £20 miliwn Coleg y Cymoedd yn Aberdâr wrth i’r cynllniau gael eu derbyn

Dysgwyr yn Creu ar gyfer dyfodol Nepal
17/12/2015

Dysgwyr yn Creu ar gyfer dyfodol Nepal

Darpar weithwyr proffesiynol yn cael blas ar fyd arian
16/12/2015

Darpar weithwyr proffesiynol yn cael blas ar fyd arian

Dysgwyr y cwrs harddwch yn rhannu ewyllys da'r Nadolig i'r rhai mewn angen
15/12/2015

Dysgwyr y cwrs harddwch yn rhannu ewyllys da'r Nadolig i'r rhai mewn angen

Dillad wedi’u huwchgylchu’n chwaethus yn barod am y sioe ffasiwn
11/12/2015

Dillad wedi’u huwchgylchu’n chwaethus yn barod am y sioe ffasiwn

Recriwtiaid newydd cwmni yn llwyddo drwy dilyn llwybr prentisiaeth
10/12/2015

Recriwtiaid newydd cwmni yn llwyddo drwy dilyn llwybr prentisiaeth

Gwahoddiad i bobl ifanc Cymru dyfu’n wyllt
08/12/2015

Gwahoddiad i bobl ifanc Cymru dyfu’n wyllt

Egin entrepreneuriaid yn paratoi at sialens adwerthu’n y ddinas
03/12/2015

Egin entrepreneuriaid yn paratoi at sialens adwerthu’n y ddinas

Prentis arbennig wedi cyrraedd rhestr fer y gwobrau mawr
02/12/2015

Prentis arbennig wedi cyrraedd rhestr fer y gwobrau mawr

Myfyrwraig o'r Cymoedd ymysg goreuon y DU yn rownd derfynol WorldSkills
01/12/2015

Myfyrwraig o'r Cymoedd ymysg goreuon y DU yn rownd derfynol WorldSkills

Tachwedd

Prentis uchelgeisiol ymhlith y pen perfformwyr busnes
26/11/2015

Prentis uchelgeisiol ymhlith y pen perfformwyr busnes

Cyhoeddi enwau chwaraewyr sgwad merched Cymru
25/11/2015

Cyhoeddi enwau chwaraewyr sgwad merched Cymru

Dysgwyr Gofal Coleg y Cymoedd yn anelu am yrfa lwyddiannus
24/11/2015

Dysgwyr Gofal Coleg y Cymoedd yn anelu am yrfa lwyddiannus

Llysgenhadon o ddysgwyr â’u bryd ar fyd busnes
19/11/2015

Llysgenhadon o ddysgwyr â’u bryd ar fyd busnes

I’r ffeinal mewn steil am yr eildro
18/11/2015

I’r ffeinal mewn steil am yr eildro

Dirprwyaeth uchel ei phroffil o Tsieina yn ymweld â Choleg y Cymoedd
13/11/2015

Dirprwyaeth uchel ei phroffil o Tsieina yn ymweld â Choleg y Cymoedd

Cyn-ddysgwraig yn dal ei gafael ar deitl ym Nghampau Byd Athletau IPC
05/11/2015

Cyn-ddysgwraig yn dal ei gafael ar deitl ym Nghampau Byd Athletau IPC

Dysgwyr yn newid gêr yn y ganolfan newydd trin cerbydau gwerth miliynau
04/11/2015

Dysgwyr yn newid gêr yn y ganolfan newydd trin cerbydau gwerth miliynau

Hydref

Perfformiadau proffesiynol o weithiau Shakespeare i’w cynnal ar Noson Guto Ffowc
30/10/2015

Perfformiadau proffesiynol o weithiau Shakespeare i’w cynnal ar Noson Guto Ffowc

Dysgwyr creadigol arswydus o dalentog
29/10/2015

Dysgwyr creadigol arswydus o dalentog

Gweddnewid bwyty’r coleg ar ôl cael ei enwi ymhlith y goreuon
23/11/2015

Gweddnewid bwyty’r coleg ar ôl cael ei enwi ymhlith y goreuon

Pêl-droed Merched yng Ngholegau Cymru ar Gynnydd
20/10/2015

Pêl-droed Merched yng Ngholegau Cymru ar Gynnydd

Academi Elit Pêl-droed yn cael llwyddiant cenedlaethol
16/10/2015

Academi Elit Pêl-droed yn cael llwyddiant cenedlaethol

Hyfforddwr yn arddangos ymroddiad eithriadol i’w ddysgwyr drwy gydol ei frwydr yn erbyn canser.
09/10/2015

Hyfforddwr yn arddangos ymroddiad eithriadol i’w ddysgwyr drwy gydol ei frwydr yn erbyn canser.

Athletwraig ysgogol yn denu edmygedd enillwyr Gwobrau Coleg y Cymoedd
08/10/2015

Athletwraig ysgogol yn denu edmygedd enillwyr Gwobrau Coleg y Cymoedd

Coleg y Cymoedd yn ennill statws academi rygbi
05/10/2015

Coleg y Cymoedd yn ennill statws academi rygbi

Cyn fyfyriwr Chwaraeon yn cwrdd â’r Tywysog William
02/10/2015

Cyn fyfyriwr Chwaraeon yn cwrdd â’r Tywysog William

Medi

Mae Coleg y Cymoedd yn galw ar y gymuned i ymuno ag ymgyrch ‘Stoptober’
30/09/2015

Mae Coleg y Cymoedd yn galw ar y gymuned i ymuno ag ymgyrch ‘Stoptober’

Zoe yn llysgennad teilwng o fod ar restr fer Prentis y Flwyddyn
29/09/2015

Zoe yn llysgennad teilwng o fod ar restr fer Prentis y Flwyddyn

Arweinydd Plaid Cymru yn ymweld â Champws Coleg y Cymoedd
28/09/2015

Arweinydd Plaid Cymru yn ymweld â Champws Coleg y Cymoedd

Cwrs Celf Sylfaen a Dylunio o fri yn symud i Goleg y Cymoedd ar ei benblwydd yn 25ain
25/09/2015

Cwrs Celf Sylfaen a Dylunio o fri yn symud i Goleg y Cymoedd ar ei benblwydd yn 25ain

Gwobr Menter Genedlaethol i fenter ‘Trading Places’ De Ddwyrain Cymru
01/01/0001

Gwobr Menter Genedlaethol i fenter ‘Trading Places’ De Ddwyrain Cymru

Y Prif Weinidog yn cyfarfod y genhedlaeth reilffyrdd newydd
17/09/2015

Y Prif Weinidog yn cyfarfod y genhedlaeth reilffyrdd newydd

Dysgwr yn cael blas ar fywyd mewn llywodraeth mewn interniaeth nodedig
16/09/2015

Dysgwr yn cael blas ar fywyd mewn llywodraeth mewn interniaeth nodedig

Clod i ddysgwr ysbrydoledig gan Gymdeithas y Colegau
15/09/2015

Clod i ddysgwr ysbrydoledig gan Gymdeithas y Colegau

Awst

Dysgwyr galwedigaethol ar lwybr llwyddiant
28/08/2015

Dysgwyr galwedigaethol ar lwybr llwyddiant

Coleg y Cymoedd yn dathlu eu llwyddiannau Lefel A
13/08/2015

Coleg y Cymoedd yn dathlu eu llwyddiannau Lefel A

Gorffennaf

Dysgwr o'r Coleg yn wir lysgennad dros Ofalwyr Ifanc
13/07/2015

Dysgwr o'r Coleg yn wir lysgennad dros Ofalwyr Ifanc

Ymweliad barnwr yn ysbrydoli myfyrwyr y gyfraith
09/07/2015

Ymweliad barnwr yn ysbrydoli myfyrwyr y gyfraith

Campws Newydd ar gyfer Aberdâr
07/07/2015

Campws Newydd ar gyfer Aberdâr

Y Coleg yn Lansio CynllunTeithio Gwobr Platinwm
06/07/2015

Y Coleg yn Lansio CynllunTeithio Gwobr Platinwm

Aur ydy Popeth Melyn wrth i’r Coleg ennill Safon Aur Corfforaethol
02/07/2015

Aur ydy Popeth Melyn wrth i’r Coleg ennill Safon Aur Corfforaethol

Dysgwr Coleg y Cymoedd yn chwifio baner Cymru yn Fforwm Ffilm Ieuenctid Ewrop 2015
21/07/2015

Dysgwr Coleg y Cymoedd yn chwifio baner Cymru yn Fforwm Ffilm Ieuenctid Ewrop 2015

Mehefin

Pobl Ifanc yn Ne Cymru yn darlunio llyfr newydd am fywyd yn y Cymoedd
30/06/2015

Pobl Ifanc yn Ne Cymru yn darlunio llyfr newydd am fywyd yn y Cymoedd

Anrhydeddu Tiwtor Busnes yn y Gwobrau Addysgu Cenedlaethol
29/06/2015

Anrhydeddu Tiwtor Busnes yn y Gwobrau Addysgu Cenedlaethol

Dysgwyr yn darparu cysur i Famau Affrica
25/06/2015

Dysgwyr yn darparu cysur i Famau Affrica

Mam o Dredegar Newydd yn ennill Dysgwr y Flwyddyn
24/06/2015

Mam o Dredegar Newydd yn ennill Dysgwr y Flwyddyn

Dysgwr yn taclo'r cynllun hyfforddi yn Unol Daleithau America
23/06/2015

Dysgwr yn taclo'r cynllun hyfforddi yn Unol Daleithau America

Yr Athro Julien Baker PhD, cyn ddysgwr yng Ngholeg y Cymoedd, yn ennill gwobr aur
12/06/2015

Yr Athro Julien Baker PhD, cyn ddysgwr yng Ngholeg y Cymoedd, yn ennill gwobr aur

Dysgwyr yn Ne Cymru yn anelu am y sêr
12/06/2015

Dysgwyr yn Ne Cymru yn anelu am y sêr

Dysgwyr ar drywydd addysg o’r radd flaenaf yn y Ganolfan Ragoriaeth newydd
04/06/2015

Dysgwyr ar drywydd addysg o’r radd flaenaf yn y Ganolfan Ragoriaeth newydd

Mai

Dysgwyr yn cyfrannu i helpu cyn-filwyr
21/05/2015

Dysgwyr yn cyfrannu i helpu cyn-filwyr

Dysgwraig o'r coleg mewn cystadleuaeth ranbarthol ym myd eiddo
20/05/2015

Dysgwraig o'r coleg mewn cystadleuaeth ranbarthol ym myd eiddo

Tiwtor Busnes Yng Ngholeg y Cymoedd ar restr fer i dderbyn gwobr genedlaethol
14/05/2015

Tiwtor Busnes Yng Ngholeg y Cymoedd ar restr fer i dderbyn gwobr genedlaethol

Dysgwr o Goleg y Cymoedd yn drydydd
13/05/2015

Dysgwr o Goleg y Cymoedd yn drydydd

Arsenal David Dein yn canfod y rhwyd gyda dysgwyr Coleg y Cymoedd
12/05/2015

Arsenal David Dein yn canfod y rhwyd gyda dysgwyr Coleg y Cymoedd

Myfyrwyr Coleg y Cymoedd yn cael profiad o 'Fywyd Myfyrwyr' yn Rhydychen
07/05/2015

Myfyrwyr Coleg y Cymoedd yn cael profiad o 'Fywyd Myfyrwyr' yn Rhydychen

Capten yn canmol dysgwyr Coleg y Cymoedd
07/05/2015

Capten yn canmol dysgwyr Coleg y Cymoedd

Yn Coleg yn bencampwyr rygbi
06/05/2015

Yn Coleg yn bencampwyr rygbi

Ebrill

Dysgwr yn cyrraedd y brig
30/04/2015

Dysgwr yn cyrraedd y brig

Gwneuthurwyr ffilm ifanc yn ennill y wobr gyntaf
24/04/2015

Gwneuthurwyr ffilm ifanc yn ennill y wobr gyntaf

Prentis o blymwr ar flaen y gad
22/04/2015

Prentis o blymwr ar flaen y gad

Dysgwr yn cyhoeddi ‘Canllawiau Defnyddio Cyfrifiadur ar gyfer yr Pobl Hŷn’
21/04/2015

Dysgwr yn cyhoeddi ‘Canllawiau Defnyddio Cyfrifiadur ar gyfer yr Pobl Hŷn’

Gŵr o Bontypridd yn Ennill Cystadleuaeth Trin Gwallt
15/04/2015

Gŵr o Bontypridd yn Ennill Cystadleuaeth Trin Gwallt

Dysgwyr ddim yn colli allan wrth i’r Coleg ystyried mesurau i dorri costau
14/04/2015

Dysgwyr ddim yn colli allan wrth i’r Coleg ystyried mesurau i dorri costau

Alexander, y Llanc o Aberdâr, yn ennill cystadleuaeth i fecan-beirianwyr Cymru
13/04/2015

Alexander, y Llanc o Aberdâr, yn ennill cystadleuaeth i fecan-beirianwyr Cymru

Artistiaid Cymraeg yn rhoi perfformiadau y coleg
01/04/2015

Artistiaid Cymraeg yn rhoi perfformiadau y coleg

Mawrth

Rygbi Cynghrair Cymru a Choleg y Cymoedd yn lansio Academi newydd Rygbi’r Gynghrair
26/03/2015

Rygbi Cynghrair Cymru a Choleg y Cymoedd yn lansio Academi newydd Rygbi’r Gynghrair

Dysgwyr Coleg y Cymoedd yn ymarfer eu sgiliau siarad Cymraeg
26/03/2015

Dysgwyr Coleg y Cymoedd yn ymarfer eu sgiliau siarad Cymraeg

Myfyrwyr cynllun 'Learning Curve' gydag achos i ddathlu
25/03/2015

Myfyrwyr cynllun 'Learning Curve' gydag achos i ddathlu

Gwledd o fedalau i'n Dysgwyr yn y Pencampwriaethau Coginiol
24/03/2015

Gwledd o fedalau i'n Dysgwyr yn y Pencampwriaethau Coginiol

Dysgwyr yn taclo hyrwyddo rhifyn o'r gomedi ‘High Hopes’
23/03/2015

Dysgwyr yn taclo hyrwyddo rhifyn o'r gomedi ‘High Hopes’

Dysgwyr cyswllt ysgolion yn gwneud yn dda mewn cystadlaethau rhanbarthol
18/03/2015

Dysgwyr cyswllt ysgolion yn gwneud yn dda mewn cystadlaethau rhanbarthol

Cynigion Rhydychen a Chaergrawnt i ddysgwyr y Cymoedd
17/03/2015

Cynigion Rhydychen a Chaergrawnt i ddysgwyr y Cymoedd

Prentisiaid ar y trywydd iawn i lwyddo diolch i gwrs arloesol
12/03/2015

Prentisiaid ar y trywydd iawn i lwyddo diolch i gwrs arloesol

Coleg y Cymoedd yn ennill gwobr am waith rhyngwladol
10/03/2015

Coleg y Cymoedd yn ennill gwobr am waith rhyngwladol

Peldroediwr o Goleg y Cymoedd ar y maes rhyngwladol
05/03/2015

Peldroediwr o Goleg y Cymoedd ar y maes rhyngwladol

Coleg y Cymoedd yn cynnal cystadleuaeth ryng-golegol gyntaf
04/03/2015

Coleg y Cymoedd yn cynnal cystadleuaeth ryng-golegol gyntaf

Pêl droed Merched Cymru yn cael hwb enfawr wrth lansio’r academi elît newydd
02/03/2015

Pêl droed Merched Cymru yn cael hwb enfawr wrth lansio’r academi elît newydd

Chwefror

Dysgwyr y cwrs Adeiladu yn gwirfoddoli i baentio ysgol leol
26/02/2015

Dysgwyr y cwrs Adeiladu yn gwirfoddoli i baentio ysgol leol

Dysgwyr y cwrs arlwyo'n llunio sgiliau newydd mewn dosbarth meistr cerflunio ia
25/02/2015

Dysgwyr y cwrs arlwyo'n llunio sgiliau newydd mewn dosbarth meistr cerflunio ia

Dysgwyr yn mentro i Ogof y Dreigiau at achos da
13/02/2015

Dysgwyr yn mentro i Ogof y Dreigiau at achos da

Cydnabod myfyriwr chwaraeon o Goleg y Cymoedd am Gynhwysiad ac Amrywiaeth
11/02/2015

Cydnabod myfyriwr chwaraeon o Goleg y Cymoedd am Gynhwysiad ac Amrywiaeth

Cynlluniau ar gyfer campws newydd ysblennydd Aberdâr gam yn nes
05/02/2015

Cynlluniau ar gyfer campws newydd ysblennydd Aberdâr gam yn nes

Ionawr

Cydnabod y Coleg fel cyflogwr enghreifftiol
30/01/2015

Cydnabod y Coleg fel cyflogwr enghreifftiol

Chwaraewyr Coleg y Cymoedd yn cael eu dewis i Sgwad Cenedlaethol Cymru dan 20 ar gyfer Gemau’r Chwe Gwlad
28/01/2015

Chwaraewyr Coleg y Cymoedd yn cael eu dewis i Sgwad Cenedlaethol Cymru dan 20 ar gyfer Gemau’r Chwe Gwlad

Prentisiaethau newydd ym maes chwaraeon yn y Coleg
22/01/2015

Prentisiaethau newydd ym maes chwaraeon yn y Coleg

Coleg y Cymoedd yn derbyn grant o £100,000 ar gyfer datblygiad newydd
20/01/2015

Coleg y Cymoedd yn derbyn grant o £100,000 ar gyfer datblygiad newydd

Dysgwyr y Cymoedd a’r lleoliad yn cael eu dewis ar gyfer rowndiau cyn-derfynol cystadleuaeth cogyddion ifanc Cymru
13/01/2015

Dysgwyr y Cymoedd a’r lleoliad yn cael eu dewis ar gyfer rowndiau cyn-derfynol cystadleuaeth cogyddion ifanc Cymru

Tymor ennill gwobrau yng Ngholeg y Cymoedd
12/01/2015

Tymor ennill gwobrau yng Ngholeg y Cymoedd

Dysgwr yn ennill profiad drwy ei lleoliad ar brosiect Ymchwil Nuffield
06/01/2015

Dysgwr yn ennill profiad drwy ei lleoliad ar brosiect Ymchwil Nuffield

Gweithdy Shauna'n ysbrydoli dysgwyr y Cymoedd
08/01/2015

Gweithdy Shauna'n ysbrydoli dysgwyr y Cymoedd

2014

Rhagfyr

O ydyn ddim...Rhan flaenllaw yn Creu Gwisgoedd
18/12/2014

O ydyn ddim...Rhan flaenllaw yn Creu Gwisgoedd

Dysgwyr Harddwch yn arddangos Ysbryd yr Ŵyl
17/12/2014

Dysgwyr Harddwch yn arddangos Ysbryd yr Ŵyl

Dysgwraig yn ennill y marciau gorau yn y wlad
12/12/2014

Dysgwraig yn ennill y marciau gorau yn y wlad

O Lefel A i wirfoddoli yn Ynysoedd y Philipinau
10/12/2014

O Lefel A i wirfoddoli yn Ynysoedd y Philipinau

Chwaraewyr pêl foli Coleg y Cymoedd yn ennill eu lle ym Mhencampwriaethau Prydain
04/12/2014

Chwaraewyr pêl foli Coleg y Cymoedd yn ennill eu lle ym Mhencampwriaethau Prydain

Tachwedd

Dysgwyr Coleg y Cymoedd yn cael profiad o fywyd myfyriwr yn Rhydychen
28/11/2014

Dysgwyr Coleg y Cymoedd yn cael profiad o fywyd myfyriwr yn Rhydychen

Llanc o Bontypridd yn ymuno â Thîm y Gleision
27/11/2014

Llanc o Bontypridd yn ymuno â Thîm y Gleision

Cerddi'r Rhyfel Byd Cyntaf yn ysbrydoli dysgwyr Coleg y Cymoedd
21/11/2014

Cerddi'r Rhyfel Byd Cyntaf yn ysbrydoli dysgwyr Coleg y Cymoedd

Llwyddiant ym maes chwaraeon i Ferched Coleg y Cymoedd
20/11/2014

Llwyddiant ym maes chwaraeon i Ferched Coleg y Cymoedd

Gwobr i dîm darpar entrepeneuriaid Coleg y Cymoedd mewn cystadleuaeth Genedlaethol.
17/11/2014

Gwobr i dîm darpar entrepeneuriaid Coleg y Cymoedd mewn cystadleuaeth Genedlaethol.

Uwchgylchu 'boutique chic' yn llwyddiant ar y llwyfan ffasiwn
14/11/2014

Uwchgylchu 'boutique chic' yn llwyddiant ar y llwyfan ffasiwn

Canmoliaeth i’r Coleg am wella bywydau pobl ifanc
12/11/2014

Canmoliaeth i’r Coleg am wella bywydau pobl ifanc

Tiwtoriaid mewn sbri ras Bwci Bo
06/11/2014

Tiwtoriaid mewn sbri ras Bwci Bo

O Ddysgu Sylfaen i PHD
04/11/2014

O Ddysgu Sylfaen i PHD

Hydref

Y Dysgwyr sydd ben ac ysgwydd yn well na'r gweddill
29/10/2014

Y Dysgwyr sydd ben ac ysgwydd yn well na'r gweddill

Ai myfyrwyr Coleg y cymoedd fydd egin entrepreneuriaid nesaf y genedl?
28/10/2014

Ai myfyrwyr Coleg y cymoedd fydd egin entrepreneuriaid nesaf y genedl?

Egin wleidyddion Coleg y Cymoedd yn creu argraff ar Aelod o’r Cynulliad
24/10/2014

Egin wleidyddion Coleg y Cymoedd yn creu argraff ar Aelod o’r Cynulliad

Enillwyr Lleol Gwobr Pearson yn y ras am Wobr Aur Genedlaethol y DU am Addysgu
23/10/2014

Enillwyr Lleol Gwobr Pearson yn y ras am Wobr Aur Genedlaethol y DU am Addysgu

Breuddwyd myfyrwyr Coleg y Cymoedd yn ‘esblygu’
14/10/2014

Breuddwyd myfyrwyr Coleg y Cymoedd yn ‘esblygu’

Dysgwraig o’r Porth yn gobeithio y bydd profiad gyda SkillsCymru yn helpu menter busnes newydd
09/10/2014

Dysgwraig o’r Porth yn gobeithio y bydd profiad gyda SkillsCymru yn helpu menter busnes newydd

Cysgu Allan dros y digartref
08/10/2014

Cysgu Allan dros y digartref

Dysgwraig o'r Rhondda'n gwireddu ei breuddwyd deledol yng Nghaeredin
07/10/2014

Dysgwraig o'r Rhondda'n gwireddu ei breuddwyd deledol yng Nghaeredin

Myfyrwaig o Ferthyr yn coginio yn America
01/10/2014

Myfyrwaig o Ferthyr yn coginio yn America

Medi

Dathliad i ddysgwyr a thiwtoriaid Caerffili
30/09/2014

Dathliad i ddysgwyr a thiwtoriaid Caerffili

Myfyriwr yn athro yn ei hen goleg
29/09/2014

Myfyriwr yn athro yn ei hen goleg

Myfyrwyr o Gymru yn y Dwyrain pell
24/09/2014

Myfyrwyr o Gymru yn y Dwyrain pell

Prentisiaid ar y cledrau ar gyfer gyrfa o’r radd flaenaf
19/09/2014

Prentisiaid ar y cledrau ar gyfer gyrfa o’r radd flaenaf

Coleg y Cymoedd yn dathlu llwyddiant dysgwyr nodedig am y tro cyntaf
10/09/2014

Coleg y Cymoedd yn dathlu llwyddiant dysgwyr nodedig am y tro cyntaf

Coleg y Cymoedd yn gweld y golau drwy Fuddsoddiad Gwyrdd
12/09/2014

Coleg y Cymoedd yn gweld y golau drwy Fuddsoddiad Gwyrdd

Awst

Llwyddiant dysgwyr cyrsiau galwedigaethol
13/08/2014

Llwyddiant dysgwyr cyrsiau galwedigaethol

Coleg y Cymoedd yn dathlu llwyddiannau Lefel A
14/08/2014

Coleg y Cymoedd yn dathlu llwyddiannau Lefel A

O-O-Saith Nantgarw
10/08/2014

O-O-Saith Nantgarw

Gorffennaf

Prentisiaid yn creu argraff yn y seremoni graddio TG
23/07/2014

Prentisiaid yn creu argraff yn y seremoni graddio TG

Myfyriwr o Gaerffili yn cyfnewid ystafell ddosbareth am y ciwi
16/07/2014

Myfyriwr o Gaerffili yn cyfnewid ystafell ddosbareth am y ciwi

Myfyrwyr cwrs Cerbydau Modur yn cael adnoddau newydd
15/07/2014

Myfyrwyr cwrs Cerbydau Modur yn cael adnoddau newydd

Trydydd i Rebecca yng Ngwobrau Myfyrwyr y Flwyddyn yn y DU
11/07/2014

Trydydd i Rebecca yng Ngwobrau Myfyrwyr y Flwyddyn yn y DU

Enillwyr o'r Coleg yn Ymweld â Llundain
10/07/2014

Enillwyr o'r Coleg yn Ymweld â Llundain

Canmoliaeth i Gynllun Iaith Gymraeg y Colegau cyfun
08/07/2014

Canmoliaeth i Gynllun Iaith Gymraeg y Colegau cyfun

Adnoddau’r Coleg i hyfforddi darpar weithwyr y Rheilffordd
03/07/2014

Adnoddau’r Coleg i hyfforddi darpar weithwyr y Rheilffordd

Myfyrwyr yn ddyfarnwyr yn agoriad Canolfan Chwaraeon Elite newydd
03/07/2014

Myfyrwyr yn ddyfarnwyr yn agoriad Canolfan Chwaraeon Elite newydd

O’r coleg i Gambodia
02/07/2014

O’r coleg i Gambodia

Aelod Seneddol lleol yn symbylu'r Dysgwyr cwrs Busnes
01/07/2014

Aelod Seneddol lleol yn symbylu'r Dysgwyr cwrs Busnes

Mehefin

Y Coleg yn arbrofi gyda Bwyd Fegan gyda chogyddion proffesiynol
27/06/2014

Y Coleg yn arbrofi gyda Bwyd Fegan gyda chogyddion proffesiynol

Tiwtor Uchelgeisiol yn parhau i ddysgu i ennill Teitl Myfyriwr y Flwyddyn
26/06/2014

Tiwtor Uchelgeisiol yn parhau i ddysgu i ennill Teitl Myfyriwr y Flwyddyn

Dysgwyr yn disgleirio mewn Cystadleuaeth Fyd-eang i Feirdd
24/06/2014

Dysgwyr yn disgleirio mewn Cystadleuaeth Fyd-eang i Feirdd

Cydnabod llwyddiannau dysgu mam ifanc
20/06/2014

Cydnabod llwyddiannau dysgu mam ifanc

Dysgwyr yn dathlu llwyddiant ar y 'Carped Coch'
19/06/2014

Dysgwyr yn dathlu llwyddiant ar y 'Carped Coch'

Dyfarnu Merch o’r Rhondda yn Ddarlithydd y Flwyddyn
16/06/2014

Dyfarnu Merch o’r Rhondda yn Ddarlithydd y Flwyddyn

Gwobr 'Aur' i Goleg y Cymoedd am eu Cynllun Teithio
12/06/2014

Gwobr 'Aur' i Goleg y Cymoedd am eu Cynllun Teithio

Dysgwyr yn cyfnewid y dosbarth am gefn gwlad
10/06/2014

Dysgwyr yn cyfnewid y dosbarth am gefn gwlad

Myfyrwraig dalentog Lefel A yn taro’r nodyn uchaf
06/06/2014

Myfyrwraig dalentog Lefel A yn taro’r nodyn uchaf

Mai

Dysgwr o Goleg y Cymoedd yn ennill yn Rasys Cheltenham
28/05/2014

Dysgwr o Goleg y Cymoedd yn ennill yn Rasys Cheltenham

Llwyddiant Myfyrwraig Gofal o Rhondda Cynon Taf mewn Cystadleuaeth Sgiliau
27/05/2014

Llwyddiant Myfyrwraig Gofal o Rhondda Cynon Taf mewn Cystadleuaeth Sgiliau

Coleg y Cymoedd yn croesawu un a oroesedd yr Holocost tra bo dysgwyr yn ymweld ag Auschwitz
23/05/2014

Coleg y Cymoedd yn croesawu un a oroesedd yr Holocost tra bo dysgwyr yn ymweld ag Auschwitz

Cyfraniadau i Gynhadledd Genedlaethol Addysgu a Dysgu Colegaucymru
22/05/2014

Cyfraniadau i Gynhadledd Genedlaethol Addysgu a Dysgu Colegaucymru

Tîm y Coleg yn ennill medalau chwaraeon yn rownd derfynol y DU
21/05/2014

Tîm y Coleg yn ennill medalau chwaraeon yn rownd derfynol y DU

Anrhydedd y DU i beirianwyr coleg o Gymru
20/05/2014

Anrhydedd y DU i beirianwyr coleg o Gymru

Myfyrwyr Coleg yn ysbrydoli tiwtor i gipio'r wobr am hyrwyddo Cymru, Cymraeg a dwyieithrwydd
16/05/2014

Myfyrwyr Coleg yn ysbrydoli tiwtor i gipio'r wobr am hyrwyddo Cymru, Cymraeg a dwyieithrwydd

Dysgwyr yn dathlu llwyddiant ym Mhencampwriaethau Sgiliau Coginio Cymru
15/05/2014

Dysgwyr yn dathlu llwyddiant ym Mhencampwriaethau Sgiliau Coginio Cymru

Cymhwyster Bagloriaeth Cymru'n ysgogi gwaith tîm
14/05/2014

Cymhwyster Bagloriaeth Cymru'n ysgogi gwaith tîm

Portead o ysbryd y gymuned gan awduron o fyfyrwyr
09/05/2014

Portead o ysbryd y gymuned gan awduron o fyfyrwyr

Myfyrwyr wrth eu bodd gyda Doctor Who
08/05/2014

Myfyrwyr wrth eu bodd gyda Doctor Who

Yngynghoriad Coleg y Cymoedd ar eu Cynllun Iaith Gymraeg
06/05/2014

Yngynghoriad Coleg y Cymoedd ar eu Cynllun Iaith Gymraeg

Ebrill

Myfyrwraig drama lefel A yn gobeithio actio am ‘wyth diwrnod yr wythnos’
30/04/2014

Myfyrwraig drama lefel A yn gobeithio actio am ‘wyth diwrnod yr wythnos’

Enillwyr Coleg y Cymoedd yn caffael sgiliau newydd
29/04/2014

Enillwyr Coleg y Cymoedd yn caffael sgiliau newydd

Clod i addysgwyr nodedig
24/04/2014

Clod i addysgwyr nodedig

Myfyrwyr Coleg yn rhoi eu barn am y BBC
23/04/2014

Myfyrwyr Coleg yn rhoi eu barn am y BBC

Y Coleg yn croesawu Ymwelwyr o Estonia i ddysgu am addysg yng Nghymru
14/04/2014

Y Coleg yn croesawu Ymwelwyr o Estonia i ddysgu am addysg yng Nghymru

NUS Cymru yn cydnabod coleg sydd yn ddysgwyr ganolog
09/04/2014

NUS Cymru yn cydnabod coleg sydd yn ddysgwyr ganolog

Ymweliad Llysgennad Oxbridge Cymru â Choleg y Cymoedd
04/04/2014

Ymweliad Llysgennad Oxbridge Cymru â Choleg y Cymoedd

Myfyrwraig Coleg y Cymoedd yn cipio'r cwpan yng ngwobrau'r Uchel Siryf
03/04/2014

Myfyrwraig Coleg y Cymoedd yn cipio'r cwpan yng ngwobrau'r Uchel Siryf

Rebecca ydy ‘Myfyriwr y Flwyddyn Endsleigh’
02/04/2014

Rebecca ydy ‘Myfyriwr y Flwyddyn Endsleigh’

Mawrth

Coleg yn dangos y newid mewn addysg bellach yn Y Cymoedd i'r Gweinidog
28/03/2014

Coleg yn dangos y newid mewn addysg bellach yn Y Cymoedd i'r Gweinidog

Darlithydd o’r Cymoedd yn dathlu ei hanner canfed cap gyda sgwad rygbi Cymru
25/03/2014

Darlithydd o’r Cymoedd yn dathlu ei hanner canfed cap gyda sgwad rygbi Cymru

Myfyrwyr ar ras i ganmol eu hymweliad â chwmni Williams
20/03/2014

Myfyrwyr ar ras i ganmol eu hymweliad â chwmni Williams

Sêr rygbi coleg dewis i gynrychioli Cymru
13/03/2014

Sêr rygbi coleg dewis i gynrychioli Cymru

Darpar Gogyddion…
12/03/2014

Darpar Gogyddion…

Prentis o blymwr yn sodro pawb
07/03/2014

Prentis o blymwr yn sodro pawb

Coleg y Cymoedd yn cyhoeddi buddsoddiad pellach ym Mwrdeistref Caerffili
06/03/2014

Coleg y Cymoedd yn cyhoeddi buddsoddiad pellach ym Mwrdeistref Caerffili

Myfyrwyr y coleg yn cystadlu yn erbyn prifysgolion mewn Digwyddiad Marchnata nodedig
02/03/2014

Myfyrwyr y coleg yn cystadlu yn erbyn prifysgolion mewn Digwyddiad Marchnata nodedig

Chwefror

Myfyrwyr y Coleg yn cael canmoliaeth am ddadlau am faterion Ewropeaidd
25/02/2014

Myfyrwyr y Coleg yn cael canmoliaeth am ddadlau am faterion Ewropeaidd

Entrepreneuriaid yn ffeirio lle yn null yr “Apprentice”
24/02/2014

Entrepreneuriaid yn ffeirio lle yn null yr “Apprentice”

Adnoddau 5 Seren Coleg y Cymoedd yn ysbrydoli darpar gogyddion
20/02/2014

Adnoddau 5 Seren Coleg y Cymoedd yn ysbrydoli darpar gogyddion

Egin arddwyr yn rhoi theori ar waith
18/02/2014

Egin arddwyr yn rhoi theori ar waith

Myfyriwr y Cymoedd yn mynd i Rydychen
14/02/2014

Myfyriwr y Cymoedd yn mynd i Rydychen

Derrick yn ysbrydoli drwy oresgyn nam ar ei olwg i ddysgu sgiliau cyfrifiadurol newydd
12/02/2014

Derrick yn ysbrydoli drwy oresgyn nam ar ei olwg i ddysgu sgiliau cyfrifiadurol newydd

Coleg gwyrdd yn gosod esiampl sut i wella cynaliadwyedd
06/02/2014

Coleg gwyrdd yn gosod esiampl sut i wella cynaliadwyedd

Myfyrwyr yn Cynorthwyo Loki
05/02/2014

Myfyrwyr yn Cynorthwyo Loki

Ionawr

Myfyrwyr Coleg, ‘yn arddull’
31/01/2014

Myfyrwyr Coleg, ‘yn arddull’

Coleg y Cymoedd yn gwneud i ymwelwyr rhyngwladol deimlo’n gartrefol
30/01/2014

Coleg y Cymoedd yn gwneud i ymwelwyr rhyngwladol deimlo’n gartrefol

Coleg yn ennill Gwobr Ryngwladol nodedig y Cyngor Prydeinig
29/01/2014

Coleg yn ennill Gwobr Ryngwladol nodedig y Cyngor Prydeinig

O do fe wnaethon nhw...wisgoedd gwych
23/01/2014

O do fe wnaethon nhw...wisgoedd gwych

Sgiliau gwerthu un Myfyriwr Lefel A ddarbwyllodd gwmni ffilm i’w chyflogi
16/01/2014

Sgiliau gwerthu un Myfyriwr Lefel A ddarbwyllodd gwmni ffilm i’w chyflogi

Myfyrwyr Gofal yn anfon cymorth i deuluoedd mewn angen yn Ynysoedd y Philipiniaid
14/01/2014

Myfyrwyr Gofal yn anfon cymorth i deuluoedd mewn angen yn Ynysoedd y Philipiniaid

Myfyrwyr lleol yn cael eu haddysg gan un hyfforddwr sêr y sgrin fawr
07/01/2014

Myfyrwyr lleol yn cael eu haddysg gan un hyfforddwr sêr y sgrin fawr

Caredigrwydd myfyrwyr yn llonni calonnau
02/01/2014

Caredigrwydd myfyrwyr yn llonni calonnau

2013

Rhagfyr

Gwobr i’r Coleg am gynghori dysgwyr am y llwybr gorau i waith
06/12/2012

Gwobr i’r Coleg am gynghori dysgwyr am y llwybr gorau i waith

Myfyrwyr yn arddangos eu ffasiynau uwch-gylchu
21/12/2013

Myfyrwyr yn arddangos eu ffasiynau uwch-gylchu

Sgiliau wrth y tiliau i staff archfarcnhad - diolch i Goleg y Cymoedd
23/12/2013

Sgiliau wrth y tiliau i staff archfarcnhad - diolch i Goleg y Cymoedd

Tachwedd

Llwyddiant mewn chwaraeon ym Mhencampwriaeth Colegau Cymru
25/11/2013

Llwyddiant mewn chwaraeon ym Mhencampwriaeth Colegau Cymru

Myfyrwyr yn helpu i greu'r 'Valley of the Dead'
06/11/2013

Myfyrwyr yn helpu i greu'r 'Valley of the Dead'

Hyfforddwyr De Affrica yn hyfforddi Coleg y Cymoedd cyn gêm Cymru
12/11/2013

Hyfforddwyr De Affrica yn hyfforddi Coleg y Cymoedd cyn gêm Cymru

Campws y Cymoedd yn ail agos i’r Shard am wobr rhagoriaeth adeiladu’r DU
22/11/2013

Campws y Cymoedd yn ail agos i’r Shard am wobr rhagoriaeth adeiladu’r DU

Hydref

Prentisiaid GE Aviation Wales yn graddio a Choleg Y Cymoedd yn dathlu
16/10/2013

Prentisiaid GE Aviation Wales yn graddio a Choleg Y Cymoedd yn dathlu

Dathlu Diwrnod Sumae Shwmae
15/10/2013

Dathlu Diwrnod Sumae Shwmae

Rôl allweddol Coleg y Cymoedd wrth roi hwb i Rygbi’r Gynghrair yng Nghymru
23/10/2013

Rôl allweddol Coleg y Cymoedd wrth roi hwb i Rygbi’r Gynghrair yng Nghymru

Medi

Profiad gwaith 'gwych' ar gyfer myfyrwyr
09/09/2013

Profiad gwaith 'gwych' ar gyfer myfyrwyr

Awst

Coleg y Cymoedd Lansio
01/08/2013

Coleg y Cymoedd Lansio

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa