Yn ôl

Dathlu Diwrnod Sumae Shwmae

15/10/2013

Dathlodd y coleg ei Ddiwrnod Sumae Shwmae cenedlaethol cyntaf, gan ddarparu amrywiaeth o weithgareddau ar bob campws. Roedd y diwrnod yn gyfle delfrydol i ddathlu'r iaith Gymraeg, tra hefyd yn codi arian ar gyfer Tŷ Hafan.

Cafodd myfyrwyr a staff eu hannog i gyfarch ei gilydd, gan wneud defnydd o unrhyw Gymraeg roeddent wedi eu dysgu. Darparodd Canolfannau Dysgu ar bob campws canolbwynt ar gyfer nifer o Gwisiau ddiddordeb Cymreig, gyda gwobrau ar gyfer rhoi cynnig ar y Gymraeg. Arddangoswyd adnoddau hefyd a all helpu rhai sy'n dysgu Cymraeg neu sydd â diddordeb mewn dysgu Cymraeg.

Darparodd canwr gyfansoddwraig Delyth McLean adloniant byw ar gampws Nantgarw tra wnaeth fyfyrwyr Gofal gwerthu cardiau ac addurniadau Nadolig Iaith Gymraeg. Yn ogystal cafodd staff a myfyrwyr gostyngiad a danteithion am ddim oddi wrth y caffi a ffreuturiau.

Dathlu Diwrnod Sumae Shwmae

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.