Yn ôl

Rôl allweddol Coleg y Cymoedd wrth roi hwb i Rygbi’r Gynghrair yng Nghymru

23/10/2013

Mae Coleg y Cymoedd yn ymfalchïo ei fod yn hyrwyddo strwythurau llwybrau chwaraewyr Rygbi’r Gynghrair yn Ne Cymru. Mae llwybr perfformio chwaraewyr Rygbi’r Gynghrair wedi mynd o nerth i nerth yn ystod y blynyddoedd diweddar; felly bydd darpariaeth yr Academi, ei staff a’i adnoddau yn gwella safonau chwaraewyr ar y lefel o dan 18 oed yn sylweddol ac i’r dyfodol ar gyfer clybiau a thîm ryngwladol Gêm y Gynghrair yng Nghymru. Roedd lansiad Academi Rygbi’r Gynghrair yn cydfynd â Chymru’n chwarae yn erbyn yr Eidal ar ddiwrnod agoriadol y gystadleuaeth yn Stadiwm y Mileniwm.

Sefydlwyd yr Academi mewn partneriaeth â Rybi’r Gynghrair Cymru, Wigan Warriors, Ysgol Maesteg a’r coleg ei hunan a bydd yn cryfhau poblogrwydd cynyddol y gamp yn Ne Cymru. Bydd hefyd yn darparu caolfan barhaol ar gyfer Rygbi’r Gynghrair Cymru, canolfan a fydd yn cynnwys swyddfeydd, campfa o’r radd flaenaf, caeau bob tywydd a chaeau porfa. Dywedodd Chris Thair, Prif Swyddog Gweithredu Rygbi’r Gynghrair Cymru: “Mae hwn yn ddiwrnod arwyddocaol i ni oherwydd ein bod yn gwella nid yn unig yr hyn yr ydyn ni’n ei ddarparu ar gyfer perfformiad ein chwaraewyr ifanc, ond hefyd rydyn ni’n gweld dechrau datblygiad canolfan barhaol ar gyfer y gamp yn ne Cymru. Mae hwn yn gyfle gwych i ni a’r chwaraewyr i sefydlu gwaddol parhaol ar ôl Cwpan y Byd”.

“Roedd nifer enfawr o bartneriaid wedi bod yn helpu ac, ran Rybi’r Gynghrair Cymru, hoffwn ddiolch iddyn nhw i gyd am eu rhan yn sefydlu hyn: sef Skillsactive, Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru, Coleg y Cymoedd, Ysgol Gyfun Maesteg, Innoved a Wigan Warriors RLFC”.

Daeth yr Academi i fodolaeth drwy ymroddiad y pedwar partner er mwyn darparu amgylchedd chwaraewyr talentog camp Rygbi Tri-ar-ddeg, i ddatblygu ar y cae ac oddiar y cae, ennill cymwysterau addysgol yn ogystal â bod yr unig ysgol yn y deyrnas unedig i gynnig rhaglen Uwch Brentisiaeth mewn Rhagoriaeth Chwaraeon (AASE) ar gyfer Rygbi’r Gynghrair. Dywedodd Andy Coley, PartneriaethCymru a Rheolwr Cysylltiadau: “Rydyn ni wrth ein bodd i weld bod yr Academi yn cryfhau’r cysylltiad rhwng Wigan a Chymru. Bydd yn ei gwneud hi’n fwy posibl i chwaraewyr ifanc De Cymru i lwyddo drwy ddilyn y llwybr hwn . Mae ein staff, Dave Clarke a Jordan James, dau chwaraewr rhyngwladol, yn rhan annatod o’r Rhaglen AASE a fydd yn cynnig eu profiad ym maes Hyfforddi a Chryfder i’r rhai sydd ar y cwrs”.

Dywedodd Judith Evans, Pennaeth Coleg y Cymoedd: ”Mae hwn yn gyfle gwych i bobl ifanc yn Ne Cymru ac rydyn ni wrth ein bodd i fod yn rhan o’r bartneriaeth gyffrous hon. Mae sicrhau bod pobl ifanc yn cael y cyfle i ddatblygu eu gallu mewn chwaraeon yn flaenoriaeth allweddol i ni”.

Rôl allweddol Coleg y Cymoedd wrth roi hwb i Rygbi’r Gynghrair yng Nghymru

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.