Yn ôl

Enillwyr Coleg y Cymoedd yn caffael sgiliau newydd

29/04/2014

Curodd dau ddysgwyr o Goleg y Cymoedd dri dwsin o dimoedd i ennill y wobr gyntaf mewn sialens yn efelychu stociau Byd eang ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Bu Anthony Samuel o Bentre’r Eglwys a Jonathan Land o Riwbeina, Caerdydd, sy’n astudio Diploma Estynedig Lefel 3 TG, yn cystadlu yn erbyn colegau eraill ac aelodau chweched dosbarth ysgolion eraill i wynebu sefyllfaoedd byd sy’n newid yn gyflym. Roedd y sialens yn cynnwys ymateb yn gyflym i ddigwyddiadau i gynnal gwerth eu rhanddaliadau.

Cymerodd pedwar tîm o ddau fyfyriwr o Goleg y Cymoedd ran yn y gystadleuaeth i fasnachu mewn rhith farchnad stoc Byd eang a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd mewn cydweithrediad gyda First Campus.

Gweithiodd y chwaraewyr mewn parau ar sgrinau cysylltiedig: un ar gyfer Dadansoddwr y Buddsoddiadau ac un ar gyfer Dadansoddwr y Cyfnryngau. Eu tasg oedd codi gwerth cronfa ariannol cychwynnol eu tîm drwy brynu a gwerthu rhanddaliadau mewn deuddeg cwmni a thri o nwyddau.

Ynghyd ag ymarfer ffyrnig, cafodd pob tîm oedd yn cynrychioli Coleg y Cymoedd eu mentora gan gynrychiolydd o HSBC. Daeth y timoedd yn y deg cyntaf yn dod yn 1af, 4ydd, 6ed a 7fed.

Dywedodd Jonathan Land, un o'r dysgwyr: “Roedd yn brofiad pleserus ac yn hwyl ond hefyd helpodd fi i wella fy sgiliau cyfathrebu ar lafar, sgiliau gweithio mewn tîm a hefyd rheoli fy arian, sgiliau y bydd eu hangen arna i pan fydda i’n cychwyn ym Mhrifysgol Exeter yn yr Hydref!”

Dywedodd y tiwtor, Libby Williams: “Roedd yn ddigwyddiad ffantastig! Cafodd yr holl fyfyrwyr a gymerodd ran brofiad gwych, nid yn unig dysgu am fyd cyflym marchnadoedd buddsoddi ond hefyd pwysigrwydd gweithio mewn tîm, datrys problemau a dadansoddi data. Mae’r rhain yn sgiliau trosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw. Dw i’n falch iawn o’u hymdrechion. Roedden nhw’n glod i Goleg y Cymoedd.”

Dywedodd y tiwtor, Barbara Hayman: “Roedd fy myfyrwyr Blwyddyn 1 a gymerodd ran yn y digwyddiad wrth eu bodd i fod yn y deg uchaf o’r 37 timoedd coleg a chweched dosbarth oedd yn cystadlu. Rydw innau hefyd yn hynod falch o’u cyflawniadau.”

Bydd yr enillwyr nawr yn ymweld â Chyfadran Busnes Campws Trefforest, Prifysgol De Cymru, i gael gweithdy yn eu Hystafell Masnachu.

Enillwyr Coleg y Cymoedd yn caffael sgiliau newydd

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa