Yn ôl

Clod i addysgwyr nodedig

24/04/2014

Dewiswyd Tîm Peirianneg Coleg y Cymoedd, Caerdydd i fynd drwodd i rownd derfynol Gwobrau Pearson am Addysgu 2014

Dewiswyd Tîm Peirianneg Coleg y Cymoedd, Caerdydd, i fynd drwodd i rownd derfynol Gwobrau nodedig Addysgu Pearson.

Dewiswyd y rhai i fynd i’r rownd derfynol o blith 20,000 o enwebiadau eleni ac mae’r Tîm peirianneg yn ymuno â rhestr o athrawon eithriadol sy’n sêr eu proffesiwn.

Bydd y rhai sydd yn y rownd derfynol yn clywed enwau buddugwyr Gwobrau Pearson am Addysgu ar ddiwrnod Diolch i Athrawon, 16 Mai 2014.

Sefydlwyd Gwobrau Pearson am Addysgu gan David (Arglwydd) Putnam yn 1999 i ddathu a chydnabod pobl broffesiynol addysgol nodedig.

Dywedodd yr actores Emma Thompson, enillydd Oscar a Llywydd y Gwobrau Addysg: ‘Dwi’n hynod o falch ac yn ei theimlo’n fraint o fod yn llywydd y gwobrau Addysgu. Mae fy nyled i’n fawr i fy athrawon gwych yn yr ysgol ac yn y brifysgol am yr hyn yr ydw i wedi ei gyflawni yn fy ngyrfa ac mae’n gyffrous i fod yn rhan o ddathlu’r proffesiwn pwysicaf ohonyn nhw i gyd.'

Dywedodd Rod Bristow, Llywydd Pearson UK: ‘Wrth gefnogi Gwobrau Pearson am Addysgu, cawn gyfle unigryw i gydnabod pobl broffesiynol nodedig y byd addysgu ar draws y DU. Mae Pearson yn credu mai dysgu gydol oes sydd wrth wraidd ei holl fodolaeth. Mae pob person ifanc yn haeddu’r cyfle gorau i ddatblygu yn eu bywydau drwy addsyg. Dyna’r rheswm pam y credwn ei bod yn hanfodol bwysig i gydnabod athrawon ysbrydoledig am eu hymrwymiad i addysgu a dysgu a gwella cyfleoedd bywyd y genhedlaeth nesaf.’

Clod i addysgwyr nodedig

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.