Yn ôl

O-O-Saith Nantgarw

10/08/2014

Mae darpar ddylunwyr dillad o Goleg y Cymoedd wedi bod yn arddangos eu doniau mewn sesiwn tynnu lluniau ar thema 'James Bond' ar gampws Nantgarw.

Fel rhan o'r cwrs Gradd Sylfaen mewn Creu Gwisgoedd i Lwyfan a Sgrîn, bu'r dysgwyr yn datblygu sgiliau mewn torri patrymau ar gyfer menywod a dynion, torri ac arwisgo model manecwin yn ogystal â dysgu technegau teilwra a'u defnyddio.

Gofynnwyd i'r dysgwyr ganfod aelod o staff oedd yn fodlon modelu'r dilladau ac yna wynebu'r her a osodwyd, gan gynhyrchu canlyniadau gwirioneddol anhygoel.

O-O-Saith Nantgarw

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa