Yn ôl

Chwaraewyr pêl foli Coleg y Cymoedd yn ennill eu lle ym Mhencampwriaethau Prydain

04/12/2014

Am yr ail flwyddyn yn olynol enillodd timoedd pêl foli Coleg y Cymoedd gystadlaethau pêl foli Merched C olegau Cymru, gan guro timoedd o golegau eraill Cymru.

Nawr, maen nhw wedi ennill eu lle i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Cenedlaethol y Gymdeithas Chwaraeon y Colegau a gynhelir yng Nghaerfaddon ym mis Mawrth.

Cynhaliwyd Twrnameint Pêl Foli Colegau Cymru yn Nhŷ Chwaraeon, Caerdydd, fel rhan o bencampwriaethau Colegau Cymru pa ddaeth dros 1000 o ddysgwyr ynghyd i gystadlu mewn un camp ar ddeg gwahanol i’w paratoi ar gyfer pencampwriaethau Prydain.

Chwaraeon ColegauCymru oedd yn trefnu’r twrnameint oedd yn cynnwys chwaraewyr o golegau Cymru yn cystadlu mewn ystod o gampau i geisio ennill eu lle i fynd ymlaen i’r rownd derfynol o bencampwriaethau Prydain.

Mae’r dysgwyr a gymerodd ran yn astudio ar raglen Lefel A ar gampws Nantgarw Coleg y Cymoedd, rhaglen a gynigir ar y cyd â Choleg Catholig Dewi Sant Dosbarth Chwech ac Ysgol Gyfun Gatholig Cardinal Newman.

Dywedodd Sara Phipps, 17 oed o Donteg: “Roedd yn brofiad gwych ac yn hwyl. Rydyn ni gyd yn gyffrous ac yn edrych ymlaen at gystadlu yn y Pencampwriaethau Cenedlaethol yng Nghaerfaddon ym mis Mawrth a gobeithio gallwn ni wneud yn well hyd yn oed na llynedd.”

Dywedodd Dawn Webb, tiwtor Addysg Gorfforol Lefel A: “Chwaraeodd y ddau dîm yn wych ac yn benderfynol drwy gydol y diwrnod. Roedd Rowndiau Terfynol Pencampwriaeth Prydain llynedd yn llawn drama a’r safon chwarae pêl foli yn rhagorol. Dwi'n edrych ymlaen yn arw i fynd eleni a gobeithio cystadlu am fedalau.”

Y rhai a gymerodd ran yn nhîm pêl foli’r bechgyn oedd: Joe Dacey, Shaun Perry, Jack Hartly, Aled Palmer, Joe Psaila, a Jarrad Morgan.

Y rhai a gymerodd ran yn nhîm pêl foli’r merched oedd: Sara Phipps, Jess Ogden, Sinead Kirwan, Sophie Lewis, Bethan Williams, Molly Howell, Nia Higgins, Jess Newsway a Tyler Perring.

Chwaraewyr pêl foli Coleg y Cymoedd yn ennill eu lle ym Mhencampwriaethau Prydain

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa