Yn ôl

Egin arddwyr yn rhoi theori ar waith

18/02/2014

Mae grŵp o fyfyrwyr astudiaethau’r Tir wedi gwneud eu marc ar dir y coleg gan roi’r hyn y maen nhw wedi’i ddysgu yn y dosbarth ar waith. Treuliodd y grŵp, sy’n astudio ar Gampws Rhondda Coleg y Cymoedd, y pedwar mis diwethaf yn gwella tir y campws.

Dywedodd eu tiwtor, Janine Parry: "Mae’n brosiect ardderchog ar gyfer dysgwyr. Maen nhw wedi gwneud gwaith gwych yn barod ac eisoes wedi gwneud gwahaniaeth i’r campws.

“Mae’n dda gweld y dysgwyr yn defnyddio’r sgiliau maen nhw wedi’u dysgu ar y cwrs a’u rhoi ar waith. Maen nhw i gyd wedi mwynhau trin y pridd ac fe ddaw eu gwaith caled yn amlwg i bawb yn ystod y misoedd i ddod”.

Mae’r cwrs Diploma Lefel 1 Astudiaethau’r Tir (Garddwriaeth) a Bagloriaeth Cymru yn cael ei gynnal am y tro cyntaf ar gampws Rhondda ac eisoes mae’n gwrs poblogaidd ymhlith dysgwyr sydd am symud ymlaen i gyrsiau uwch eu lefel yn y dyfodol.

Dywedodd Sara Tutton, Cyfarwyddwr y Campws: “Mae’r dysgwyr wedi bod yn brysur iawn o gwmpas y campws, wedi bod yn plannu coed, perthi a bylbiau, wedi clirio gwelyau ar gyfer plannu ac wedi gwella darn o dir a’i baratoi ar gyfer tyfu eu llysiau eu hunain.

“Llynedd, ar y cyd â’r Comisiwn Coedwigoedd, crewyd ardal Ysgol y Goedwig ar y campws er mwyn rhoi cyfle i’n dysgwyr brofi dull addysgol o fynd ati ym maes chwarae a dysgu yn yr awyr agored. Mae’r myfyrwyr garddwriaeth wedi gwella’r ardal hon, yn ychwanegu gwestai ar gyfer chwilod, llwybr newydd ac mae mwy o gynlluniau yn yr arfaeth i godi ardal addysgu o foncyffion.

“Nid yn unig bydd ein dysgwyr yn elwa o’r hyfforddiant yn y goedwig, ond bydd hefyd yn darparu adnodd cymunedol pwysig i ysgolion lleol ymweld ag e a’i archwilio.”

Egin arddwyr yn rhoi theori ar waith

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.