Yn ôl

Myfyrwyr yn Cynorthwyo Loki

05/02/2014

Mae myfyrwraig coleg wedi bod yn mynegi ei gwerthfawrogiad o garedigrwydd ei chydfyfyrwyr yn ddiweddar. Bu Lorran Davies, sy’n astudio ar gwrs gofal, yn egluro fel gwnaeth myfyrwyr y cwrs BTEC Iechyd a Gofal Cymdeithasol ddod ynghyd i roi help i’w theulu.

Mae Loki, mab Lorran, sy’n 20 mis oed yn dioddef o ffibrosis cystig ac y mae’r gymuned wedi cydweithio i godi arian i brynu ‘gwasgod ffisio - physio vest’ iddo. Fe benderfynon nhw, fel rhan o’u cymhwyster Bagloriaeth Cymru, i ddefnyddio’r modiwl Partneriaeth Gymunedol i roi cymorth i Loki.

Bu dwy o’r myfyrwyr gofal, Katie Devinett, 17 oed o Don Pentre a Carly Robins, 19 oed o Drealaw, yn allweddol yn trefnu gweithgareddau i hyrwyddo’r achos da. Yn ôl Katie “Pan glywson ni am Loki, fe fuon ni’n trafod sut i godi arian i brynu’r wasgod physio a chanfod nifer dda o syniadau”. Ychwanegodd Carly “Yn ystod ein sesiynau Bagloriaeth Cymru, fe wnaethon ni galendar o weithgaredd, gan gynnwys rafflau, stondinau cacennau a gwerthu mân nwyddau a rydyn ni’n ffaelu credu mor hael mae pawb wedi bod – rydyn ni eisoes wedi codi dros £200.

Yn ôl tiwtor y cwrs, Eva Tewkesbury, “Mae’r myfyrwyr wedi bod yn eithriadol o frwd gyda’r gweithgareddau hyn gan ei fod yn achos agos i’w calonnau; maen nhw’n gallu sylweddoli’r manteision byddai’r wasgod hon yn ei gynnig i Loki”.

Myfyrwyr yn Cynorthwyo Loki

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa