Yn ôl

Myfyrwyr Gofal yn anfon cymorth i deuluoedd mewn angen yn Ynysoedd y Philipiniaid

14/01/2014

Mae myfyrwyr Gofal o gampws Ystrad Mynach Coleg y Cymoedd wedi codi dros £600 yn ogystal â chyfrannu nwyddau argyfwng megis dillad a nwyddau ymolchi. Bydd cyfraniadau hael y myfyrywr yn rhan o’r nwyddau sy’n cael eu hanfon i Ynysoedd y Philipiniaid. Bydd Cymdeithas Ffilipinaidd De Cymru yn anfon cyflenwadau i’r wlad i helpu gyda phrosiectau adfer. Bydd yr arian a godir gan y myfyrwyr o’u gweithgareddau codi arian yn mynd tuag at gostau cludo’r holl nwyddau.

Daeth aelodau pwyllgor Cymdeithas Ffilipinaidd De Cymru sef Evelyn Morgan, y Cadeirydd, Theodore Arriola, y Dirprwy Gadeirydd, Len Viajar, yr Ysgrifennydd, Arlene Barron, y Trysorydd, a Felma Arriola, Cydlynydd y Gweithgareddau Codi Arian i ymweld â’r myfyrwyr sy’n astudio cyrsiau Iechyd a Gofal Plant a Gofal Cymdeithasol, i ddiolch iddyn nhw’n bersonol am eu gwaith caled yn codi swm mor anrhydeddus o arian.

Yn ystod yr ymweliad, bu’r myfyrwyr yn holi’r Cadeirydd am y problemau roedd teuluoedd yn eu hwynebu yn Ynysoedd y Philipiniaid ac am y gwahaniaeth fyddai eu cyfraniadau yn eu wneud i’r wlad yn sgil trychineb y Teiffŵn ym mis Tachwedd a effeithiodd ar tua 13 miliwn o bobl. Dywedodd y myfyrwyr nad oedden nhw “wedi sylweddoli maint y dinistr nes i’r Cadeirydd sôn bod ei theulu wedi gorfod rhedeg am eu bywyd.”

Dywedodd Karen Stratford-Davies, y tiwtor, “Mae gwaith caled a charedigrwydd y myfyrwyr yn codi cymaint o arian yn codi’n calon yn enwedig ar adeg y Nadolig fel hyn.” Addawodd Gill Tyler a Sharon Reed, dau diwtor arall drefnu gweithgareddau ychwanegol yn y flwyddyn newydd i godi arian gyda’r myfyrwyr gan y bydd angen cymorth am gryn amser eto.

Daeth yr ymweliad i ben gydag Aelodau’r Gymdeithas yn canu Carol Nadolig draddodiadol yn yr iaith Tagalog, iaith yr Ynysoedd. Ceisiodd y myfyrwyr ymuno gyda nhw gyda chymorth copi o’r geiriau. Dywedodd Evelyn Morgan, Cadeirydd Cymdeithas Ffilipinaidd De Cymru, “Rydyn nhw wedi’n syfrdanu gan y croeso cynnes a dderbynion ni heddiw gan y staff a’r myfyrwyr. Roedden ni’n disgwyl cael ein tywys i swyddfa a derbyn siec. Rydyn ni’n hynod o ddiolchgar am y rhodd a fydd yn gwneud cymaint o wahaniaeth i blant a theuluoedd Ynysoedd y Philipiniaid.

Myfyrwyr Gofal yn anfon cymorth i deuluoedd mewn angen yn Ynysoedd y Philipiniaid

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.