Yn ôl

Myfyrwyr yn ddyfarnwyr yn agoriad Canolfan Chwaraeon Elite newydd

03/07/2014

Myfyrwyr yn ddyfarnwyr yn agoriad Canolfan Chwaraeon Elite newydd

Gwahoddwyd dysgwyr o Goleg y Cymoedd i wneud gwaith o bwys wrth i werth milynau o bunnau o Adnoddau newydd Academi Elite Caerffili gael eu hagor yn swyddogol gerllaw campws y coleg yn Ystrad Mynach.

Agorwyd yr adnoddau newydd yn swyddogol yn ddiweddar gyda diwrnod o weithgareddau chwaraeon a gwahoddwyd y dysgwyr i arddangos eu sgiliau fel hyfforddwyr a dyfarnwyr nifer o sesiynau i blant iau o wahanol glybiau chwaraeon.

Mae'r Ganolfan Chwaraeon Elite gwerth £7 miliwn wedi agor yn Ystrad Mynach ar safle'r hen ysbyty, dafliad carreg o gampws y Coleg yn Ystrad Mynach. Cynhaliwyd nifer o ornestau rygbi a phêl-droed yn ystod y dydd gyda dysgwyr y Coleg yn cymryd rhan weithredol yn y ddwy gamp.

Agorwyd Canolfan Rhagoriaeth Chwaraeon Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn swyddogol gan Hyfforddwr Tîm Rygbi Cymru, Warren Gatland, a Gweinidog Chwaraeon Llywodraeth Cymru, John Griffiths AC, ac roedd cyfraniad dysgwyr Coleg y Cymoedd yn rhan hanfodol o'r gweithgareddau fu'n digwydd yn ystod y diwrnod.

Yn ôl y Pennaeth Chwaraeon, Neil Smothers: "Roedd hi'n hyfryd gweld fod ein dysgwyr wedi eu gwahodd i fod yn gymaint rhan o agoriad yr adnoddau newydd. Bu'n brofiad da iddyn nhw ac yn un wnaethon nhw ei wir fwynhau. Mae'n dysgwyr yn rhai gwir dalentog a gwych o beth oedd iddyn nhw gael cyfle i arddangos yr hyn allen nhw ei wneud."

Roedd y gwahoddiad yn brawf o'r berthynas gadarn sydd rhwng y coleg a datblygiad chwaraeon yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, perthynas gafodd ei hatgyfnerthu pan gyflawnodd cyn-fyfyriwr, Tom Axenderrie, ei gymwysterau Lefel 3 mewn Chwaraeon yn Ngoleg y Cymoedd yr haf diwethaf ac yna cael swydd gyda Datblygiad Chwaraeon CBSC.

Yn y Llun: Myfyrwyr Blwyddyn 1 Diploma BTEC Lefel 3 (o'r chwith): Alex Jame, Evan Summer, Lewis Bressington.

Myfyrwyr yn ddyfarnwyr yn agoriad Canolfan Chwaraeon Elite newydd

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.