Yn ôl

Enillwyr o'r Coleg yn Ymweld â Llundain

10/07/2014

I gydnabod eu gwaith caled a'u hymroddiad i fyfyrwyr, cafodd darlithwyr o'r Coleg eu gwahodd i Dy'r Cyffredin yn ddiweddar.

Teithiodd aelodau o'r 28 sydd yn nhîm peirianneg Coleg y Cymoedd, sydd â phum campws yn Ne Cymru, i seremoni wobrwyo arbennig yn Llundain ar gyfer addysgwyr.

Cafodd y grŵp ei ddewis y mis diwethaf yn Dîm Addysg Bellach y Flwyddyn yn Nyfarniadau Addysg 'Pearson Teaching Awards' 2014. Ar hyn o bryd mae 152 o ddysgwyr llawn amser a 194 o rai rhan amser wedi ymrestru ar y rhaglenni peirianneg, sy'n ymestyn o gymwysterau lefel mynediad hyd at raddau sylfaen.

Disgrifiwyd y dyfarniad gan Gavin Davies, cyfarwyddwr cynorthwyol y cwricwlwm technoleg, fel "ymdrech ysbrydoledig mewn cydweithrediad tîm." Ychwanegodd: “Mae'n dilyn blwyddyn eithriadol o lwyddiannus yn eich adran, sydd ei hunan wedi ei seilio ar 30 mlynedd o weithio mewn partneriaeth â busnes i gyflenwi cwricwlwm ar gyfer anghenion penodol ein dysgwyr a'u cyflogwyr."

Mae Dyfarniadau Addysgu Pearson yn ddathliad blynyddol o addysgu eithriadol, ac wedi ei sefydlu ym 1999 gan yr Arglwydd Puttnam. Cyflwynwyd y tlws 'arian' i dîm Coleg y Cymoedd gan Aelod Seneddol Caerffili, Wayne David, AS.

Enillwyr o'r Coleg yn Ymweld â Llundain

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.