Yn ôl

Tiwtor Uchelgeisiol yn parhau i ddysgu i ennill Teitl Myfyriwr y Flwyddyn

26/06/2014

Mae tiwtor Electroneg a Pheirianneg yng Ngholeg y Cymoedd wedi ennill gwobr Myfyriwr Ymchwil y Flwyddyn Colegau Cymru mewn seremoni yn ddiweddar yn Neuadd y Ddinas yng Nghaerdydd.

Enwebwyd Nicola Regan o Gaerdyddd ar gyfer y wobr am y marciau uchaf yn ei charfan am ei thraethawd ymchwil yn y cwrs MA Arweinyddiaeth a Rheolaeth, cwrs nodedig a ddyfernir gan Brifysgol De Cymru ac sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan GolegauCymru.

Cwblhaodd Nicola ei thraethawd ar Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadawy a Dinasyddiaeth Byd-Eang a sut y gellir ymgorffori hyn yng nghwricwlwm a hinsawdd y coleg. Roedd hyn yn cynnwys llawer o ymchwil i bwnc sensitif a diddorol cynaliadwyedd mewn addysg a’r gweithle, gan gyfweld cydweithwyr a phobl mewn dau goleg arall a’r sector preifat.

Cyfunodd Nicola’r rhaglen MA a chychwyn teulu. Dylai’r rhaglen fod wedi cymryd tair blynedd gan ddysgu’n gyfunol, ond cymerodd Nicola gyfnod mamolaeth o flwyddyn cyn parhau â’u hastudiaethau drwy diwtorialau wythnosol a chyswllt ar-lein gyda’i thiwtor. Ymunodd merch fach bedair oed Nicola â’i mam yn y seremoni wobrwyo.

“Roedd cwrs yn golygu llawer o waith ond fe wnes i fwynhau bob munud ohono. Dw i wedi dysgu cymaint ac mae fy addysgu wedi elwa. Byddwn yn argymell pobl i wneud hyn. Dw i eisiau dal i gario ymlaen i ddysgu ac mae’r cwrs MA wedi f'ysgogi i ddal ati!”

Hefyd, roedd gofyn i Nicola, sydd wedi gweithio i’r Coleg am dair blynedd ar ddeg, wneud cyflwyniad yn crynhoi ei thraethawd mewn cynhadledd ym Mhrifysgol De Cymru, yn dangos arferion gorau i ddarpar fyfyrwyr ar y cwrs proffesiynol hwn.

Dywedodd Judith Evans, Pennaeth Coleg y Cymoedd: “Mae Nicola yn enghraifft rhagorol cymaint yw cymhelliad ein staff i barhau â’u datblygiad proffesiynol ac felly’n cyflenwi addysgu o’r ansawdd gorau. Mae gallu Nicola i gwblhau ei hastudiaethau i safon mor uchel tra’n cyfuno hyn gydag ymrwymiadau gwaith a theulu yn ysbrydoliaeth i ni gyd. Mae’n llawn haeddu’r wobr hon am ei holl waith caled.”

Tiwtor Uchelgeisiol yn parhau i ddysgu i ennill Teitl Myfyriwr y Flwyddyn

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa