Yn ôl

Dysgwyr yn cyfnewid y dosbarth am gefn gwlad

10/06/2014

Mae rhai o ddysgwyr Campws Aberdâr o Goleg y Cymoedd wedi bod yn gwneud gwaith cymunedol mewn cydweithrediad â Thîm Gofal Strydoedd Rhondda Cynon Taf. Bu'r dysgwyr sy'n astudio Cyfrifiadureg ar Lefel 1 a 2 yn cyflawni'r gwaith yn gynharach y mis hwn fel rhan o'u cymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Yn ystod deuddydd o weithgaredd bu'r dysgwyr yn gwneud gwaith tacluso ar hyd rhan o'r hen Heol Tramiau sydd yn y gymuned, rhwng Trecynon a Phenywaun, Aberdâr. Gyda'u harfau codi sbwriel a'r sachau casglu, roedd y dysgwyr yn gweithio ochr yn ochr â'r swyddogion wrth iddyn nhw dacluso'r gor-dyfiant a chlirio'r ardal o'r sbwriel a'r gwastraff oedd wedi ei dipio'n anghyfreithlon.

Roedd tiwtoriaid y cwrs, Michaela Jones a Sharon Corns, yn hynod falch o'r ymroddiad a'r gwaith caled a ddangoswyd gan y dysgwyr fu'n ymgymryd â'r gwaith. Eu barn nhw oedd: “Roedd y dysgwyr yn gredyd rhagorol i'r coleg. Dros ddau ddiwrnod fe fuon nhw'n clirio perthi oedd wedi gor-dyfu, casglu eitemau oedd wedi eu gadael ar hyd y ffordd ynghyd â llwythi o sbwriel. Roedden nhw'n hynod falch o'r gwahaniaeth roedden nhw wedi ei gyflawni, gan fod fan hyn yn gefn gwlad hynod hardd, yn ardal sy'n cael ei ddefnyddio gan gerddwyr a beicwyr a llecyn lle mae iddo lawer o hanes ynghlwm â'r gymuned hon."

Yn ôl Tim Jones, Swyddog Gorfodi gyda Thîm Gofal Strydoedd RhCT: “Fe hoffwn i ddiolch i'r dysgwyr o'r coleg; Roeddwn i wedi fy mhlesio'n fawr gyda'u gwaith a'u brwdfrydedd. Fe helpon nhw ni i gyflawni tasg eithriadol o heriol, gan weithio'n dda fel tîm ochr yn ochr â'r swyddogion Gofal Strydoedd gan gasglu dros 3 tunnell fetrig o wastraff mewn dau ddiwrnod. Rydw i'n credu iddyn nhw fwynhau'r dasg a chael boddhad o'i chyflawni wrth weld y newid roedd y gwaith wedi ei wneud i'r ardal. Da iawn – ymdrech ffantastig!”

Dysgwyr yn cyfnewid y dosbarth am gefn gwlad

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa