Yn ôl

Myfyrwraig dalentog Lefel A yn taro’r nodyn uchaf

06/06/2014

Cafodd talentau cerddorol Caitlin Lavagna o’r Porth eu cydnabod. Mae’r fyfyrwraig 17 oed ar hyn o bryd yn astudio Lefel A Drama, Cerddoriaeth a Bagloriaeth Cymru yng Ngholeg y Cymoedd ar gampws Nantgarw.

Mae Caitlin yn gantores hynod a gwnaeth ei dau berfformiad rhagorol o O Mio Babbino Caro gan Puccini a With You o’r ddrama gerdd Ghost argraff ar y beirniaid yn ei chlyweliad i ennill Gwobr nodedig John Tree.

Sefydlwyd cystadleuaeth gerddorol flynyddol John Tree a drefnwyd gan Gôr Meibion Pontypridd gan y diwydiannwr a’r cymwynaswr, John Tree MBE, Dirprwy Lefftenant Canol Morgannwg. Mae’r Wobr yn dathlu a gwobrwyo cerddoriaeth yn ardal Pontypridd.

Dywedodd Caitlin: “Ron i wrth fy modd i ennill y Wobr. Dw i wedi bod yn canu ers cyn cof. Dw i hefyd yn mwynhau actio, dawnsio a chwarae’r drymiau. Dw i wedi bod yn ffodus i gael cyfle i berfformio ar nifer o lwyfannau enwog ochr yn ochr ag unigolion a grwpiau enwog. Fy uchelgais ydy astudio gradd mewn naill ai Offerynnau Taro neu Ddrama yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a dilyn gyrfa yn y celfyddydau”.

Mae Caitlin hefyd yn bianydd, yn ddrymwraig a dawnswraig dalentog ac mae wedi perfformio gyda cherddorfeydd, bandiau gwerin, a grwpiau Dawns a Theatr. Un o’i chyflawniadau dawnsio pwysicaf hyd yn hyd ydy perfformio yng Nghanolfan y Mileniwm Caerdydd fel rhan o gynhyrchiad Mzanzi Cymru o ‘Torchbearers’, stori am ‘Apartheid’ sy’n cynnwys dawnswyr proffesiynol ifanc a 'Zip Zap Circus Crew' o Dde Affrica.

Myfyrwraig dalentog Lefel A yn taro’r nodyn uchaf

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.